Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Avrupa Birliği Taşımacılık politikaları ile Türkiye Taşımacılık Politikalarını inceleyerek gelişme ve ilerleme için Türkiye’nin alması gereken kararları ve uygulaması gereken stratejileri tartışmaktır.

Dersin İçeriği: 

Avrupa Birliği’nin taşımacılık politikalarını içereren Beyaz Kitap, Türkiye’nin ulaştırma mevzuatları ve kalkındırma planları ve Avrupa birliği’ne uyum süreci, Avrupa Birliğinin taşımacılık koridorları ve özellikle Türkiye’yi ilgilendiren hatlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, bu ders sayesinde taşımacılık konusuyla ilgili uluslararası bakış açısı kazanır. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,18 1,2,3 A
Öğrenci, tüm taşıma türleriyle ilgili mevzuatlar hakkında bilgi edinir. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,18 1,2,3 A
Öğrenci, ulusal taşımacılık politikalarını uluslararası politikalarla karşılaştırma imkanı bulur. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,18 1,2,3 B,C,D
       
       
       
       

Dersin Akışı

 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avrupa Birliği Taşımacılık Politikalarına Genel Bakış Beyaz Kitap
2 Avrupa Birliği Ulaştırma Altyapıları Beyaz Kitap
3 Avrupa Birliği Karayolu Taşımacılığı Beyaz Kitap
4 Avrupa Birliği Denizyolu Taşımacılığı Beyaz Kitap
5 Avrupa Birliği Havayolu Taşımacılığı Beyaz Kitap
6 Avrupa Birliği Demiryolu Taşımacılığı Beyaz Kitap
7 Ara Sınav + Türkiye Taşımacılık Politikalarına Genel Bakış Ders Notları
8 Türkiye Taşımacılık Politikalarının Değerlendirilmesi – SWOT Analizi Ders Notları
9 Türkiyede Karayolu Taşımacılığı Ders Notları
10 Türkiyede Denizyolu Taşımacılığı Ders Notları
11 Türkiyede Havayolu Taşımacılığı Ders Notları
12 Türkiyede Demiryolu Taşımacılığı Ders Notları
13 Taşımacılık Koridorları Ders Notları
14 INCOTERMS Ders Notları
15 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dersi veren tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Avrupa Birliği Beyaz Kitabı ve Türkiye Kalkındırma Planları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Avrupa Birliği Beyaz Kitabı
Ödevler Bitirme Grup Projesi
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   60
Kısa Sınav   -
Ödev   40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

NO PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYİ

1  2  3  4  5

1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.    X(2)
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.               X(4)
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek , güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlilikte seçilen ikinci bir yabancı dile sahip olmak              X(4)
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,              X(4)
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak                  X(5)
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak                  X(5)
7 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak                X(5)
8 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilecek , koordine edebilmek , yürütmek  ve gereken kontrolleri yapmak .             X(5)
9 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu çalışma yürütebilmek       X(3) 
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         X(5)

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU      
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 2 15 30
Kısa Sınav 1 14 14
Ödev 1 14 14
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7
3