Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATH 411
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrenciyi dünya çapındaki havaalanlarının dinamiklerine alıştırın ve havayolları ile bu tekelci kurumlar arasındaki ilişkileri açıklamak

Dersin İçeriği: 

Gelir yapıları, iş modelleri, ücretler, çevresel kaygılar, havaalanlarının güvenlik güvenliği yönleri ve dünya havaalanlarına bakış

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
  1. Havaalanlarının nasıl çalıştığını açıklar
3,4,13 1,2,3 AC
  1. Tekelci ilişkiler gösterir
3,5,8 1,2,3 AC
  1. Gelir getirme olasılıklarını gösterir
9,11,12 1,2,3 AC
  1. Havaalanlarındaki baskıların önemini öne sürüyor
12,13 1,2,3, AC
  1. A / p yönetimindeki politika modellerine işaret eder
4,11 1,2,3 AC
  1. Güvenlik-güvenlik sorunlarına ilişkin uyarılar
8,11 1,2,3 AC

 

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma materyalleri
1 Genel Görünüm Giriş
2 Havaalanı İşletmelerine Giriş Havaalanları Nelerdir
3 Havaalanlarında Başlıca Konular Sorun Alanları
4 Havaalanı Maliyet ve Gelir Yapıları Maliyetler / Gelirler
5 Havacılık Ücretleri ve Fiyatlandırma Politikaları Tekeller
6 Ticari Stratejilerin Geliştirilmesi Havaalanlarının Pazarlanması
7  Havaalanları ve Çevre baskılar
8 İmtiyaz Gelirini En Üst Düzeye Çıkarma Havacılık Dışı Faaliyetler
9 Performans ve Verimliliği İzleme Kıyaslama
10 Karşılaştırmalı Analiz Avrupa Vs. Amerika Birleşik Devletleri farklılıklar
11 Havaalanları Developing World Başka Bir Bakış
12 Türkiye'deki Politikalar Siyaset
13 Gelecek Görünümü Belirsizlik
14 Ziyaret / Konuk Konuşmacı Deneyim
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

ders kitabı Alexander T. Wells, Havaalanı Planlaması ve Yönetimi, Mc. Graw-Tepesi
Ek kaynaklar www.airporthaber.com ve diğer havacılık haber medyaları

 

Materyal Paylaşımı

evraklar Power Point Sunumları
Ödevler Her dönem analiz edilen güncel bir konu
Sınavlar Ara Sınav / Kısa Sınav / Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 60
Sınavlar VEYA Ödev 2 40
Toplam   100
GENEL SINIFA NİHAİ İNCELEME KATKISI   40
DÖNEM ARAŞTIRMALARININ GENEL SINIFA KATKISI   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

NO Program Öğrenme Çıktıları katkı
1 2 3 4 5  
1 Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları iyi bilmek         x  
2 Turizm ve otel yönetiminin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını kavramak ve farkında olmak         x  
3 Turizm ve otelcilik yönetiminde etik, temel değerler, mevzuat ve ilkeler hakkında makul düzeyde bilgi sahibi olmak       x    
4 Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin farkında olmak ve profesyonel mükemmellik standartlarını öğrenmek         x  
5 Ekip çalışması için elverişli bir karaktere sahip olmak, bir problem çözücü olmanın yanı sıra liderlik yeteneklerini ve diğer ilgi alanlarındaki uzmanlarla iletişim kurma yeteneğini gösterme     x      
6 En az iki yabancı dilde sözlü iletişim ve yazma kapasitesinde akıcı olmak.     x      
7 Mesleki ve akademik geçmişte uluslararası deneyime sahip deneyimli profesörlerden alınan farklı kültürlere ve dillere uyum sağlayabilme       x    
8 Kişisel, insani, teknik ve davranışsal yeteneklere sahip olmak.       x    
9 Disiplinlerarası uygulamalarda koordinasyon kapasitelerine sahip olmak (örneğin, yönetim ticareti, temsil, havacılık, lojistik vb.)       x    
10 Turizm ve otelcilik yönetiminde proje üretmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini uygulayabilme.       x    
11 Turizm, otelcilik sektöründe profesyonel, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel açıdan yeterli donanıma sahip olmak.       x    
12 Turizm sektöründeki kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık sorunları ve konuları analiz edebilme ve tartışabilme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözümler üretebilme.       x    
13 Turizm endüstrisinin uzmanlık alanlarından birinde uzman olmak (örneğin, kongre ve lojman yönetimi, havacılık yönetimi, gastronomi, sosyal ve insani bilimler)        

AKTS İş Yükü Tablosu

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 10 3 30
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri