Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HTR 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Programın temel amacı, öğrencilere tarihin yararlılığı ve etkili yöntemleri, Türkiye'nin devrimci tarihinin önemi ve Atatürk'ün rolü hakkında ortak bir anlayış kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Programın çalışma alanları, Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı tarihi, bağımsızlık savaşı, başarıları ve liderlik değerleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, 20. yüzyılın sosyal ve siyasi tarihidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B; Test C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel arka planını ifade eder   1,2,3 bir
2) I. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk Kurtuluş Savaşı'nı analiz eder,     1,2,3 bir
3) Ulusal Hareket ve amaçlarını ilişkilendirir.   1,2,3 bir
4) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş felsefesini açıklar   1,2,3 bir
5) Yeni bir Türk devletinin tam bağımsızlığını yorumlar   1,2,3 bir
6) Cumhuriyetin temel ilkelerini öğretir   1,2,3 bir

Dersin Akışı

HAFTA BAŞLIKLAR ÇALIŞMA METARYELİ
1 Aydınlanma Dönemi  
2 Endüstriyel ve Fransız Devrimleri  
3 19. yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na neden olan süreçler  
4 Osmanlı Devletinde Modernleşme Davaları  
5 Tanzimat - Islahat Reformları ve Meşrutiyet  
6 Trablusgarp ve Balkanlar Savaşı ve Sonuçları  
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke  
8 Ara sınav  
9 Mütareke ve Mustafa Kemal'in Samsun'a hareketinden sonraki gelişmeler  
10 Ulusal Hareketin Amacı, Yöntemleri ve Kongre Dönemi  
11 Milli Karınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi  
12 Cepheler ve Cepheleri kapatan son anlaşmalar  
13 Sakarya Savaşı, Dumlupınar Savaşı, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması  
14 Genel revizyon  
15 Genel revizyon  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

ders kitabı  
Ek kaynaklar -  İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Öztürk, Cemil (Prof.Dr.) (Editör)

Yazarlar: Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.), Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu (Prof.Dr.),

Handan Diker (Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

- Nutuk

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavla

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 40
final 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2
1