Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cengiz ERİŞEN - Bölüm Başkanı
Email: cengiz.erisen@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0216 5780655
Ofis: İİBF 410

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Gerek kamu kurumları gerekse özel sektör birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendisini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak temel yaklaşımımız, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Bu kapsamda çok yönlü, eleştirel düşünce yapısına sahip, sorunlara analitik çözümler üretebilen sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Seçmeli dil dersleri ile İngilizce dışında bir veya birden fazla yabancı dil öğrenme imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır

Mezunlarımız kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, çokuluslu şirketlerden denetim şirketleri ve bankalara uzanan geniş bir alanda istihdam edilmektedir. Diğer yandan, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam eden öğrencilerimiz de mevcuttur. 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle birlikte mezunlarımızın idari hakim olabilmeleri de kolaylaştırılmıştır. 

Bölümümüzün müfredatı dünyadaki değişimler takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizin küresel gelişme ve yeniliklerden haberdar olmalarını, değişimi kavrayarak buna uygun hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz üniversitemizin farklı bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapabilmektedir. Hukuktan işletmeye, sosyolojiden uluslararası ticarete uzanan geniş bir alanda tercihlerini kullanarak çift diploma ile üniversiteden mezun olmaktadırlar.  Birçok öğrencimiz bu imkanlardan yararlanmaktadır.

Üniversitemizin 526 uluslararası programda değişim ve Erasmus iş birliğine sahip olmasının gücüyle öğrencilerimiz bir veya iki dönemlerini yurtdışında tercih edecekleri üniversitelerde geçirebilmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kadrosunda toplam 14 tam zamanlı akademisyen yer almaktadır. Bunlar arasında alanlarında öncü kabul edilebilecek Feroz Ahmad ve Cemil Oktay gibi isimlerin yanı sıra yaptıkları ulusal ve uluslararası yayınlar, kazandıkları ödüllerle dikkat çeken genç sosyal bilimciler bulunmaktadır. Bölümümüzün bir diğer avantajı ise sahip olduğu bölge uzmanları sayesinde açtığı seçmeli derslerdir. Akademik uzmanlıklarını bu alanda geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıfta aldıkları Sosyal Sorumluluk ve Etik dersinde, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında eğitim veren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yükseköğretim kurumları sınavının eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul eden, eğitim dili %100 İngilizce olan bir bölümdür. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı, siyaset kuram ve pratiklerini inceleyerek, Türkiye ve dünya ölçeğinde güncel sosyokültürel, ekonomik ve politik dinamikleri disiplinlerarası bir anlayışla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşme olgusunun hız kazandığı 21.yüzyıl dünyasında, devletlerle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları ve çokuluslu şirketlerin de siyaset sahnesinde yer almaları, uluslararası ilişkileri farklı bir boyuta ulaştırmaktadır. Bu doğrultuda, yeni gelişmeler üzerinde eleştirel düşünebilecek, dünya ve Türkiye siyasetine hakim, kendini sürekli yenileyen, yabancı dil becerileri gelişmiş uzmanların yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, topluma; bilimsel yöntemleri uygulama becerisine sahip, dünya genelinde yoğunlaşan ilişkiler ağını analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilecek ve yeni politikalar oluşturabilecek profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümün disiplinlerarası eğitim anlayışı, öğrencilere kapsamlı ve nitelikli bir program sunmaktadır. Eğitim programının ilk iki yılı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinin farklı boyutlarını ele alan temel derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren uzmanlaşmaya yönelik, ilgi alanlarına uygun dersler seçmektedir. Aynı zamanda seçmeli dil dersleriyle, İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunulmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları, her sene bölüme yerleşen adayların puanlarına göre değişmektedir. Yeditepe Üniversitesi internet sayfasından Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü sıralama, taban puan, ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(İngilizce) Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Okumak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün en temel hedefi öğrencilerine disiplinlerarası çok boyutlu bir eğitim vermektedir.  Bu amaç doğrultusunda eğitim programında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerinin yanı sıra Göç, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Sorumluluk gibi derslere de yer verilmektedir. Öğrencilerin toplumsal sorunlar üzerinde bilinç kazanması, insan hakları ve demokratikleşme gibi güncel konular üzerinde derinlemesine düşünebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim müfredatında yabancı dile önemli bir yer ayrılmıştır. Bölümde üst düzey verilen İngilizce dersine ek olarak seçmeli yabancı dil dersleriyle ikinci bir dil öğrenme imkânı sunulmaktadır. Böylece bölüm öğrencileri mezun olduklarında, kendilerini üç farklı dilde ifade edebilecek dil yetkinliğine sahip olmaktadır.  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim kadrosunda; ulusal ve uluslararası yayınlarıyla dikkat çeken 14 tam zamanlı ve 1 yarı zamanlı akademisyen bulunmaktadır. Her biri alanında uzman olan eğitim kadromuz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin dinamik yapısını yakından takip ederek ders müfredatını her zaman güncel tutmaktadır. Bölümün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 100’ün üzerinde yükseköğretim kurumuyla uluslararası öğrenci değişim programı anlaşması bulunmaktadır. Fakültemizin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla güçlü bağlantısı, öğrencilerin eğitim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurt dışında geçirmesine imkân sağlamaktadır. Aynı zamanda öğrenciler üniversite bünyesinde bulunan farklı bölümlerde çift ana dal yaparak ikinci bir diploma alma hakkına ve uzmanlaşmak istedikleri bir alanda yan dal yaparak diplomalarına ek bir sertifika alma olanağına sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

İyi bir üniversite eğitimi almış Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu, çok farklı meslek kollarında çalışma olanağına sahiptir. Son yıllarda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketler, çalışanlarını çok boyutlu analiz yeteneği gelişmiş bireyler arasından seçmektedir. Bu sebeple Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tam anlamıyla bir kariyer alanıdır. Dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Müsteşarlıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel yönetimler ve Kalkınma Ajansları gibi devlet kurumlarında uzman ya da müfettiş gibi rollerde görev alabilmektedir.  Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Örgütler, bankalar, düşünce kuruluşları, medya sektörü gibi alanlarda danışman olarak çalışabilmektedirler. Lisansüstü eğitimine devam etmeyi tercih eden mezunlar, gerekli sınavlardan başarı sağladıkları takdirde akademik kariyer yaparak üniversitelerde çalışma olanağına sahiptir. 

Vizyon Misyon ve Tarihçe

Vizyon: Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak temel yaklaşımımız, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir.

Misyon: Bölümümüz çok yönlü, eleştirel düşünce yapısına sahip, sorunlara analitik çözümler üretebilen sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tarihçe: Bölümümüz, Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte 1996 yılında eğitim vermeye başladı. Kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Mahmut Bali AYKAN ile başlayan eğitim serüveninde ilk mezunlarımızı 2000 yılında iş alemine uğurladık. Bölümümüz 2001 yılında hizmete açılan ve üniversitemizin tüm bölümlerinin bir araya toplayarak disiplinler arası eğitim imkanı sağlayan 26 Ağustos yerleşkesine taşındı. Bu dönemde bölümümüzün yapılandırılmasına Ankara (Mülkiye) ve İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi kökenli kıdemli öğretim üyelerinin katkısıyla devam edildi. Sadece Yeditepe Üniversitesi’nde değil Türkiye’de siyaset biliminin kurumsallaşmasında önemli katkıları olmuş bu kadro içinde Prof. Dr. Haluk ÜLMAN, Prof. Dr. Ahmet N. YÜCEKÖK, Prof. Dr. Hasan KÖNİ ve Prof. Dr. Cemil OKTAY yer aldı. Cumhuriyet tarihi alanındaki çalışmalarıyla 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı alan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz AHMAD da bölümümüzün uluslararasılaşmasında önemli bir rol oynadı. Bölümümüzde 14 öğretim üyesi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz bir yandan bilimsel çalışmalara ağırlık vermekte, bir diğer yandan da yeni dersler geliştirerek siyaset bilimi eğitiminin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ulusal ve uluslararası arenada saygıdeğer bir yer edinmiş, ve "sürekli iyileşme" misyonu çerçevesinde konumunu daha da ilerilere taşımaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Yurtdışındaki 100'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Bu öneme paralel olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir.  Bu anlaşmalar kapsamında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin, güncel listesi aşağıda yer almaktadır.

Uluslararası değişim program başvurusu yapmak ve detaylı bilgi edinmek için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis'in web sitesini (http://international.yeditepe.edu.tr )  ziyaret edebilirsiniz, ya da bölüm Erasmus koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ebru İlter Akarçay'a başvurabilirsiniz.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru İlter AKARÇAY

e-postaeiakarcay@yeditepe.edu.tr
Dahili: 1514
Ofis: İİBF 410
Erasmus anlaşmamız olan kurumlar

UNIVERSITY ERASMUS ID CODE COUNTRY CITY
UNIVERSITAT OSNABRÜCK / UNIVERSITY OF OSNABRÜCK (D OSNABRU01) D OSNABRU01 GERMANY OSNABRÜCK
HOGESCHOOL ZUYD ( NL HEERLEN14) NL HEERLEN14 NETHERLANDS HEERLEN
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (NL S-GRAVE13) NL S-GRAVE13 NETHERLANDS HAGUE
UNIWERSYTET WROCLAWSKI (PL WROCLAW01) PL WROCLAW01 POLAND WROCLAW
UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITY OF ORADEA (RO OREDEA01) RO ORADEA01 ROMANIA ORADEA
UNIVERSITY OF MACEDONIA ECONOMICS & SOCIAL SCIENCES (GTHESSALO 02) GTHESSALO 02 GREECE THESSALONIKI
THE SCHOOL OF HUMANITIES AND JOURNALISM/
WYZSZA SZKOLA NAUK (PL POZNAN16)THE SCHOOL OF HUMANITIES AND JOURNALISM/
WYZSZA SZKOLA NAUK (PL POZNAN16)
PL POZNAN16 POLAND POZNAN
EUROPEAN HUMANITIES UNIVERSITY ( LT VILNIUS20) LT VILNIUS20 LITHUANIA VILNIUS
IEP TOULOUSE /
INSTITUTE OF POLITICS, TOULOUSE (F TOULOUS48)IEP TOULOUSE /
INSTITUTE OF POLITICS, TOULOUSE (F TOULOUS48)
F TOULOUS48 FRANCE TOULOUSE
WARSAW MANAGEMENT ACADEMY (PL WARSZAW26) PL WARSZAW26 POLAND WARSZAW
ROSKILDE UNIVERSITY (DK ROSKILD01) DK ROSKILD01 DENMARK ROSKILDE
MAASTRICHT UNIVERSITY (NL MAASTRI01) NL MAASTRI01 NETHERLANDS MAASTRICHT
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (I ROMA01) I ROMA01 ITALY ROMA
UNIVERSITE NANCY2 ( F NANCY02) F NANCY02 FRANCE NANCY
UNIVERSITE DE STRASBOURG (F STRASBO48)-IEP F STRASBO48 FRANCE STRASBOURG
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN / HANZE UNIVERSITY GRONINGEN (NL GRONING03) NL GRONING03 NETHERLANDS GRONINGEN
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (LT KAUNAS 01) LT KAUNAS 01 LITHUANIA KAUNAS
UNIVERSIDAD DE DEUSTO(E BILBAO02) E BILBAO02 SPAIN BILBAO
UNIVERSITAT WITTEN / HERDECKE (D WITTEN02) D WITTEN02 GERMANY WITTEN
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE (F GRENOBL23) F GRENOBL 23 FRANCE CEDEX

Bologna Süreci

Bologna Süreci kapsamında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim programında yer alan tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredi değerleri belirlenmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Program Bilgi Paketi için tıklayınız.

Çift Ana Dal Yan Dal Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler aynı zamanda; Hukuk, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, “Radyo, Televizyon ve Sinema”, Gazetecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Ekonomi, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yaparak ikinci bir diplomaya sahip olabilirler. Yan dal programlarında ise, ana lisans programlarında gerekli başarıyı gösteren öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilir ve uzmanlaşmak istedikleri farklı bir alanda diplomalarına ek bir sertifika alabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nasıl tanımlarsınız? (Bölüm Hakkında)

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı, siyaset kuram ve pratiklerini inceleyerek, Türkiye ve dünya ölçeğinde güncel sosyokültürel, ekonomik ve politik dinamikleri disiplinler arası bir anlayışla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşme olgusunun hız kazandığı 21. yüzyıl dünyasında, devletlerle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları ve çokuluslu şirketlerin de siyaset sahnesinde yer almaları, uluslararası ilişkileri farklı bir boyuta ulaştırmaktadır. Bu doğrultuda, yeni gelişmeler üzerinde eleştirel düşünebilecek, dünya ve Türkiye siyasetine hâkim, kendini sürekli yenileyen, yabancı dil becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi bölümümüz için öncelik taşımaktadır.

2. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün eğitim amacı nedir?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, topluma; bilimsel yöntemleri uygulama becerisine sahip, dünya genelinde yoğunlaşan ilişkiler ağını analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilecek ve yeni politikalar oluşturabilecek profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bölümümüz disiplinler arası eğitim anlayışı, öğrencilere kapsamlı ve nitelikli bir program sunmaktadır.

3. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci almaktadır.

4. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim süresi kaç yıldır?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olup eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

5. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin bir arada olması ne anlama gelmektedir?

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Gerek kamu kurumları gerekse özel sektör birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendisini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Bölümümüz bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ders müfredatını uygulamakta ve farklı disiplinlerden öğrencilerimizin eğitim fırsatı alması için imkanlar sunmaktadır.

6. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim dili nedir?

Bölümümüzde derslerimizin tamamı %100 İngilizce olarak işlenmektedir. Uygarlık Tarihi ve Türkçe gibi bazı üniversite genelindeki derslerimizse Türkçe olarak işlenmektedir.

7. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosu nasıldır?

Bölümümüzde 14 tam zamanlı akademisyen yer almaktadır. Bunlar arasında alanlarında öncü kabul edilebilecek Feroz Ahmad ve Cemil Oktay gibi isimlerin yanı sıra yaptıkları ulusal ve uluslararası yayınlar, kazandıkları ödüllerle dikkat çeken genç sosyal bilimciler bulunmaktadır.

8. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ders programı nasıldır?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Akademik uzmanlıklarını bölgeler özelinde geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir.

9. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okurken ikinci bir yabancı dil öğrenebilir miyim?

Evet, öğrencilerimiz dilerlerse Seçmeli Ders olarak İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça gibi yabancı dil dersleri alabilirler. Yabancı dil derslerinin çoğu anadili, o dil olan hocalar tarafından verilmektedir. 

Diğer Sorular