Doç. Dr. Gökçe BAYINDIR GOULARAS

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Gökçe Bayındır Goularas, (2018), International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Safak Yuca & Gökçe Bayındır Goularas (2018), “Dependency Theory: An Alternative TheoreticalApproach to Syrian Migration?” in International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, ed. Turkan Ipek Işıl Zeynep & Bayındır Goularas Gökçe, Lexington Books,Rowman&Littlefield, pp:129-139.

Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), (eds.) International Migrations in 21st century: Problems and Solutions, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Gökçe Bayındır Goularas (2018), “International Migration in the Twenty-First Century: A General Overview”, in International Migration in the 21st Century: Problems and Solutions,  Bayındır Goularas Gökçe, Turkan İpek Işıl,  Cambridge Scholars Publishing, pp: 3-19.

Gökçe Bayındır Goularas, Hakan Sezgin Erkan (2017), (ed) Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999,  Lexington Books.

Gökçe Bayındır Goularas (2017), “Civil actors of Greek-Turkish Rapprochement”, in Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999, ed. Bayındır Goularas Gökçe, Erkan Hakan Sezgin, Lexington Books, pp:113-123.

Gökçe Bayındır Goularas, Nihan Kocaman, Betül Nuhoglu (2015),  « Les migrations féminines vers la Turquie de 1990 jusqu’à nos jours », Hommes et Migration (1311), pp: 47-53.

Gökçe Bayındır Goularas, Betül Nuhoğlu (2015),  « La guerre, la mémoire et les récits de vie », Carnets: revue électronique d’études françaises, 2(5), pp: 182-194.

Gökçe Bayındır Goularas (2015),  « Un exemple de la perception de la frontière en Méditerranée: l’étude de la frontière entre la Grèce et la Turquie », Diacronie - Studia di Storia Contemporanea, 3(23), pp: 1-10.

Gökçe Bayındır Goularas, Ulaş Sunata Özdemir (2015),  « Türk dış politikasında göç ve mülteci rejimi », Moment Journal, 2(1), pp: 12-           

Gökçe Bayındır Goularas, Gözde Ustaömer, Mohamed Doumbia (2015),  « A Study of Anti-Nuclear Movements », Sociocri15 - Sociology and critical perspectives conference on social movements Proceeding book, pp: 126-132.

Gökçe Bayındır Goularas, Dionysis Goularas (2014), « The impact of migration on music: The case of Rebetiko »,  Es, 1(2), pp : 14-17.

 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Zeynep TURKAN İPEK

Narli Nilüfer, Özaçşılar Mine,Turkan Ipek, Işıl Zeynep (2019). Turkish Daily Press Framing and Representation of Syrian Women Refugees and Gender-Based Problems: Implications for Social Integration. Journal of Immigrant and Refugee Studies, Doi :10.1080/15562948.2018.155731.

Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), “Political Participation and Media Use of Highly Qualified Migrants”, ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters, 8, 99-122. ISSN: 2149-3081.

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Gökçe Bayındır Goularas, (2018), International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Betül Nuhoğlu (2018) “Brain Drain and Sociopolitical Integration:
Case Study of High-Skilled Turkish Migrants” in International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Işıl Zeynep Turkan-Ipek, Gökçe Bayındır Goularas (eds.), 153-169, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018), “Electoral Integrity and Election Monitoring in Turkey”, Marmara University Journal of Political Science, 6(1), 143-168, ISSN 2147-6934. DOI: 10.14782/marusbd.412637. 

Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), (eds.) International Migrations in 21st century: Problems and Solutions, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018), “Political Participation Culture of Turkish Migrants”, in International Migrations in 21st century: Problems and Solutions (eds.) Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek, 159-173, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018) “Risk Toplumunda Seçimler”, Sosyoekonomi, 26(36), 65-79. ISSN: 1305-5577. DOI: 10.17233-sosyoekonomi.2018.02.04-456784.pdf.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2017) “The Impact of SYRIZA Politics on Turkish–Greek Relations: A Media Analysis between January and August 2015”, in Rethinking Greek-Turkish Relations since 1999, (eds.) Gökçe Bayındır Goularas, Hakan Sezgin Erkan, 37-50, Lexington Books, Rowman&Littlefield.. ISBN: 978-1-4685-4696-6.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2016), Chroniqueurs Politiques en Turquie (1980-2014), L’Harmattan, Paris, 344. ISBN 978-2-343-10600-7. 

Işıl Zeynep Turkan İpek, Tevfik Karpuzcu (2016) “Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşu ve Seçim Gözlem Grubu Örneği: Oy ve Ötesi”, Mülkiye Dergisi, 40(4). 193-212. ISSN 1305-9971.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇOPUROĞLU

Çopuroğlu, Özge , “Behind Hummus Wars: The Role of the Food in National Identity in the Middle East”, Transnational Marketing Journal, Vol: 6, No: 2, 2018, pp:121-138.

Çopuroğlu, Özge “The Impact of Immigration on Voting Behavior: Swiss Case”, in International Migrations in 21st century, Problems and Solutions, Chapter 14, (eds.) Gökçe Bayındır Goularas, Zeynep Işıl Turkan-İpek, Cambridge Scholars. London. 2018, pp: 197-211.

Çopuroğlu, Özge, “Electoral Rules, Political Representation and Advocacy Coalition Framework in Turkey: With Special Reference to 2014 Local Elections in Mardin”, CONRESS, Vol :1, Issue :2, 2017, pp : 67-101.

Özge Çopuroğlu, “Interview with Nermin Abadan-Unat”, Suleyman Demirel Üniversitesi, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Special Issue on Migration, Vol. 22: 2017, pp : 1279-86.

Çopuroğlu, Özge, Karpuzcu,Tevfik, “An Analytical Overlook to Crises Guided Turkish-Russian Relations Until the Fighter Jet Drawn: 2004-2016”, Suleyman DemirelUniversity The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017, Vol.22, No.2, pp.465-483.

Çopuroğlu, Özge, Günaydın, Sezer Cihan, Demokratik Yaşamın Kesintiye UğramasınınPsikolojik Etkileri, “Türk Siyasal Hayatında Hukuk Devletinin Kurumlarına ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler”, Prof. Hasret Çomak , Nursel Sağıroğlu ( Eds) Beta Yayınları, İstanbul, 2017, pp: 295-307.

Çopuroğlu, Özge , “On Election Rules, Election Engineering and Political Participation in Turkey”, Bilge Strateji, Cilt 7, Spring 2015, No:12, pp : 101-116.

Çopuroğlu, Özge, Kentsel Toplumsal Hareketlerde « Kent Hakkı » Arayışı, Türkiye Günlüğü Dergisi, Kasım 2014, pp:119-131.

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KOZANOĞLU

Kozanoğlu, M. D. (2018), The Diagnosis of International Migration and Its Economic Impact: A Different Perspective  on North-South  Benefits. In I. Z. Turkan İpek  & G. Bayındır Goularas

(Eds.), International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century. Lexington Books.9–20.

Kozanoğlu, M. D. (2017), "An Alternative Design Framework for International Coordination of Bankingand Financial Supervision", Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1(2), 41-64.

Korap, L. ve Kozanoğlu, M. D.(2013), "An Analysis of Monetary Shocks for the Turkish Economy: Time Series Evidence", European Journal of Social Sciences, 40(2), 205–216.

    

Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREN

Eren E. (2018), “Ulus devletlerde toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kimlik algısı: Türkiye bağlamında ulusal kimlik merkezli dil ve eğitim politikaları”, s.225-237, Turkish Studies Economics, Finance and Politics, Volume 13/22, Summer 2018, Ankara

Eren E. (2018),Language-Education Policies Based On National Identity in the Political Context of Turkey and Azerbaijan”, Tam Metin Kitabı, Bakü Avrasya Üniversitesi, Bakü

Eren E. (2018), “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sorunsalı: Eğitim Politikalarında -Kadının Yeri-”, [the problematic of gender inequality in Turkey: “the place of women in Turkish education policies], Tam Metin Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, DEKAUM 2018, 04-05 Ekim 2018, s.1071-1082, İzmir

Eren E. (2018), “Women's Education in the shadow of Gender Inequality in Turkish Education Policy”, Tam Metin Kitabı, ICLEC 2018, s.10-22, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne

Eren E. (2018), Türk eğitim anlayışına göre Fransızca dil bilgisi öğretimi: eğitim politikaları, toplumsal-kültürel ve dil ötesi etmenler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara (ISBN: 9786052411629)

Eren E. (2017), « Répertoire lexical à destination des volontaires et réfugiés (français-turc) », Projet Intégration Linguistique des Migrants Adultes (ILMA), Prof. Dr. Jean-Claude Beacco, Dil Politikaları Birimi, Avrupa Konseyi, Strazburg

Eren E. (2017), « Les proverbes français et turcs en tant que -dénominations métalinguistiques- », Synergies Turquie, Gerflint France, N°10, Paris

Eren E. (2017), « Pour une élaboration d’une grammaire du français pour des allophones : version turque », Sorbonne Nouvelle Üniversitesi (Paris 3), GRAC Araştırma Grubu, OIF, Paris

Eren E. (2016), « -Regard méta-réflexif- sur les pratiques de classe de français et les cultures éducatives en contexte turcophone », s.107-117, Synergies Europe, Gerflint France, N°11, Paris

Eren E. (2016), « La culture éducative turque : priorité accordée à la grammaire ? », s.11-22, Istanbul Journal of Innovation in Education, İstanbul Üniversitesi, Özel Sayı I, İstanbul

Eren E. (2016), Le poids des politiques éducatives sur l’enseignement des langues. Le cas de l’enseignement du français en Turquie, Editions Universitaires Européennes, Paris, (ISBN: 9783841614780)

Eren E. (2015), « L’influence de la culture éducative turque sur l’enseignement du français en Turquie », s.97-107, Synergies Turquie, Gerflint France, N°8, Paris