Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH133
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Uygulamaları ile doğrusal ve karesel denklemler. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşimleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve karesel fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler ve matrislerle işlemler. Bir matrisin determinant ve tersi. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Reel sayılar kavramını ve bazı özelliklerini tekrarlar, faktoring, lineer denklem sistemleri ve lineer eşitsizlikler gibi basit cebirsel teknikleri hatırlar. 1 bir
2) Fonksiyon kavramını öğrenir, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyon kompozisyonunu, ters fonksiyon kavramını ve mutlak değeri öğrenir. 1 bir
3) Kartezyen koordinatlarda simetri, yansıma ve rotasyonu öğrenir. Doğrusal denklem sistemlerini ve grafikleri ve karesel koordinatlarda ikinci dereceden denklemlerin uygulamalarını gözlemler. 1 bir
4) Matris işlemlerini ve ters matris notunu öğrenir. 1 bir
5) Lineer denklem sistemlerini matrislerle çözebilir. 1 bir

Dersin Akışı

Hafta    Başlıklar Çalışma materyalleri
1 Bölüm 0: Cebirin Gözden Geçirilmesi

Reel Sayı Kümeleri, Reel Sayıların Bazı Özellikleri, Üslü ve Radikaller,

0.1, 0.2, 0.3

 

2    Cebirsel İfadelerle İşlemler, Faktoring, Kesirler, 0.4, 0.5, 0.6
3  Lineer Denklemler, Kuadratik Denklemler 0.7, 0.8
4 Bölüm 1: Uygulamalar ve Daha Fazla Cebir

   Denklem Uygulamaları, Doğrusal Eşitsizlikler,

1.1, 1.2
5    Eşitsizlik Uygulamaları, Mutlak Değer 1.3, 1.4
6 Bölüm 2: Fonksiyonlar ve Grafikler

Fonksiyonlar, Özel Fonksiyonlar, Fonksiyon Kombinasyonları, Ters Fonksiyonlar

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
7 Dikdörtgen Koordinatlarda Grafikler, Simetri, Çeviri ve Yansımalar 2,5, 2,6, 2,7
8 gözden geçirmek  
9 Bölüm 3: Çizgiler, Paraboller ve Sistemler

   Çizgiler, Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar,

3.1, 3.2
10 Kuadratik Fonksiyonlar, Lineer Fonksiyon Sistemleri 3.3, 3.4
11  Bölüm 6: Matris Cebiri

 Matrisler, Matris Toplama ve Skaler Çarpım

6.1, 6.2
12  Matris Çarpımı, Matrisleri Azaltarak Sistem Çözme 6.3, 6.4
13  Matrisleri Azaltarak Çözme Sistemi (devam), Matrislerin Tersi 6.5, 6.6
14  gözden geçirmek  

Materyal Paylaşımı

evraklar  
Ödevler  
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 100
Sınavlar    
Ödevler    
Toplam   100
GENEL SINIFA NİHAİ İNCELEME KATKISI   60
DÖNEM ARAŞTIRMALARININ GENEL SINIFA KATKISI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları katkı
1 2 3 4 5  
1 Matematiğin temel araştırma alanlarına temel oluşturan limit, türev, integral, mantık, doğrusal cebir ve ayrık matematik gibi matematiğin temel konuları üzerinde hesaplama yapabilme (yani, analiz, cebir, diferansiyel denklemler ve geometri)            
2 Matematikte temel araştırma alanları hakkında temel bilgi edinme            
3 Matematikte araştırma konuları arasındaki ilişkiyi kurabilme ve yorumlayabilme            
4 Matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi            
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci            
6 Aktif iletişim kurabilme            
7 İlgi alanlarında kendini geliştirme becerisi            
8 Gerekli bilgi teknolojilerini öğrenme, seçme ve kullanma becerisi            
9 Hayatboyu Eğitim

AKTS İş Yükü Tablosu

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Kurs Süresi (14x Toplam kurs saati) 14 3 42
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 4 56
Ara sınav (Bireysel çalışma dahil) 1 12 12
Final sınavı (Bireysel çalışma dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5
1