Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 434
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencileri lojistik işletmelerde karar vermelerine yardımcı olabilecek mikroekonomi, oyun teorisi ve endüstriyel organizasyonların yapıları hakkında bilgilendirmek ve karar verme becelerini geliştirmek.

Dersin İçeriği: 

Mikroekonominin temelleri nelerdir, talep ve arz nedir, kantitatif talep  analizleri, bireysel davranışların teorileri, üretim süreçleri ve maliyetler, firma organizasyon yapısı, endüstrilerin doğası, rekabetçi market piyasaları, oyun teorisi, fiyat stratejileri, işletme stratejilieri konularını kapsamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşletmelerde çıkan sorunları anlayabilme ve analiz edebilmek  1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
İşletmelerin  Tedarik Zinciri Yönetiminin (TZY) ekonomi ve

şirket açısından Önemini kavrayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Taşımacılık ekonomisinin  ne olduğunu anlayabilme 1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Taşımacılık ekonomisinin  lojistik ve TZY nin şirket

İçindeki yerini ve önemini kavrayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Taşımacılığının dünya ve Türkiye

ekonomisi üzerindeki önemini açıklayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Karayolu taşımacılığının dünya ve Türkiye ve dünya

Ekonomisi  üzerindeki önemini açıklayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Havayolu taşımacılığının dünya ve Türkiye

Ekonomisi  üzerindeki önemini açıklayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C
Denizyolu taşımacılığının dünya ve Türkiye

Ekonomisi  üzerindeki önemini açıklayabilme

1,2,4,5,6,7,8,15,18 1,2,3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşımacılık ekonomisinin temelleri nelerdir? Taşımacılık ve ekonomi nedir?
2 Pazar gücü: Talep ve Arz Arz talep nedir?
3 Kantitatif Talep Analizi Sayısal Analiz nedir?
4 Bireysel Davranış Teorisi Nedir ? Davraniş teorisi  nedir?
5 Üretim süreçleri ve Maliyetleri Üretim süreci ve maliyeti nedir?
6 Firma organizasyon Yapıları Firma organizasyon yapısı nedir?
7 Endüstrilerinm Doğası Endüstri doğası  nedir?
8 Tekrar  
9 Rekabetçi, monopol rekabetçi monopol piyasaları yönetebilme Rekabetçi Piyasa nedir?
10 Temel oligopol piyasalar Nelerdir? Oligopol piyasa nedir?
11 Oyun Teorisi Nedir? Koyun teorisi  amacı nedir?
12 Piyasa gücüne sahip firmalar için Fiyatlandırma stratejileri nedir? Fiyatlandırma stratejileri   nelerdir?
13 Bilgi ekonomisi  nedir?    Bilgi ekonomisi nedir?
14 İş stratejileri nedir?    İş stratejileri  nelerdir?
15

 

Final  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

 

Derste anlatılan konuların PPT veya PDF formundaki belgeleri öğrencilerle elektronik ortamda ve çıktı olarak paylaşılmaktadır.
Diğer Kaynaklar  

Michael Baye, Managerial Economics and Business Strategy, McGraw Hill, 2009.

Graham Mallard, Stephan Glaister, Transport Economics – Theory, Application, and Policy, Palgrave, 2008

Bijan Vasigh, Ken Fleming, Thomas Tacker, Introduction to Air Transport Economics – From Theory to

Applications, Ashgate, 2008

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  taşımacılık ekonomisinin işletme yönetimindeki yeri ve önemi nedir, işletmeler açısından  ve ekonomik açıdan inceleyiniz.
Sınavlar Vize, quiz, final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         x
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak. x        
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,         x
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek x        
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak x        
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek, x        
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek. x        
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek x        
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak, x        
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. x       x
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme x        
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme x        
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.      x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri