Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Staj dersi bölümümüzde zorunludur. Bu çerçevede bölümümüz öğrencilerimizi mezun olmadan önce iş tecrübesi kazanmaları adına çeşitli kurumların staj programlarına katılmaya teşvik etmektedir. Bu dersi seçen öğrenciler, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatöründen alabilirler.

Prof. Dr. Cengiz Okman

E-posta: cokman@yeditepe.edu.tr 

Telefon: 0216 5780000-1721

Ofis: IIBF 413

 

Staj Başvuru Süreci

Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, “Staj Başvuru Formu”nu doldurur. “Staj Başvuru Formu”, Dekan tarafından imzalanması için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Öğrenciler, imzalanmış “Başvuru Formu”nu İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden teslim alarak “Staj Onay Formu” ile birlikte staj başvurusu yapacakları kuruma götürür. Staja kabul eden kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen “Staj Onay Formu”nun aslını daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler staja başlamadan en az 21 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.

  • Stajyer Ön Bilgi Formu
  • Staj yapılacak kurumdan alınmış “Staj Onay Formu”nun aslı
  • 2 adet Taahhütname (genel Taahhütname ve SGK Taahhütnamesi)
  • Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah senedi
  • Öğrencinin bir fotoğrafı
  • Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı (E-devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından, provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılan ekrandan belgeye PDF formatında erişilebilir).

Stajını tamamlayan öğrenciler, staj yaptıkları kurumdan, antetli, kaşeli, imzalı, stajın yapıldığı birim ve tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren, stajı başarıyla tamamladıklarına dair bir yazıyı bölüm staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler, stajlarının tamamlanmasını takip eden güz döneminde, bölüm akademik programındaki Staj dersine kayıt olurlar. Öğrenciler, yazacakları “Staj Raporu” ile ilgili bilgiyi bölüm staj koordinatöründen edinebilirler.

Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi web sitesinde yayınlanmaktadır.