Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

İşletme Bölümü’nde üçüncü sınıfı bitiren öğrencilerin, 40 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Bu stajı öğrencilerimiz yaz döneminde ya da dersleriyle çakışmaması koşuluyla dönem içerisinde de yapılabilmektedir. Ayrıca, 6. Dönemini bitirmemiş öğrencilerimiz için gönüllü staj imkanı da mevcuttur. Stajları, yurtiçinde veya yurtdışında yapılabilmek mümkündür. Stajın amacı, öğrencilerin, bölümlerindeki dersleri dışında gerçek bir işyeri ortamını deneyimlemeleri, teorik altyapılarının pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirilmesi ve işletmecilik ve yönetim alanlarında edindikleri kuramsal becerilerine uygulama eksenli profesyonel ufuk kazandırılmasıdır. Üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların çeşitli departmanlarında staj yapan öğrenciler, yapılan işleri gözlemleme ve onlara katılma imkanı elde ederler. Stajın önemli katkılarından birisi de, öğrencilerin iletişim yeteneklerinin geliştirilmesidir. Öğrenciler, staj dönemi boyunca, yabancı dillerini kuvvetlendirme imkanı da  bulabilirler. Staj olanakları, öğrencilere mezun olduklarından sonraki dönemde iş bulma konusunda da yardımcı olabilmektedir. Öğrenciler, zorunlu stajlarının sonunda staj raporu hazırlamakla ve staj tamamlama evrakını teslim etmekle yükümlüdür.

 

Staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle Bölüm Staj Koordinatörleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Staja başlamadan önce Staj Formu  doldurulmalı ve koordinatörünüze onaylatılmalıdır.

Stajı tamamlamanızın ardından Kurum Değerlendirme FormuStajyer Değerlendirme FormuStaj Devam Formu  ve  Staj Tamamlama Formu doldurulmalı ve Staj Raporu Formatı'na göre hazırlanan staj raporu ve Staj Raporu Kapak Sayfası ile beraber İngilizce hazırlanarak Staj Koordinatörünüze sunulmalıdır.

 

 

İşletme Bölümü Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özge KİREZLİ