Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu ders lojistik coğrafya ile ilgili kavramlara odaklanmaktadır. Taşımacılık perspektifinden kapsamlı bir lojistik coğrafya çalışması sağlar.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, kentsel lojistik coğrafyası ve planlamasındaki önemli konulara disiplinler arası bir giriş niteliğindedir. Lojistik coğrafya, insanların, malların ve bilginin uzay ve zaman üzerindeki hareketliliğini inceler. Ulaştırma planlaması, hareketliliği desteklemek ve genel ve özel sorunları ele almak için politikalar ve önlemler geliştirmek ve uygulamakla ilgilenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bu dersi alan öğrenci ulaşımla ilgili kestsel ortamları tanımlar ve eleştirel olarak değerlendirebilir. 5,6,7,8 1,2,3,4,5 A,B,C
2-Bu dersi alan öğrenci bir kentsel alanın ulaşım sistemlerini, mod paylaşımı dağılımını, arazi kullanımını ve sosya ekonomik ve demografik profilini inceleyerek bir kentsel ulaşım sistemi "sağlık kontrolü" gerçekleştirebilir 5,6,7,8,12,14 1,2,3,4,5 A,B,C
3-Bu dersi alan öğrenci dersten edindiği teorik ve pratik bilgileri, kentsel ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek için uygulayabilir 1,4,8 1,2,3,4,5 A,B,C
4- Bu dersi alan öğrenci bir taşımacılık modu modeli çözebilecektir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
5-Bu dersi alan öğrenci farklı modelleme tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını ayırt edebilecektir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyali
1 Giriş: Taşımacılık ve Lojistik Ders Notları
2 Lojistik Coğrafyası nedir? Ders Notları
3 Ulaşım Ağlarının Coğrafyası Ders Notları
4 Ulaştırma ve Ekonomik Kalkınma Ders Notları
5 Ulaştırma, Enerji ve Çevre Ders Notları
6 Ulaştırma Modları ve Taşıma Terminalleri Ders Notları
7 Ara Sınav Ders Notları
8 Ticaret, Lojistik ve Navlun Dağıtımı Ders Notları
9 Kentsel Ulaşım, Ulaşım Planlaması ve Politikası Ders Notları
10 Ulaştırma Coğrafyasında Yöntemler Ders Notları
11 Stratejik Deniz Geçişleri, Üçüncü Taraf Lojistik Hizmetleri Ders Notları
12 Ulaştırma Coğrafyasındaki Sorunlar ve Zorluklar Ders Notları
13 Sunum Ders Notları
14 Tekrar  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Dersin Kitabı The Geography of Transport Systems;  Jean-Paul Rodrigue
Ek Kaynaklar Slaytlar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları, Sunumlar
Ödevler  
Sınavlar Kısa Sınav /Ara Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav / Ödev 1 10
Katılım   10
Toplam   50
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x  
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.      x      
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak   x        
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,         x  
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
7 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
8 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x  
9 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     x      
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek       x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     X      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x  
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak     x      
15 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.      X      
  16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 3 10 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     20

 

1