Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

2021-2022

Doç.Dr. Gökçe Bayındır Goularas

- TÜBİTAK- Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus İkili İşbirliği Proje Yürütücüsü. Proje Başlığı: No.221N184 "Fransa'ya Türk Göçü: Hareketlilik ve Siyasi Katılımın Haritalandırılması". https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-disisleri-bakanligi-bosphorus-programi-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi

- Yeditepe Araştırma Projeleri (YAP) kapsamında Proje Yürütücüsü.

Proje Başlığı: Kovid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu.

Doç.Dr.Işıl Zeynep Turkan İpek

- TÜBİTAK- Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus İkili İşbirliği Proje araştırmacısı. Proje Başlığı: No.221N184 "Fransa'ya Türk Göçü: Hareketlilik ve Siyasi Katılımın Haritalandırılması". https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-disisleri-bakanligi-bosphorus-programi-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi

- Yeditepe Araştırma Projeleri (YAP) kapsamında Proje araştırmacısı.

Proje Başlığı: Kovid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu.

- Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma projeleri kapsamında proje yürütücüsü.

Proje Başlığı: Türkiye'de Gençlerin Siyasal Sosyalleşmesi:  Değerler, Davranışlar ve Güven.

2020

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. et Postolachi-Josan, I. (2020f), « Les politiques éducatives intervenant dans le cadre de la didactique du français en Turquie et en Moldavie : perspectives et état des lieux », Speech and Context, 12(2), 101-116

Eren, E. (2020e), « Le français en tant que langue d’enseignement dans le cadre des politiques éducatives en Turquie », Synergies Europe, 15, 115-126

Eren, E. (2020d), “1960 sonrası Türk eğitim politikalarında eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi”, Mülkiye Dergisi, 44(3), 679-710 

Eren, E. (2020c), “Education policies as a tool of soft power: Alliance française and Yunus Emre”, Current Research in Social Sciences, 6(2), 125-134

Eren, E. (2020b), “Integration of Syrian Refugees through education policies in Turkey” in Kolukırık, S. et Gün, E. eds. River Flowing North. Migration generating geographies and international irregular migrations, 247-261, Berlin: Peter Lang Editions (ISBN: 978-3-631-83688-0)

Eren E. (2020a), “Yeni Tip Koronavirus’ün Türk eğitim politikaları uygulamalarına etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri”, Journal of Higher Education, 10(2), 153-162

 

2019

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Bayındır Goularas Gökçe, Ayşe Betül Nuhoğlu, “Migration Flows in Turkish-Russian History: A General Overview” , in  Ketenci Natalya, Bayındır Goularas Gökçe, (ed) Turkish-Russian Relations : Prospects and Challenges, Lexington Books, Rowman&Littlefield, 2019.

Ketenci Natalya, Bayındır Goularas Gökçe, (ed) Turkish-Russian Relations : Prospects and Challenges, Lexington Books, Rowman&Littlefield, 2019.

 

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Nihan Kocaman (2019).“News Media Framing of Turkish-Russian Relations between 2015 and 2018” in Turkish-Russian Relations Prospects and Challenges. Gökçe Bayındır Goularas, Natalya Ketenci (eds.). 47-64.Lexington Books, Rowman&Littlefield

Bayındır Goularas, Gökçe, Turkan Ipek, Işıl Zeynep (2019). Refugee Crisis and Migration Policies. From Local to Global. Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN 978-1-7936-0208-4 

Önel Edanur, Turkan Ipek, Işıl Zeynep, Bayındır Goularas, Gökçe (2019). “Analyzing 2015 Refugee Crisis in Europe within Securitization Theory: Hungarian Case” in Refugee Crisis and Migration Policies. From Local to Global. Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek (eds.). 61-70. Lexington Books, Rowman&Littlefield.

Turkan Ipek, Işıl Zeynep (2019). Political Socialisation Patterns of Turkish High Skilled Migrants, Migration Letters, 16(4), pp.563-573. DOI: https://doi.org/10.33182/ml.v16i4.589

Narli Nilüfer, Özaçşılar Mine, Turkan Ipek, Işıl Zeynep (2019). Turkish Daily Press Framing and Representation of Syrian Women Refugees and Gender-Based Problems: Implications for Social Integration. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 18(1), 1-21. Doi :10.1080/15562948.2018.155731. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. (2019b), « Regard croisé sur les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe », İzmir Journal of Social Sciences, 1 (2), 68-76

Eren, E. (2019a), “Women’s education in the shadow of gender inequality in Turkish education policy”, ProceedingsBook, ICLEC 2018, 10-22

 

2018

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Bayındır Goularas Gökçe (2018), “Türkiye’de Göç Deneyimleri: Politikalar ve Toplumsal Yansımalar” başlıklı panel organizasyonu ve oturum başkanı, aynı panelde “Türkiye’nin göç politikalarının tarihi gelişimi: dünden bugüne Türkiye’de göç ve göçmenlik” konulu sunum, The Migration Conference 2018, 25-28 Haziran 2018, Lizbon Üniversitesi, Lizbon-Portekiz.

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Gökçe Bayındır Goularas, (2018), International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Safak Yuca & Gökçe Bayındır Goularas (2018), “Dependency Theory: An Alternative TheoreticalApproach to Syrian Migration?” in International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, ed. Turkan Ipek Işıl Zeynep & Bayındır Goularas Gökçe, Lexington Books,Rowman&Littlefield, pp:129-139.

Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), (eds.) International Migrations in 21st century: Problems and Solutions, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Gökçe Bayındır Goularas (2018), “International Migration in the Twenty-First Century: A General Overview”, in International Migration in the 21st Century: Problems and Solutions,  Bayındır Goularas Gökçe, Turkan İpek Işıl,  Cambridge Scholars Publishing, pp: 3-19.

 

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Nilüfer Narli, Mine Özaçşılar Öztürk, Işıl Turkan İpek (2018), “Life and Social Inclusıon of the Syrıan Refugees in the Inner Cıty of Istanbul: Zeytınburnu Context”, Kartepe Summit Migration, Refugees and Humanity Proceeding Book, 629-647, Kocaeli. ISBN: 978-605-51 16-68-2.

Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), “Political Participation and Media Use of Highly Qualified Migrants”, ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters, 8, 99-122. ISSN: 2149-3081.

Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), “Populizm, Populist Oy verme ve Goc”, International Migration in 21st Century, International Conference III. Proceeding Book, Yeditepe University Publishing, İstanbul. ISBN: 978-975-307-083-6. 

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Gökçe Bayındır Goularas, (2018), International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Işıl Zeynep Turkan Ipek, Betül Nuhoğlu (2018) “Brain Drain and Sociopolitical Integration:
Case Study of High-Skilled Turkish Migrants” in International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century, Işıl Zeynep Turkan-Ipek, Gökçe Bayındır Goularas (eds.), 153-169, Lexington Books, Rowman&Littlefield. ISBN: 978-1-4985-8601-6.

Işıl Zeynep Turkan-Ipek, Betül Nuhoğlu (2018) “Türkiye’den Beyin Göçü ve Siyasi Entegrasyon” (Brain Draind and Political Integration), The Migration Conference 2018 Book of Abstracts and Programme, Transnational Press, London. ISBN: 978-1-910781-81-4. 

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018), “Electoral Integrity and Election Monitoring in Turkey”, Marmara University Journal of Political Science, 6(1), 143-168, ISSN 2147-6934. DOI: 10.14782/marusbd.412637

Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek (2018), (eds.) International Migrations in 21st century: Problems and Solutions, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018), “Political Participation Culture of Turkish Migrants”, in International Migrations in 21st century: Problems and Solutions (eds.) Gökçe Bayındır Goularas, Işıl Zeynep Turkan Ipek, 159-173, Cambridge Scholars Publishing. London. ISBN: 978-1-5275-0910-8.

Işıl Zeynep Turkan İpek (2018) “Risk Toplumunda Seçimler”, Sosyoekonomi, 26(36), 65-79. ISSN: 1305-5577. DOI: 10.17233-sosyoekonomi.2018.02.04-456784.pdf.

Nilüfer Narlı, Mine Özasçılar, Işıl Turkan-Ipek (2018), ‘Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyal Cinsiyet Temelli Sorunlarının Türk Basınında Temsili” (Media Representation of Syrian displaced women in Turkish press), International Migration in 21st Century, International Conference II. Proceeding Book, Yeditepe University Publishing, İstanbul. ISBN: 978-975-307-075-1.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. (2018d), One nation two states: language and education policies based on national identity in the political context of Turkey and Azerbaijan”, Proceedings Book, AZTURKS 2018, 89-97

Eren, E. (2018c), “Ulus devletlerde toplumsal, kültürel ve siyasi bir etmen olarak kimlik algısı: Türkiye bağlamında ulusal kimlik merkezli dil ve eğitim politikaları”, Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(22), 225-237

Eren, E. (2018b), “Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunsalı: eğitim politikalarında -kadının yeri-”, Proceedings Book, DEKAUM 2018, 1071-1082

Eren, E. (2018a), Türk eğitim anlayışına göre Fransızca dil bilgisi öğretimi: eğitim politikaları, toplumsal-kültürel ve dil ötesi etmenler, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 9786052411629)

 

2017

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Gökçe Bayındır Goularas, Hakan Sezgin Erkan (2017), (ed) Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999,  Lexington Books.

Gökçe Bayındır Goularas (2017), “Civil actors of Greek-Turkish Rapprochement”, in Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999, ed. Bayındır Goularas Gökçe, Erkan Hakan Sezgin, Lexington Books, pp:113-123.

 

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Işıl Zeynep Turkan İpek (2017) “The Impact of SYRIZA Politics on Turkish–Greek Relations: A Media Analysis between January and August 2015”, in Rethinking Greek-Turkish Relations since 1999, (eds.) Gökçe Bayındır Goularas, Hakan Sezgin Erkan, 37-50, Lexington Books, Rowman&Littlefield.. ISBN: 978-1-4685-4696-6.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. (2017c), « Les proverbes français et turcs en tant que -dénominations métalinguistiques- », Synergies Turquie, 10, 13-27

Eren, E. (2017b), « Pour une élaboration d’une grammaire du français pour des allophones : version turque », Université Sorbonne Nouvelle (Paris III), Groupe de Recherche GRAC, Paris, (http://www.fpo-fipf.org/grac-a1a2/contenu-contextualise/)

Eren, E. (2017a), « Répertoire lexical à destination des volontaires et réfugiés (français-turc) », Projet Intégration Linguistique des Migrants Adultes (ILMA), Division des Politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, Strasbourg (https://www.coe.int/fr/web/lang-migrants)

 

2016

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Uslu Çağrı Levent, Bayındır Goularas Gökçe (2016), “Göçmen ve Mültecilerin Kaynak Ülkelerine Katkıları: Suriye Örneği”, Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Editör: Adem Esen, Mehmet Duman, WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yayınları, s: 133-147.

 

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Işıl Zeynep Turkan İpek (2016), Chroniqueurs Politiques en Turquie (1980-2014), L’Harmattan, Paris, 344. ISBN 978-2-343-10600-7. 

Işıl Zeynep Turkan İpek, Tevfik Karpuzcu (2016) “Turkiye'de Sivil Toplum Kurulusu ve Seçim Gözlem Grubu Örneği :Oy ve Otesi », Mülkiye Dergisi, 40(4). 193-212. ISSN 1305-9971.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. (2016d), « -Regard méta-réflexif- sur les pratiques de classe de français et les cultures éducatives en contexte turcophone », Synergies Europe, 11, 107-117

Eren, E. (2016c), « La culture éducative turque : priorité accordée à la grammaire ? », Istanbul Journal of Innovation in Education, Special Number 1, 11-22

Eren, E. (2016b), Le poids des politiques éducatives sur l’enseignement des langues. Le cas de l’enseignement du français en Turquie, Paris : Editions Universitaires Européennes (ISBN: 9783841614780)

Eren, E. (2016a), « De la culture éducative à la culture métalinguistique. Les contextualisations de la description du français dans les discours grammaticaux en Turquie », Encyclo, Revue de l’ED 382 de l’Université Paris Diderot, 9, 167-172

 

2015

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Gökçe Bayındır Goularas, Nihan Kocaman, Betül Nuhoglu (2015),  « Les migrations féminines vers la Turquie de 1990 jusqu’à nos jours », Hommes et Migration (1311), pp: 47-53.

Gökçe Bayındır Goularas, Betül Nuhoğlu (2015),  « La guerre, la mémoire et les récits de vie », Carnets: revue électronique d’études françaises, 2(5), pp: 182-194.

Gökçe Bayındır Goularas (2015),  « Un exemple de la perception de la frontière en Méditerranée: l’étude de la frontière entre la Grèce et la Turquie », Diacronie - Studia di Storia Contemporanea, 3(23), pp: 1-10.

Gökçe Bayındır Goularas, Ulaş Sunata Özdemir (2015),  « Türk dış politikasında göç ve mülteci rejimi », Moment Journal, 2(1), pp: 12-           

Gökçe Bayındır Goularas, Gözde Ustaömer, Mohamed Doumbia (2015),  « A Study of Anti-Nuclear Movements », Sociocri15 - Sociology and critical perspectives conference on social movements Proceeding book, pp: 126-132.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Eren

Eren, E. (2015), « L’influence de la culture éducative turque sur l’enseignement du français en Turquie », Synergies Turquie, 8, 97-107

2014

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Gökçe Bayındır Goularas, Dionysis Goularas (2014), « The impact of migration on music: The case of Rebetiko »,  Es, 1(2), pp : 14-17.

2012

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Işıl Zeynep Turkan (2012) “Democratization and new media dilemmas: a case study of press freedom in Turkey”, Irish Studies in International Affairs, 23, 23-35. ISSN 0332-1460. (Scopus Index).

Işıl Zeynep Turkan (2012): “Alış-veriş-tüketim mabetleri: sosyoekonomik açıdan mekân tüketiminde Türkiye örneği” (Temples of Shopping and Consumption: socio-economic aspect of space consumption in Turkey), İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi editions, 85-104, August 2012, ISSN 1305-2411.