Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 415
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Ticari ve Fabrika Depolarının Yönetimi

Dersin İçeriği: 

Depo ve Depolama Kavramları, Yönetim Becerileri ve Maliyetler

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları         

Program öğrenim çıktıları

 

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Depo ve Depolama kavramlarını açıklayabilme

 

 

 

1, 2, 3

A

Organizasyon tasarlayabilme

 

 

 

1, 3 , 12

A

Depo operasyonlarını uygulayabilme

 

 

 

1,3,12

A

Mavi ve beyaz yaka performans sistemini tasarlayabilme

 

 

 

1,2,3,9,12

A

İş akışlarını çizebilme

 

 

 

1,2,9,12

A

Depo maliyet yapısını ve karlılığını eleştirebilme

 

 

 

1,3,12

A

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanım, Tarihçe ve Depolama Nedenlerimiz

-

2

Dünyada ve Türkiyedeki gelişmeler

-

3

Depo Organizasyon Şeması, Görev tanımları ve yetkinlikler, performans yönetimi Depolarda İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

-

4

Depo Çeşitleri, yer seçimi,  ve Raf Sistemleri

-

5

Ara – Tekrar

-

6

Vize sınavı

-

7

Depo elleçleme ekipmanları ve iş akışları

-

8

Saha gezisi

-

9

IT Sistemleri

-

10

Depo yönetim sistemleri ve entegrasyonlar

-

11

Depo Maliyet yönetim sistemi

-

12

Depo gelir yönetim sistemi

-

13

Tekrar

-

14

Final

-

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders Sunumu

Diğer Kaynaklar

İnternet

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

www.dermanaydogan.com/depoyönetimi

Ödevler

Proje yardımları

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

X

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

X

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

X

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

X

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

X

 

 

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

X

 

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

X

 

 

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

X

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

X

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

 

X

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

X

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

X

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

 

X

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

 

X

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

 

X

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

 

 

X

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri