Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE204
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Gıda güvenliği kapsamında kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Risk Analizi: Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Risk İletişimi.

Dersin İçeriği: 

İnsan sağlığını tehdit eden gıda kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin bilimsel olarak değerlendirilmesi. Gıda güvenliği kapsamında kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Risk Analizi: Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Risk İletişimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Proje inceleme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Detaylı Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gıda sistemlerindeki tehlikeleri anlama ve analiz edebilme 7a,7b,8a,9a,9b,11a 1,2,12 A,E
Risk analizinin temellerini anlayabilme 7a,7b,8a,9a,9b,10a 1,2,12 A,E
Takım halinde etkin çalışabilme becerisi 6a,6c,7a,7b,8a 1,2,12 E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1-4 Gıda sisteminde bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve riskler 

Grup çalışması: Örnek olay incelemeleri

Ders Notları
5 Risk analizi: Risk değerlendirmesi, Risk yönetimi, Risk iletişimi Ders Notları
6-8 Risk değerlendirmesi 

Grup çalışması: Örnek olay incelemeleri

Ders Notları
9-11 Risk yönetimi 

Grup çalışması: Örnek olay incelemeleri

Ders Notları
12-14 Risk İletişimi 

Grup çalışması: Örnek olay incelemeleri

Ders Notları

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Açık ders kaynakları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar YULearn
Ödevler YULearn/Turnitin
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
Grup çalışması:Vaka analizi 4 20
Kısa sınav/Ödev 4 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 
No Program Öğrenme Çıktıları

koyunuz 

1a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;  
1b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.  
2a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;  
2b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.  
3a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;   
3b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;  
4b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  
5a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi,   
5b Deney yapma,  veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.  
6a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;
6b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;   
6c Bireysel çalışma becerisi.
7a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; 
7b En az bir yabancı dil bilgisi; 
7c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi,    
7d Etkin sunum yapabilme becerisi,   
7e Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  
8a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
8b Bilgiye erişebilme becerisi.  
9a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 
9b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi.
10b Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.  
10c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.  
11a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi,
11b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.  
11c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav-Bireysel Çalışma

Sınav

2 13 26
2 2 4
Kısa Sınav/Ödev 4 1 4
Grup çalışması:Vaka analizi 4 3 12

Final – Bireysel çalışma

Sınav

1 20 20
1 2 2
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri