Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 474
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Gümrük Operasyonlarının İçeriğini anlatmak ve Ulus. Yatırımlarda Gümrük etkenin karalar üzerindeki etkisini incelemek

Dersin İçeriği: 

Gümrükleme süreçlerinin incelenmesi ve Gümrükleme için kullanılan dokümanların anlatılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
                          1,2,3,5,6,7,8,9,10                       1,2,3 A
  1,2,3,5,6,7,8,9,10                       1,2,3 A
  1,2,3,5,6,7,8,9,10                       1,2,3 B,C,D
       

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Gümrük Genel Bakış   Ders Notları
2 Incoterms Kullanımlar   Ders Notları
3 HS Kod Nedir ?   Ders Notları
4 Gümrük Akışlar   Ders Notları
5 İthalat ve İhracat Süreçler   Ders Notları
6 Gümrük Rejimleri   Ders Notları
7 Ara sınav   Ders Notları
8 Ulus. Arası Yatırım Kararları   Ders Notları
9 Ulus. Yatırımlar ve Gümrükler   Ders Notları
10 Dış Ticaret Anlaşmaları   Ders Notları
11 Türkiye’nin Dış Ticaret Politikasına Genel Bakış   Ders Notları
12 Ulus. Gümrük Dokümanları   Ders Notları
13 Değişik Ülkelerin Gümrük Uygulamaları   Ders Notları
14  Dünya Ticaret Örgütü   Ders Notları
15 Final sınavı -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  Slaytlar 
Diğer Kaynaklar Sektör içinden yaşanan olaylar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   30
Kısa Sınav   -
Ödev   25
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   15
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.   X        
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         X  
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.       X    
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,       X    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         X  
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         X  
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         X  
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         X  
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     X      
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         X  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,       X    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     X      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek     X      
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,     X      
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.     X      
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme   X        
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme   X        
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 3 15
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 3 5 15
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri