Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersim amacı, öğrencilere istatistiğin, gerçek hayatta kullanılabilen temel kavramlarını vermek ve ömür boyu uygulanacak karar alma süreçlerindeki olasılık ilkelerini anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Temel istatistikler ve temel olasılık kavramlarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test etme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Veri toplama araçları ve veri türlerini öğrenir. 1 1,2 bir
Veriler hakkında bilgi edinmek için grafiklerin ve sayısal önlemlerin nasıl kullanılacağını öğrenir. 8,9 1,2 bir
Karar verme tekniklerini öğrenir. 2 1,2 bir
Verilerin nasıl değerlendirileceğini ve bilinçli iş kararlarının nasıl alınacağını öğrenir. 8,9 1,2 bir
Öğrenci, verilerden yapılan çıkarımların güvenilirliğini ve değerini değerlendirmek için istatistiksel düşünme geliştirir. 8,9 1,2 bir
Öğrenci SPSS adlı istatistik yazılım paketini kullanma konusunda deneyim kazanır. 8,9 1,2 -

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma materyalleri
1 VERİ TOPLAMA NEREDE, NEDEN VE NASIL  
2 GRAFİKLER, GRAFİKLER VE TABLOLAR - TANIM VERİLERİ  
3 SAYISAL ÖNLEMLER KULLANARAK VERİ TANIMLAMA  
4 SAYISAL ÖNLEMLER KULLANARAK VERİ TANIMLAMA  
5 OLASILIK VE OLASILIK DAĞITIMLARINI KULLANMA  
6 OLASILIK VE OLASILIK DAĞITIMLARINI KULLANMA  
7 ARA SINAV  
8 BETON OLASILIĞI DAĞILIMLARI  
9 BETON OLASILIĞI DAĞILIMLARI  
10 SÜREKLİ OLASILIK DAĞITIMLARI  
11 SÜREKLİ OLASILIK DAĞITIMLARI  
12 ÖRNEK DAĞITIMLARA GİRİŞ  
13 ÖRNEK DAĞITIMLARA GİRİŞ  
14 SPSS DEMONSTRASYONLARI  
15 SPSS DEMONSTRASYONLARI  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

ders kitabı GROEBNER, SHANNON, FRY VE SMITH, İŞ İSTATİSTİKLERİ: KARAR VERME YAKLAŞIMI, 8. BASKI, 2010, PRENTICE SALONU.
Ek kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

evraklar Ders sırasında kullanılan slaytlar
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
GENEL SINIFA NİHAİ İNCELEME KATKISI   60
DÖNEM ARAŞTIRMALARININ GENEL SINIFA KATKISI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Zorunlu dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları katkı
1 2 3 4 5
1 Öğrenciler işletme yönetiminde temel bilgi birikimi hakkındaki bilgilerini göstermelidir (yönetimin işlevleri: organizasyon teorisi: politika ve strateji: bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi; beşeri sermaye yönetimi; muhasebe; finans; pazarlama; ekonomi; ve entegre bir bakış açısı) . X        
2 Öğrenciler işletme yönetimindeki kavram ve bilgileri kullanarak ve kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak strateji oluşturma, örgütsel kararlar verme ve bu kararları uygulamak için gerekli süreçleri tanımlama becerilerini göstermelidir.   X      
3 Öğrenciler küresel iş ortamının dinamiklerini anlama becerisini göstermelidir; Değişen ve gelişmeleri takip etmek ve değişen küresel iş dünyasında esneklik ve yaratıcılığın önemini anlamak X        
4 Öğrenciler, küresel iş ortamını şekillendiren temel ekonomi, hukuk ve sosyal bilimleri anlamalarını ve bu bilgi ile karar verebilme becerilerini göstermelidir. X        
5 Öğrenciler etkin bir şekilde iletişim kurma ve farklı disiplinlerden üyelerle uyum içinde çalışma becerilerini göstermelidir.     X    
6 Öğrenciler küresel iş ortamında yazılı veya sözlü olarak etkili iletişim kurabilmelidir.   X      
7 Öğrenciler farklı kültürlerden bireylerin katkılarını takdir etmeli ve tanıyabilmeli ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli, olumlu katkıda bulunabilmeli ve ekip üyesi olarak çalışabilmelidir. X        
8 İşletme yönetiminde kullanılan ortak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelidir.     X    
9 İş süreçleri ile ilgili problemleri tanımlayabilmeli, veri toplayabilmeli, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçebilmeli, sonuçları değerlendirebilmeli ve gerekli uygulamaları belirleyebilmeli ve fikirlerini etkili bir şekilde aktarabilmelidir.         X
10 Öğrenciler iş takımına veya proje gruplarına katkıda bulunma, sorumluluk alma ve liderlik rolünü üstlenebilme yeteneklerini gösterebilmelidir. X        
11 Öğrenciler iş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını ve bu konularda aktif rol almak için motivasyonlarını anlamalıdırlar. X        
12 Öğrenciler mesleki alanlarındaki güncel olayları ve gelişmeleri takip edebilmeleri ve fikirlerini uluslararası iş alanlarında iletebilmeleri için İngilizce yeterliliğine sahip olmalıdır. X        
13 Öğrenciler kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmek için yaşam boyu öğrenmenin önemini anlamalıdır.         X
14 Öğrenciler bağımsız bir çalışma, proje, araştırma yürütmek için disiplin ve sorumluluk sahibi olduklarını göstermelidir. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2