Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 481
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders kapsamında intermodal taşımacılığın temel süreçleri teorik bilgi bağlamında gözden geçirilecektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında ulaştırma sektöründe etkileyen güçler, navlun piyasası, intermodal taşımacılık süreçleri, operasyonları ve kullanılan belgeler işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bu dersi alan öğrenci navlun piyasalarını değerlendirebilir. 5,6,7,8 1,2,3,4,5 A,B,C
2- Bu dersi alan öğrenci bir intermodal taşımacılık operasyonunun başlangıcından teslimatına kadar olan süreçte aktif rol alabilir. 5,6,7,8,12,14 1,2,3,4,5 A,B,C
3- Bu dersi alan öğrenci dersten edindiği teorik ve pratik bilgileri, diğer taşımacılık modu operasyonlarında kullanabilir. 1,4,8 1,2,3,4,5 A,B,C
4- Bu dersi alan öğrenci ulaştırma sektörünü etkileyen güçleri yorumlayabilir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
5- Bu dersi alan öğrenci sunum ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyali
1 Intermodal taşımacılığa giriş Ders Notları
2 Navlun sektörünü etkileyen güçler
3 Navlun piyasasını anlamak: Intermodal, multimodal, kombine taşımacılık Ders Notları
4 Navlun piyasası zincirleri Ders Notları
5 Intermodal taşımacılık süreçleri Ders Notları
6 Intermodal taşımacılıkta operasyonlar: kullanılan belgeler Ders Notları
7 Ara Sınav Ders Notları
8 Intermodal taşımacılıkta operasyonlar: süreçler Ders Notları
9 Intermodal taşımacılıkta operasyonlar Ders Notları
10 Dünyada Intermodal taşımacılık uygulamaları Ders Notları
11 Türkiye'de intermodal taşımacılık uygulamaları Ders Notları
12 Vaka sunumları Ders Notları
13 Vaka sunumları Ders Notları
14 Genel Tekrar  
15 Final  

 

Kaynaklar

Textbook

•          Reis, V., & Macário, R. (2019). Intermodal Freight Transportation. Elsevier, Paperback ISBN: 9780128144640, eBook ISBN: 9780128144657.

•          Monios, J., & Bergqvist, R. (Eds.). (2017). Intermodal freight transport and logistics. CRC Press, https://doi.org/10.1201/9781315177762, eBook ISBN 9781315177762

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları, Sunumlar
Ödevler  
Sınavlar Kısa Sınav /Ara Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav / Ödev 1 10
Katılım   10
Toplam   50
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.   X        
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.       X    
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak   x        
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,         x  
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X    
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X    
7 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X    
8 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x  
9 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek         X  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek       x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     X      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x  
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak     x      
15 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.      X      
  16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 3 10 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri