Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 475
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, özel .madde taşımacılığında etkili yönetim için gerekli kavramları ve kanuni düzenlemeleri tanıtmak ve farklı taşımacılık modlarında karşılaşılan özel madde taşımacılığı ve lojistiği problemlerine çözümler geliştirmek ve ilişkili mevzuata adapte olmayı öğrenmektir.

Dersin İçeriği: 

Özel madde lojistiği ve taşımacılığı, farklı taşımacılık modları için mevzuatlarda farklılıklar, özel madde taşımacılığında karşılaşılan problemler ve çözümleri, özel madde taşımacılığıyla ilgili risklerin azaltılmasında kullanılan güncel modellere ilişkin bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Küresel ekonomiler için özel madde taşımacılığının rolünü ve önemini açıklayabilme. 1,2,3,12 1, 2, 3, 12 A, C
Farklı taşıma modları ve taşıdıkları riskler arasındaki farklılıkları açıklayabilme. 1,2,3,13,17 1, 2, 3, 12 A, C
İstenen taşımacılık modu için bir teslimatı mevcut mevzuate göre hazırlayabilme. 1,2,3,15 1, 2, 3, 12 A, C
Özel madde taşımacılığı sırasında karşılaşılabilecek problemlere çözümler üretebilme. 1,2,12 1, 2, 3, 12 A, C
Özel madde taşımacılığındaki riskleri hesaplayabilecek bir modeli önerebilme yeteneğine ve uzmanlığına sahip olma. 1,2,3,15,16,17 1, 2, 3, 12 A, C

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Özel maddelerin tanımı  PPT yansıları
2  Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması  PPT yansıları
3 Tehlikeli maddeler ile ilgili mevzuat  PPT yansıları
4 Tehlikeli maddelerin paketlenmesi  PPT yansıları
5 Tehlikeli maddelerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi  PPT yansıları
6 Tehlikeli maddelerin taşınması  PPT yansıları
7 Tehlikeli maddeleri elleçleme ve depolama  PPT yansıları
8 Ara sınav  
9 Risk yönetimi ve kontrolü  PPT yansıları
10 Soğuz zincir lojistiği  PPT yansıları
11  Vaka sunumları  Vakalar
12  Vaka sunumları  Vakalar
13  Vaka sunumları  Vakaları
14  Vaka sunumları  Vakalar

 

Kaynaklar

Ders Notu Bersani, C., Boulmakoul, A., Garbolino, E. , Advanced Technologies and Methodologies for Risk Management in the Global Transport of Dangerous Goods, IOS Press, 2008 .

IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code: Incorporating Amendment 34-08, 2010.

IATA Dangerous Goods Regulations, 2008

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: Adr, United Nations, 2008.

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders konularıyla ilgili Powerpoint yansıları
Ödevler Özel madde taşımacılığı ve lojistiği ile ilgili vakalar
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1  50
Kısa Sınav -  -
Ödev 1  50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    40
Yıl içinin Başarıya Oranı    60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         X
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.       X  
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         X
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,       X  
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     X    
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     X    
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     X    
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         X
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek         X
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         X
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,       X  
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.         X
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek     X    
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,         X
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.         X
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme       X  
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme       X  
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav      
Ödev 1 9 9
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     149
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.96
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri