• Türkçe
  • English

Bölüm Hakkında

1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi ile aynı yıldan itibaren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sizlere disiplinler arası yaklaşımla eğitim veren bir Bölümdür.

Bu temelden hareketle Hukuk, Ekonomi, Uluslararası Siyaset, Sosyoloji ve Avrupa Birliği gibi konularda, Türk ve yabancı öğretim elemanlarından oluşan bir eğitim kadrosu ile sizlere Fransızca dilinde eğitim verilmektedir.

Böyle güçlü bir eğitim iledir ki, yabancı dilde düşünme ve araştırma yapabilme yeteneklerinizi geliştirme olanağına kavuşacaksınız. Nitekim Lisans eğitiminden mezun olurken, Fransızca dilinde bitirme tezinizi Jüri önünde yazılı ve sözlü olarak savunma becerisini de elde edeceksiniz. Sizlere yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için Üniversitemizin, Fakültemizin ve Bölümümüzün yurt içi ve yurt dışı olanaklarını sunuyoruz.

Burs olanakları, Erasmus programı, çift anadal ve yandal yapabilme, staj olanakları; Fransa’da Yükseklisans yapabilme hakkını kazanabilme gibi fırsatları sunarken, sizleri ulusal ve uluslararası sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak mezun etmeyi arzu ediyoruz.

Kazandığınız beceriler sayesinde gerek yurt içi gerek yurt dışı önemli kurum ve kuruluşlarda görevlere talip olduğunuz zaman, daha önceki mezunlarımız gibi, önemli pozisyondaki işlere tercih edileceğinizden emin olun.

Yetişmenizde yardımcı olan öğretim üyeleri olarak bizler de, sizleri donanımlı birer birey olarak topluma ve iş dünyasına kazandırmanın mutluluğuna erişmiş olacağız.

Başarı Dileklerimle,

FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Gökçe BAYINDIR GOULARAS

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü, geçmişte ve günümüzde siyasetin ulusal ve uluslararası düzeyde işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. Derslerde öğrencilere, disiplinlerarası bir anlayışla farklı siyasal sistemlerde görülen karar alma ve uygulama süreçleri ayrıntılı bir şekilde aktarılırken, bu süreçlere etki eden değer yargıları, iktidar ortakları, iktidarın yapılanması ve dağılımının da kavranması sağlanır. Küreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüz dünyasında, devletlerin yanı sıra siyaset sahnesinde yeni aktörlerin rol almaya başlaması, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinini daha da önemli hale getirmektedir. Bu durum güncel gelişmelerin araştırılması, analiz edilmesi ve farklı yaklaşımların değerlendirilmesi için yeni bir vizyona sahip, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve sorunlara çözüm üretebilen bireylerin yetişmesini zorunlu kılmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) lisans programı, Türkiye ve dünyayı çok yakından ilgilendiren meseleleri değerlendirebilecek ve sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün öğrencisi olabilmek için liselerin Eşit Ağırlık bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.  Programın eğitim dili %100 Fransızca’dır. Uluslararası ilişkilerin sürekli değişim gösterdiği günümüzde; Fransızca, tıpkı İngilizce gibi bilinmesi önem arz eden diller arasına girmiştir. Bu gereksinim doğrultusunda Yeditepe Üniversitesi, 1996 yılından bugüne kadar etkili bir dil eğitimiyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü için, dil becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmektedir.  Eğitimin verildiği dilde yeterliliği bulunmayan öğrenciler, bir sene sürecek hazırlık programını başarı ile tamamladıktan sonra akademik programlarına devam edebilirler. Dil yeterliliğini yükseköğretim kurumları tarafından kabul edilen bir sınav puanıyla belgeleyen öğrenciler ve Yeditepe Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”nda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini derinlemesine öğrenmeyi sağlayan temel dersleri almakla birlikte ilgi alanlarına yönelik seçtikleri derslerle amaçları doğrultusunda uzmanlaşma olanağına kavuşmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü sıralaması, her sene bölüme yerleşen adayların puanlarına göre değişmektedir. Yeditepe Üniversitesi’nin web sayfasından Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) taban puanları, sıralama ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

EA - Burslu

3

360,00547

57.000

EA - %50 Burslu

25

(Kontenjan Dolmamış)

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Okumak

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) lisans programı, ulusal ve uluslararası düzeyde siyaset, güvenlik, sosyoloji, diplomasi, hukuk ve ekonomi alanlarında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri incelemek için gerekli bilgi, yetenek ve donanımları öğrencilere kazandıracak güncel, kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Program, uluslararası ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden değerlendirebilecek, yeni gelişmelerden haberdar uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde Hukuk, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji gibi temel dersler, Frankofon öğretim elemanlarından oluşan bir akademik kadro tarafından verilmektedir. Dil yeterliliği bulunmayan öğrenciler, hazırlık sınıflarında haftada 30 saat Fransızca dil eğitimi aldıktan sonra akademik programına başlamaktadır. Aynı zamanda Fransızca dil eğitimi lisans eğitimi sırasında da devam etmektedir.

Küresel rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında, bireylerden ayırt edici yetkinliklerle donanmış olmaları beklenmektedir. Bu yetkinliklerden en önemlisi yabancı dil bilgisinin en üst düzeye ulaşmasıdır. Programda, öğrencilerin yaşamları boyunca hem sosyal hem de profesyonel iş alanında kullanacakları Fransızca, etkin ve güncel yöntemlerle öğretilmektedir. Öğrenciler, Türkçe ve Fransızca düşünme, yazma, kendini ifade edebilme ve araştırma yapabilme yeteneklerini geliştirme olanağına kavuşmaktadır. Yeditepe Üniversitesi, bölüm öğrencilerine; burs imkânı, Erasmus ve diğer öğrenci değişim programları, çift ana dal ve yan dal yapabilme, Fransa’da lisansüstü eğitimine devam edebilme imkânı ve eğitimleri devam ederken staj yapma olanağı gibi fırsatlar sunarken, öğrencilerini alanında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun etmeyi arzu etmektedir. Öğrenciler, alanında uzman bir akademik kadronun sunduğu, farklı alanlara yönelik seçmeli dersleri alabilmekte ve ilgi alanları doğrultusunda uzmanlık derslerine yoğunlaşabilmektedirler. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nün dünya çapında tanınırlığını arttırmak ve öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde burs imkânı sunabilmek amacıyla 845 üyesi bulunan Agence Universitaire de la Francophonie (AUF Frankofon Üniversitelerarası Ajans) topluluğuna üye olmuştur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Mezunu Ne iş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) lisans programı, disiplinlerarası bilgi birikimini desteklemektedir. Bu sebeple eğitimini başarıyla bitiren mezunlar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kamu ve özel sektörde çok geniş meslek kollarında çalışabilmekte, Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, araştırma şirketleri, medya kuruluşları, yerel yönetimler ve çokuluslu şirketlerde kariyer yapmaktadırlar. Aynı zamanda siyasal partiler, bankalar ve diğer özel şirketlerde uzman ya da danışman olarak görev alabilirler.  Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrenciler üniversitelerde çalışabilme olanağına sahiptir.

Vizyon Misyon ve Tarihçe

Amacımız: Çağdaş değerleri haiz; yabancı dilde düşünme, analiz ve sentez yeteneğine sahip ulusal ve uluslararası standartlara erişmiş bireyleri yetiştirmektir.

Felsefemiz: Uluslararası çağdaş değerlere sahip, toplumsal sorumlulukların bilincinde, güvenilir, topluma bilgileri ile değer katabilip yön verebilecek, yeniliklere açık, girişimci, uluslararası olguları algılayabilen kültürlü, lider olacak bireyleri yetiştirmektir.

Tarihçe: 1996 yılında Yeditepe Üniversitesi kurulduğundan beri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Fransızca dilinde eğitim veren bir Bölümdür. 1996 yılında ilk kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Gürbüz Hocadır. Saygın bir öğretim elemanı kadrosu ile ilk yıllarda 25 kişilik bir kontenjan ile eğitime başlayan Bölümün şu an da kontenjanı 55 öğrenci oldu. Bölüm ilk Dönem mezunlarını ise 2000 yılında verdi. Hazırlık Programında Fransızca dilini öğrenen öğrenciler, Lisans programının birinci sınıfına başlar; lisans eğitimleri süresince de dillerini geliştirirler. Dört yıllık lisans eğitimlerinde kendilerine sunulan ders seçenekleri ile alanlarında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun olurlar. Bugüne kadar öğrencilerimizin lisans eğitimindeki başarılarının verdiği güç ve tecrübe ile 2013-2014 Akademik Yılından itibaren, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Bölümümüzün bünyesinde Fransızca Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programımız da eğitime başlamıştır.

Öğrenci Değişim Programları

Yurtdışındaki 100'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Bölümümüz 2004 yılından beri, Erasmus-Socrates Programı kapsamında Fransa’nın seçkin üniversitelerine ve Siyasal Bilimler Enstitülerine öğrenci gönderebilmekte ve kabul edebilmektedir. Bölüm olarak, 8 Fransız, 1 Makedon ve 1 Macar üniversitesi ile anlaşmamız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bir yarıyıl ya da bir yıl olmak üzere, Fransa’da, Makedonya'da ve Macaristan'da eğitim alabilmektedirler. 

Ayrıca, bölümümüze gelen öğrenciler, kurumumuzun farklı bölümlerinden de ders seçebilmektedirler. Bu anlaşmalar kapsamında, Bölümümüz öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin, güncel listesi aşağıda yer almaktadır. Bölümümüzün ders listesini, derslerin AKTS kredilerini (https://iibf.yeditepe.edu.tr/tr/siyaset-bilimi-ve-uluslararasi-iliskiler-fr/dersler) sayfasından görebilirsiniz.

Uluslararası değişim program başvurusu yapmak ve detaylı bilgi edinmek için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis'in web sitesini (http://international.yeditepe.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz, ya da bölüm koordinatörümüze başvurabilirsiniz. 

     Erasmus Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREN
     E-posta: ebru.eren@yeditepe.edu.tr
     Telefon: 0 216 578 00 00 / 3222

 

 

ÜLKE ŞEHİR KURUM ADI
Fransa Chambéry Université de Savoie
Fransa Bordeaux Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux
Fransa Lille Institut d'Etudes Politiques de Lille
Fransa Nancy Université de Lorraine
Fransa Saint Martin d'Heres Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
Fransa Strasbourg Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg
Fransa Strasbourg Université de Strasbourg - Sciences sociales
Fransa Toulouse Institut d'Etudes Politiques de Toulouse 
Makedonya Manastır Université de Saint Kliment Ohridski
Macaristan Szeged Université de Szeged

Bologna Süreci

Bologna Süreci kapsamında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü’nün eğitim programında yer alan tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredi değerleri belirlenmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü’nün Program Bilgi Paketi için tıklayınız.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler aynı zamanda; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Hukuk ve Ekonomi bölümlerinde çift ana dal yaparak ikinci bir diplomaya sahip olabilirler. Yan dal programlarında ise, ana lisans programlarında gerekli başarıyı gösteren öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilir ve uzmanlaşmak istedikleri farklı bir alanda diplomalarına ek bir sertifika alabilirler. Çift ana dal ve yan dal programı çerçevesinde ek ders yükü, kontenjan ve başvuru koşulları hakkında gerekli bilgilerin tamamına bölümünüzün çift ana dal / yan dal koordinatöründen gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.