Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HTR302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası sistemde yerini kavramak

 

1,2,3

A

2) Sosyal ve siyasi alanda yapılan inkılapları bilir.

 

1,2,3

A

3) Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğrenir

 

1,2,3

A

4) Atatürk’ün dış politika anlayışını analiz eder.

 

1,2,3

A

5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.

 

1,2,3

A

6) 21. Yüzyıl Türkiye’sinin durumunu kavrar.

 

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1.

Lozan Barış Anlaşması (Sevr ile Karşılaştırmalı Olarak)

 

2.

Siyasal Alanda Yapılanma (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı)

 

3.

Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

 

4.

Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar

 

5.

Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler

 

6.

Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları

 

7.

Vize Sınavı

 

8.

1923-1939 arası Türk Dış Politikası

 

9.

1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler

 

10.

İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

 

11.

İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

 

12.

Atatürk İlkeleri

 

13.

Genel Değerlendirme

 

14.

Genel Değerlendirme

 

14.

Genel Değerlendirme

 

15.

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı              

Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Diğer Kaynaklar

  NUTUK

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

 40

Kısa Sınav/Ödev

 

 

Final

1

 60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

Toplam

 

100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

3

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Ödev

 

 

 

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2

4