Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, yönetim muhasebesi temel kavramları, planlama ve kontrol, karar alma ve raporlama konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bütçeleme, kontrol ve çeşitli finansal yönetim konularında ve sermaye bütçelemesi konusunda gerekli karar alma teknikleri ve araçları, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişki, gider dağıtım yöntemleri, faaliyet tabanlı maliyetleme, birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi yöntemleri, maliyet muhasebesi kayıt düzeni

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yönetim muhasebesini tanımlar ve finansal muhasebe ile karşılaştırır. 1, 3 1,2,3 1,2,3
2. Ana Bütçe kavramı altında yer alan çok sayıda bütçe ve çizelgenin ilişkilerini anlar ve bu bütçeleri hazırlar. 1,16 1,2,3 1,2,3
3. Gerçek sonuçlarla planlanan performansı karşılaştırmak üzere fark analizi uygular ve farkların muhtemel sebeplerini ortaya çıkartır. 18 1,2,3 1,2,3
4. İşletmeyi kendi içinde bölümlendirir ve bölümlere ilişkin raporlama yapar, bölüm yöneticisinin performansını değerlendirir. 18 1,2,3 1,2,3
5. Yönetici olarak karar verir ve kararların uygulamaya geçişini sağlar. 4 1,2,3 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Muhasebesine Giriş  
2 Bütçeleme  
3 Bütçeleme  
4 Bütçeleme  
5 Bütçeleme  
6 Standart Maliyetler  
7 Standart Maliyetler  
8 Bölüm Raporlaması  
9 Bölüm Raporlaması  
10 Karar Verme  
11 Karar Verme  
12 Sermaye Bütçelemesi  
13 Tekrar  
14 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Managerial Acocunting (12 th Edition), Garrison, Noreen, Brewer, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar. 
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI YÜZDE
Ara Sınav 1 30
Final 1 40
Ödev 5 30
Toplam   100
Final Sınavını Başarıya Katkısı   40
Dönem İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.     X      
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.     X      
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X      
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.   X        
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ödev 5 2 10
Ara Ödev 1 4 4
Final Ödevi 1 4 4
       
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7

 

2