Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 467
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı; öğrencilere lojistik ve dağıtım yönetiminin temel ilkeleri hakkında genel bir anlayış kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Lojistik ve tedarik zinciri, müşteri hizmetleri ve lojistik, dağıtım kanalları, lojistik ve planlama, tedarik ve envanter kararları, depolama, yük taşımacılığı, tedarik zincirinde bilgi ve iletişim teknolojileri, dış kaynak kullanımı, dağıtımda güvenlik ve emniyet, lojistik ve çevre, insani lojistik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim  çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1. Öğrenci, lojistik ve dağıtım yönetimi hakkında genel bir bakış açısı kazanır. 2, 13, 14, 15 1, 2, 3 A
2. Öğrenci, tedarik, müşteri hizmetleri, planlama gibi süreçlerin lojistik ile arasındaki ilişkileri analiz edebilir. 2, 13, 14, 15 1, 2, 3 A
3. Öğrenci, dağıtımda güvenlik ve emniyet, lojistik ile çevre ilişkisi, insani lojistik gibi konularda farkındalık kazanır. 2, 13, 14, 15 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik ve Dağıtıma Giriş Ders Notu
2 Lojistik ve Tedarik Zinciri Ders Notu
3 Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Ders Notu
4 Dağıtım Kanalları Ders Notu
5 Lojistik ve Planlama Ders Notu
6 Tedarik ve Envanter Kararları Ders Notu
7 Ara Sınav Ders Notu
8 Depolama Ders Notu
9 Yük Taşımacılığı Ders Notu
10 Tedarik Zincirinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ders Notu
11 Dış Kaynak Kullanımı Ders Notu
12 Dağıtımda Güvenlik ve Emniyet Ders Notu
13 Lojistik ve Çevre Ders Notu
14 İnsani Lojistik Ders Notu
15 Final Sınavı Ders Notu

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, ekonomi, istatistik, Türk dili ve inkılap tarihi gibi temel derslerde yeterli bilgiye sahip olur; öğrendiği bilgileri lojistik alanında faaliyet gösteren işletmelerde uygulama yeteneği kazanır.   X      
2 Yerli ve çok uluslu işletmelerde tedarik zinciri operasyonları, depolama ve dağıtım yönetimi ile ilgili yapması gerekenleri bilir, organizasyonunu ve gerekli analizlerini yapabilir, plan ve stratejiler önerebilir.         X
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlilikte, seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olabilir. X        
4 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olur. X        
5 Mesleki ve etik değerlere uygun ve toplumsal duyarlılığa sahip bir şekilde lojistik süreçleri yönetir.       X  
6 Tedarik zincirinde mal ve hizmet akış süreçlerini organize ederek finansal yönetim hakkında bilgi sahibi olur.     X    
7 Temel bilgi teknolojilerini kullanarak tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilgi sistemlerini ve teknolojilerini kullanır.       X  
8 Tedarik zinciri yönetiminde akıllı sistemler ve endüstri 4.0 yönetimi hakkında bilgi sahibidir.         X
               

 

 

 

 

9 Analitik karar verme yöntemleri ile sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilir.       X  
10 Lojistik alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilir.   X      
11 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütür, sorunlara çözüm bulur, sorumluluk alır.   X      
12 Proje terminlerine göre bir proje ya da çalışmayı hazırlayıp, yürütür.   X      
13 Lojistik ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik veya yeni fırsatlar yaratabilecek, projeler üretebilir; mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilir.       X  
14 Lojistik ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle destekler ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde aktarabilir.       X  
15 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayıp yönetebilir; yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreterek, bu fikirleri uygulamaya geçirebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri