Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 304
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı uluslararası lojistik ve taşımacılıkta güncel konular ve trendler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin İçeriği: 

Dersin temel konularını tedarik zinciri uygulamaları ve stratejileri, lojistik performans indeksi, Türkiye'nin lojistik altyapısı, lojistikte kurumsal sosyal sorumluluk, yeşil lojistik uygulamaları ve vaka incelemeleri, lojistikte sürdürülebilirlik, tersine lojistik uygulamaları, gıda lojistiğinde güncel konular oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bu dersi alan öğrenci güncel lojistik gündemini takip eder. 5,6,7,8 1,2,3,4,5 A,B,C
2- Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri stratejileri ve ilişkilerini yorumlayabilecek ve oluşturabilecektir. 5,6,7,8,12,14 1,2,3,4,5 A,B,C
3- Bu dersi alan öğrenci dersten edindiği teorik ve pratik bilgileri, sürdürülebilir lojistik uygulamaları geliştirmek için kullanabilecektir. 1,4,8 1,2,3,4,5 A,B,C
4- Bu dersi alan öğrenci taşımacılık modlarındaki güncel gündemi yorumlayabilecektir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
5- Bu dersi alan öğrenci sunum yapma ve topluluk önünde konuşma yeteneklerini geliştirecektir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyali
1 Giriş: Taşımacılık ve Lojistik Ders Notları
2 Tedarik zinciri yönetiminde stratejiler Ders Notları
3 Tedarik zinciri yönetiminde ilişki yönetimi Ders Notları
4 Lojistik performans indeksi  Ders Notları
5 Türkiye'nin lojistik altyapısı Ders Notları
6 Vaka çalışmaları Ders Notları
7 Ara Sınav Ders Notları
8 Lojistikte kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi ve uygulamaları Ders Notları
9 Yeşil lojistik ve uygulamaları Ders Notları
10 Lojistikte sürdürülebilirlik                                                                                                                                                                           
11 Lojistikte sürdürebilirlik vaka çalışması Ders Notları
12 Tersine lojistik Ders Notları
13 Sektörlerde tersine lojistik uygulamaları Ders Notları
14 Genel Tekrar  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Dersin Kitabı Global Logistics & Supply Chain Management. Mangan J., Lalwani, C., Butcher, T., Javadpour, R., John Wiley.
Ek Kaynaklar Slaytlar, akademik makaleler, sektörel web siteleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları, Sunumlar
Ödevler  
Sınavlar Kısa Sınav /Ara Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav / Ödev 1 10
Katılım   10
Toplam   50
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.     X      
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         X  
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak   x        
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,       X    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   X        
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   X        
7 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   X        
8 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek     X      
9 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek         X  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek       x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.         X  
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x  
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak     x      
15 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.      X      
  16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 3 10 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri