Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 482
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, denizcilik işletmeciliği ve liman operasyonlarının tanımlayıcı metotlarının öğretmektir

Dersin İçeriği: 

Varış öncesi ve gemiyi bağlama esnasında yürütülen servis operasyonları,Varış sonrası yürütülen servis operasyonları,liman operasyonları prosedürleri, Limanlarda ICT uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara Sınav, B: Sunum, C: Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler, deniz ve liman işletmeciliğinin ulusal ve uluslararası taşımacılığını öğrenir. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,18 1,2,3 A
Bu dersi alan öğrenciler deniz ve liman işletmeciliğinin taşımacılık sektöründe yönetimsel olarak nasıl uygulandığınmı öğrenir. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,18 1,2,3 B,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Varış ve gemiyi bağlama sürecindeki servis operasyonları ppt slaytları
2 Varış ve gemiyi bağlama sürecindeki servis operasyonları ppt slaytları
3 Varış ve gemiyi yükleme sürecindeki servis operasyonları ppt slaytları
4 Varış ve gemiyi yükleme sürecindeki servis operasyonları ppt slaytları
5 Liman kontrolü prosedürleri ppt slaytları
6 Liman kontrolü prosedürleri ppt slaytları
7 Limanda kullanılan evraklar ppt slaytları
8 Limanda kullanılan evraklar ppt slaytları
9 Vize sınavı  
10 Evrak yönetimi ppt slaytları
11 Evrak yönetimi ppt slaytları
12 Liman operasyonlarında performans göstergeleri ppt slaytları
13 Liman operasyonlarında performans göstergeleri ppt slaytları
14  Limanlarda ICT uygulamaları ppt slaytları
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders Notları
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, final sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    30
Kısa Sınav    40
Ödev   30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         x
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         x
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,     x    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak x        
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek       x  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,     x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.   x      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek     x    
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,   x      
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.   x      
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme   x      
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme   x      
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 3 15
Ara Sınav  1 20 20 
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 3 8 24
Final  1 30 30 
Toplam İş Yükü           134
Toplam İş Yükü / 25 (s)             5,36
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri