Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 441
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı demiryolu taşımacılığı hakkında temel bilgisahibi olmak ve disiplinlerarası yaklaşımla demiryolu lojistiğine genel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Demiryolu ile ilgili temelkavramlar; demiryolu ekonomisi; demiryolu güvenliği; şehir içi demiryolu; şehirler arası demiryolu, demiryolu iletişimi; demiryolu izleme elemanları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Demiryolu taşımacılı ile ilgili temel tanımları yapabilme 1, 2 1, 2, 3 A
Demiryolu elemanlarının ve bileşenlerinin listesini yapabilme. 2 1, 2, 3 A
Demiryolunda kullanılan lokomotif, güç, vb. Nin analizlerini yapabilme. 1, 4 1, 2, 3 A
Demiryolu çalışanlarının güvenliği hakkında önlem alabilme. 3, 5, 6 1, 2, 3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demiryoluna giriş Bilgi teknolojileri
2 Tren dinamik ve enerjisi Bilgi teknolojileri
3 Rekabet avantajı olarak IT sistemleri Bilgi teknolojileri
4 Demiryolu izleme Yönetim bilişim sistemleri
5 Güç Yönetim bilişim sistemleri
6 Ara Sınav Yönetim bilişim sistemleri
7 Sinyal ve iletişim  
8 Şehir transferi  
9 Şehirlerarası ve hızlı tren  
10 Demiryolu operasyonları  
11 Terminaller  
12 Demiryolunun kurulması ve idamesi Kurumsal Kaynak planlaması
13 Endüstri ziyareti Kurumsal Kaynak planlaması
14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı The Railroad, What It Is, What It Does, 5th Edition”, Armstrong, John, Simmons-Boardman Books, Inc.
Diğer Kaynaklar Ders notları.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları
Ödevler  Ev Ödevleri
Sınavlar Vize Sınavı ve Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 100
Kısa Sınav/Ödev - -
Devam - 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.   x      
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         x
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek, x        
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak x        
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak x        
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   x      
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek x        
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek         x
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,     x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.         x
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,   x      
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. x        
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme x        
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme     x    
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.          x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15      4 60
Ara Sınav 2 10 20
Kısa Sınav - - -
Ödev 14 1 14
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     149
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,96
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri