• Türkçe
 • English

Prof. Dr. Özlem Kunday
İşletme Bölüm Başkanı

Ofis: İİBF No: 642
okunday@yeditepe.edu.tr

İşletme Bölümü, öğrencilerine özel sektörde, kamu sektöründe hem de kendi girişimlerini kurarak, kendi işlerinde çalışmalarına imkan sunan bir bölümdür.

Bu amaçla biz,  herhangi bir sektöre odaklanmadan ve her büyüklükteki işletmeye katkıda bulanabilecek, ulusal veya uluslararası şirketlerin üretim, muhasebe, finans, pazarlama ve insan kaynakları  gibi farklı alanlarda görev alabilecek yönetici adayları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Başka  bir amacımızda, içinde bulunduğumuz dijital çağ ile önemi bir kez daha ortaya çıkan ve pek çok gencimizin de artık kariyer hedefi haline gelen girişimciliğe katkıda bulunmak.

4 yıl boyunca İngilizce olarak verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizi hızla değişen ulusal ve küresel iş dünyasına hazırlıyoruz. Diğer taraftan da kendilerini  ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için yan dal, çift ana dal, erasmus ve exchange imkanlarını da  sunarak, çok yönlü bilgi ve bakış açısına sahip çağdaş bireyler olarak mezun etmekteyiz.

Girişimcilik bölümüzün ana temalarından bir tanesi.  İster kendi işini kurmayı arzulasın, isterse bir işletmede yönetici adayı olmayı hedeflesin, her öğrencimizin girişimci bakış açısına sahip olmasını, yenilikçi düşünebilmesini ve iş fikirlerini bir iş modeli çerçevesinde sunabilmesini önemsiyoruz. Ayrıca, Üniversite-sektör işbirliği kapsamında pek çok sayıda markalı derslerimiz, sertifika programımız ve simülasyonlar ile yürüttüğümüz derslerimiz mevcut.

Geliştirmiş olduğumuz bu disiplinler arası müfredat ile öğrencilerimiz için gerekli olacak tüm bilgi ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Bu zengin müfredatın hayata geçmesinde en büyük rolü hiç kuşkusuz ki değerli bölüm hocalarımız almakta. Eğitimlerini ülkemizin veya yurt dışının önde gelen üniversitelerinde tamamlamış, sektörle olan bağları kuvvetli ve her biri kendini uzmanlık alanında sürekli geliştiren,  bilime katkıda bulunan, tam zamanlı 5 Profesör, 8 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 7 Proje Asistanı ile 30’u aşan dinamik ve güçlü akademik kadromuzla derslerimizi sürdürüyoruz.

Bütün bu sunduğumuz olanaklar ile de, Yeditepe işletme mezunları, analitik düşünebilme, çözüm odaklı, yenilikçi ve girişimci özellikleriyle beraber teoride edindikleri bilgileri de kullanarak, iş yaşamının yükselen yıldızları olmaya hak kazanırlar.

Yaşam var olduğu müddetçe insan ihtiyaçlarının ve dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin ve üretimin de var olacağını düşünürsek, ben inanıyorum ki her zaman ve dünyanın her yerinde, mevcut şirketleri profesyonel ve sürdürülebilir olarak yönetme yetkinliğine sahip yönetici adaylarına, ve yeni işletmeler kuracak yenilikçi girişimcilere hep ihtiyaç olacaktır

 

 

 

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümünde Lisans eğitiminin yanı sıra Çift Anadal ve Yandal Programları sunulmaktadır. Üniversitenin genel politikası ile uyumlu olarak çift anadal ve yandal eğitimi olanağı karşılıklı olarak yönetmelikte belirlendiği şekilde sağlanır. Çift anadal programını başarı ile bitiren öğrenciler “İşletme Bölümü” ünvanının yanı sıra, ikinci anadalda da diploma almaya hak kazanır.

İşletme bölümünün ayrıca University of North Carolina Wilmington ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır.

Kalite Yönetimi Sertifika Programımız, Yeditepe Üniversitesi ve KalDer tarafından, üniversiteler ile yapılan işbirliği doğrultusunda önemli ve fark yaratacak bir sertifika programı olarak geliştirilmiştir. İşletmelerin kalite bölümlerinin yönetiminde veya genel yönetimde yer almak isteyen tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamındaki tüm dersler teorik ve uygulamalı olarak Yeditepe akademisyenleri ve KalDer eğitmenleri desteği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda açılan 3 seçmeli dersi alan ve başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifika hakkına sahip olmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM), kamu ve özel sektörde yönetim ile ilgili alanlarda disiplinlerarası uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yürüterek bilimsel literatüre yeni modeller kazandırmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarına çözümler üreterek üniversite ile iş dünyası ilişkilerini geliştirmek ve üniversiteye kaynak yaratmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç ile paydaşlarımız ile gelenekselleşen Konferanslar (YIRCoBs, YIRCoF) , Girişimcilik Seminerleri ve  Misafir Yönetici Konferansları düzenlenmektedir.

Aşağıdaki bağlantılardan bölümümüzün sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz;

İşletme Bölümü Nedir?

İşletme Bölümü; şirket yapısındaki iş yerlerinin genel çalışma prensibini anlamak, küçük, orta ve büyük ölçekli bir işyeri kurabilmek, bu işletmeleri geliştirebilmek için gerekli olan pratik ve teorik her bilginin edinildiği bölümdür. Bu kapsamda öğrenciler işletme bölümü derslerini alırken aynı zamanda iktisat dersleri ile bölümlerini destekleyecek yan dersleri de almak durumundadırlar. 4 yıllık lisans eğitimleri süresince hem teknolojiye hâkim olmayı hem de takip etmeyi öğrenen öğrencilerin, yeni nesil uygulamaları daha iyi kavrayarak iş dünyasına farklı anlamlar kazandırmaları amaçlanır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren İşletme Bölümü, günümüzün en popüler bölümlerinden biridir. Mezunlarının iş hayatına en kolay yoldan atılabilmesine olanak tanıyan İşletme Bölümü, eğitim öğretim süresince öğrencilere ihtiyaç duyduğu her bilgiyi sunar. Yeditepe Üniversitesi’nin sunduğu eğitim ayrıcalıklarından yararlanan birçok öğrenci bugün iş ve kariyer hayatında güzel bir yer edinebilir. Türkçe Matematik bölüm mezunlarının tercih ettiği İşletme Bölümü çok geniş alanda iş bulabilme imkânı sunar. İşletme taban puanları baz alınarak öğrenciler tercihlerini rahatlıkla yapabilirler.

İşletme Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü                    Genel Kontenjan                   Yerleşen        En Düşük Puan             En Yüksek Puan

 

EA- Burslu                         9                                          9                     394,07614                     417,52626           

 

EA- %25                             5                                          5                     240,65964                     244,13781 

Burslu

 

EA- %50                             70                                        70                   246,12897                     354,82095              

Burslu

İşletme Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

İşletme Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine çeşitli burs olanakları sunarak onların yüksek standartlarda eğitim almalarına olanak tanır. İşletme Bölümü sıralama dâhilinde olan öğrenciler alabilecekleri burslar hakkındaki bilgileri buradan takip edebilirler.

Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Okumak

İşletme Bölümü, öğrencilerin hem özel hem de kamu sektöründe iş bulabilmelerinde çok geniş olanaklar sunan bir bölümdür. Bölümde 4 yıl boyunca verilen eğitimler onları hem iş dünyasına hazırlarken hem de para politikaları konusunda daha bilinçli bireyler olmalarına yardımcı olur. Kendi iş yerlerini kurarak iş dünyasına atılmak isteyen bireyler Yeditepe Üniversitesi’nin sunduğu ayrıcalıklardan yararlanarak hem ulusal hem de uluslararası alanda yüksek bir başarı elde edebilme imkânına sahip olur.

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümü, öğrencilerin tamamını çok uluslu şirketlerde çalışabilecek şekilde iş dünyasına hazırlar. Ulusal ve uluslararası çevrelerde değişen iş koşulları, teknolojinin iş yaşamında ki durdurulamaz hızı ve rekabet ortamları karşısında ayakta kalabilmeleri için her türlü eğitimi almalarına olanak tanınır. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, hem liderlik vasıflarını hem de teoride edindikleri bilgileri kullanarak iş yaşamının yükselen bireyleri olmaya hak kazanırlar.

Akademik programlar çerçevesinde çift anadal ve yandal eğitim olanakları ile her öğrenci yalnızca İşletme Bölümü ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda kendini çok yönlü olarak geliştirme imkânı da bulur. İşletme lisans eğitim modeli doğrultusunda öğrenciler kendilerine ait işyerlerini kurabilmeleri için çeşitli staj olanaklarına sahiptir. Bölüm, Girişimcilik ana teması üzerinde yoğunlaşmış olup, KOSGEB onaylı derslerde başarı gösteren öğrenciler, tüm koşulları en iyi şekilde karşıladıkları takdirde KOSGEB’in sunmuş olduğu tüm ayrıcalıklardan ve kredi olanaklarından da yararlanabilirler.  Yönetim Uygulama ve Geliştirme Merkezi (YUVAM) bünyesinde bulunan Genç Girişimci Destek Programı ile de öğrencilerin iş hayatında başarılı olmasına destek verilir.

İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör işletmelerinin birçoğunda iş bulabilme olanaklarına sahiptirler. Bölümün verdiği en büyük avantajlardan biri olan geniş iş olanakları çerçevesinde öğrenciler kendi işyerlerini, şirketlerini kurabilecekleri gibi kamu kurumlarında orta ve üst düzeyde görevler alabilirler. Merkezi sistem şeklinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarı gösteren adayların diledikleri kamu kuruluşunda kamu personeli olarak çalışabilme özgürlüğü vardır.

Kamu personeli olarak adaylar, uzman memur ya da düz memur statüsünde çalışabilme olanağına sahiptirler. Kamuyu tercih etmeyen adaylar özel sektörde küçük, orta ve büyük ölçekli birçok işletmede iş bulabilir ve kariyer hedeflerini yükseltebilirler. Yabancı dil, muhasebe, finans konularında kendini yetiştiren öğrenciler uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerde iş bulabilir. Yurtdışında çalışmak isteyenler yine üniversitenin sunmuş olduğu olanaklar ile yurtdışındaki şirketleri daha iyi tanıma olanağına sahip olur. Bu da onlar için geniş skalada bir iş çevresi anlamına gelir.

Mezunlar muhasebe, satış ve pazarlama, insan kaynakları gibi alanlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Eğitim süresi boyunca alanında uzmanlaşmış olan akademisyenlerin danışmanlığında öğrenciler hangi alana yöneleceklerine karar verirler. Mezun olduktan sonra da diledikleri sektörde iş bulabilme imkânı elde ederler.

İş dünyasının her geçen gün biraz daha potansiyelini arttırması ve globalleşen bir dünyanın varlığını sürdürmesi İşletme Bölümü’ne olan ihtiyacı arttıran bir konudur. Sürekli olarak alanında yetişmiş personel açığı bulunan bu bölüm öğrencilerin kendilerine çok iyi bir kariyer çizgisi çizebilmesine olanak yaratır.

Vizyon Misyon ve Tarihçe

VİZYON

Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve eğiticileri ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyan kurumsal yapı olmaktır.

MİSYON

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanı yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

TEMEL DEĞERLER                                                                                                

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

Öğrenci Değişim Programları

İşletme bölümünün Erasmus programı dahilinde birçok okul ile anlaşması bulunmaktadır. Bu okullar aşağıda listelenmiştir:

 1. BOURNEMOUTH UNIVERSITY
 2. BUSINESS ACADEMY AARHUS
 3. FACHHOCHSCHULE MAINZ - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 4. HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
 5. HOCSCHULE KARLSRUHE-TECHNIK UND WIRTSCHAFT
 6. HSBA HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
 7. HU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UTRECHT
 8. INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 9. INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL
 10. INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT
 11. JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITEIT WÜRZBURG
 12. KARLSRUHE BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY
 13. LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 14. LEOPOLD FRANZENS UNIVERSITAT INNSBRUCK
 15. LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 16. LUDWIGSHAFEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MASTER)
 17. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK
 18. MÜNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 19. SRH HOCHSCHULE BERLIN
 20. TECHNICAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES COLOGNE
 21. THE COLLEGE OF ACCOUNTING AND FINANCE
 22. UNIVERSIDAD DE DEUSTO
 23. UNIVERSITE DE LORRAINE
 24. UNIVERSITE DE SAVOIE
 25. UNIVERSITE DE STRASBOURG
 26. UNIVERSITY OF CRAIOVA
 27. UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE
 28. UNIVERSITY OF GRAZ
 29. UNIVERSITY OF PANNONIA
 30. UNIVERSITY OF PATRAS
 31. UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
 32. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ
 33. UPPER AUSTRIA UNIV OF APPLIED SCIENCES
 34. WARSAW MANAGEMENT ACADEMY

Gerekli bağlantılar:

Erasmus ve değişim programıyla yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimiz Uluslararası Ofis sayfamızdan detaylı bilgi alabilirler.
Daha detaylı bilgi alabilmek için isletme@yeditepe.edu.tr e-posta adresinden Erasmus Koordinatörümüze ulaşabilirsiniz.

Bologna Süreci

Program Bilgi Paketi için tıklayınız.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

İşletme Bölümü öğrencileri aldıkları lisans eğitimleri yanında çift ana dal ve yan dal programlarından da faydalanabilirler. Üniversitenin sunmuş olduğu çift ana dal ve yan dal programları belirli yönetmeliklerle sağlanır. Çift ana dal programlarını da yüksek bir başarı ile tamamlayan öğrenciler İşletme Bölümü unvanı dışında aynı zamanda ikinci ana dal için de diploma kazanmaya hak kazanır. İşletme Bölümünün öğrencilere sunduğu bir diğer eğitim avantajı ise University of North Carolina Wilmington çift diploma imkânıdır. Gerek çift ve yan dal olanakları gerekse sertifika programları ile öğrenciler mezun olduktan sonra çok daha iyi koşullarda ve geniş çerçevede iş bulabilme imkânı elde edebilirler.