Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 471
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, etkili lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için kullanılan modelleri tanıtmak ve tedarik zinciri yönetimi ve lojistik ile ilgili problemlerin nasıl modelleneceğini, modellerin nasıl çözüleceğini ve çözümlerin nasıl yorumlanacağını öğrenmektir.

Dersin İçeriği: 

Doğrusal programlama modelleri, ağ modelleri, lojistikte modelleme, duyarlılık analizi, çok amaçlı modelleme, lojistik performans ölçümü ve iyileştirme bilgisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Bir lojistik sistemini modelleyebilme.
1, 2, 3 1, 2, 3, 12 A, C
  1. Farklı modelleme tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarının farkında olma.
4, 5, 7 1, 2, 3, 12 A, C
  1. Bir lojistik modelini çözebilme.
8, 10, 11 1, 2, 3, 12 A, C
  1. Bir çözümün yorumunu yapabilme.
13, 14, 15 1, 2, 3, 12 A, C
  1. Optimizasyon problemlerinde duyarlılık analizini gerçekleştirebilme.
16, 17, 18 1, 2, 3, 12 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Doğrusal programlama ile modelleme  Ders notları
2  Simpleks yöntemi  Ders notları
3 Duyarlılık analizi  Ders notları
4 Dualite ve optimallik sonrası analiz  Ders notları
5 Ulaştırma modelleri  Ders notları
6 Ulaştırma algoritmaları  Ders notları
7 Ara sınav  
8 Ağ modelleri  Ders notları
9 Ağ algoritmaları  Ders notları
10 Hedef programlama  Ders notları
11 Tamsayılı doğrusal programlama  Ders notları
12 Modelleme vaka analizleri  Ders notları
13  Dönem projesi sunumları  
14  Dönem projesi sunumları  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Taha, H.A., Operations Research, Seventh edition, Prentice Hall, 2003

Winston, W.L., Operations Reserch Applications and Algorithms, Fourth edition, Thomson, 2004.

Hillier F.S., Lieberman, G.J., Introduction to operations research, Sixth edition, McGraw Hill, 1995.

Winston, W.L., Albright S.C., Practical Management Science, 3rd Edition, South-Western, 2009.

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders konularıyla ilgili Powerpoint yansıları
Ödevler Lojistik planlama ve modelleme teknikleri uygulaması
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1  50
Kısa Sınav  -  -
Ödev  1  50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    40
Yıl içinin Başarıya Oranı    60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         X
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.       X  
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.     X    
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,       X  
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X  
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X  
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak       X  
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek       X  
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek       X  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak X        
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek, X        
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.       X  
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek   X      
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,         X
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.         X
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme       X  
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme         X
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.  X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav      
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,8
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4