Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu
PSIR 111 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
LAW 117 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu
PSIR 102 Siyasal Kurumlar Zorunlu
PSIR 112 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Zorunlu
SOC 101 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu
PSIR 211 Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu
PSIR 221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu
PSIR 251 Sosyal Bilimlerde Analitik Okuma ve Yazma Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
PSIR 212 Uluslararası İlişkiler Kuramları Zorunlu
PSIR 244 Türk Siyasal Hayatı Zorunlu
PSIR 293 Sosyal Sorumluluk ve Siyasal Etik Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PSIR 302 Çağdaş Siyasal Düşünceler Zorunlu
PSIR 311 Uluslararası Siyasette Temel Konular Zorunlu
PSIR 313 Devletler Genel Hukuku I Zorunlu
PSIR 331 Uluslararası Kuruluşlar Zorunlu
PSIR 360 Türk Dış Politikası Zorunlu
PSIR 390 Sosyal İletişim Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PSIR 306 Toplum ve Siyaset Zorunlu
PSIR 332 Avrupa Birliği Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
PSIR Bölüm Seçmeli I Seçmeli
PSIR Bölgesel Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PSIR 491 Staj Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
PSIR Bölüm Seçmeli II Seçmeli
PSIR Bölüm Seçmeli III Seçmeli
PSIR Bölgesel Seçmeli II Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PSIR 480 Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli VI Serbest Seçmeli
PSIR Bölüm Seçmeli IV Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PSIR 361 Türk Dış Politikasında Güncel Konular Seçmeli
PSIR 405 Din ve Siyaset Seçmeli
PSIR 408 Savaş ve Barış Okumaları Seçmeli
PSIR 411 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular Seçmeli
PSIR 414 Terörizm ve Güvenlik Seçmeli
PSIR 420 Karar Alma ve Yasama Süreçleri Seçmeli
PSIR 422 Karşılaştırmalı Demokrasi Pratikleri Seçmeli
PSIR 423 Kamuoyu Analizi Seçmeli
PSIR 424 Siyaset Psikolojisi Seçmeli
PSIR 425 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Seçmeli
PSIR 427 Uluslararası Siyasi Kampanyalar Seçmeli
PSIR 428 Sinema ve Siyaset Seçmeli
PSIR 429 Uluslararası Göç ve Siyaset Seçmeli
PSIR 433 AB-Türkiye İlişkileri Seçmeli
PSIR 434 Avrupa Birliği ve Demokrasi Seçmeli
PSIR 440 Bigisayımsal Sosyal Bilim Seçmeli
PSIR 441 Türk Düşünce Tarihi Seçmeli
PSIR 444 Türkiye'de Siyasal Partiler ve Seçimler Seçmeli
PSIR 460 Dış Politika Analizi Seçmeli
PSIR 463 Türk-Yunan İlişkileri Seçmeli
PSIR 464 ABD Dış Politikası Seçmeli
PSIR 475 Milletler ve Milliyetçilikler Seçmeli
PSIR 490 Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği Seçmeli
PSIR 450 ABD'de Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 453 Latin Amerika’da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 454 Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 455 Balkanlar'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 456 Afrika’da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 457 Asya'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli