Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN345
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders ticaret öğrencilerine kurumlarda etkin ve başarılı finansal kararlar vermek için gerekli temel kavramları, metodları ve teknik araçları tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Derste işlenen başlıca konular şöyledir: finansal yönetime genel bakış; finansal  tablolar ve varlıklardan yaratılan kaynaklar; finansal planlama ve finansal tabloların analizi; paranın zaman değeri; piyasalar; değerleme yöntemleri; menkul kıymetlerin değerlemesi; faizler ve faizleri etkileyen faktörler; etkin piyasalar; pay sahiplerine ödemeler; uzun vadeli yatırım kararlarının planlanması ve değerlendirilmesi; sermaye yapısı ve sermayenin maliyeti; yatırım riski ve getirisi ve ilgili modeller.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Kurumların etkin finansman ve yatırım kararları verirken ihtiyaç duyduğu temel finansal kavramları ve metodları iyi derece anlamış olmak.

1,3,12,17

1, 2, 3, 4

A,C

2. Derste öğrenilen kavram ve teknikleri gerçek kurumsal finans kararları verirken uygulayabilmek.

1,3,4,10,12,17

1, 2, 3

A,C

3. Paranın zaman değeri ile ilgili metodları gerçek yaşam problemlerini çözmede kullanabilmek.

1,3,12,17

1, 2, 3

A,C

4. Çeşitli finansal varlıkların, ve yatırım projelerinin değerlemesini yapabilmek.

1,3,4,10,12,17

1, 2, 3

A,C

5. Finansal planlama prosedürleri ve büyüme için ihtiyaç duyulan kaynakların belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak.

1,3,4,10,12

1, 2, 3

A,C

6. Kurumsal yatırım projelerini ve firma performansını etraflıca değerlendirebilmek.

1,3,10,12

1, 2, 3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Finansal Yönetime Genel Bakış

Ders Kitabı 1. Bölüm

2

Finansal Tablolar ve Varlıklardan Yaratılan Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Bölüm

3

Finansal Planlama

Ders Notları

4

Finansal Tabloların Analizi

Ders Kitabı 3. Bölüm

5

Finansal Tabloların Analizi

Ders Kitabı 3. Bölüm

6

Paranın Zaman Değeri

Ders Kitabı 4. Bölüm

7

Gelecekteki Kaynakların ve Ödemelerin Değerlemesi

Ders Kitabı 5. Bölüm

8

Faizler ve Tahvil ve Değerleme

Ders Kitabı 6. Bölüm

9

Faizler ve Tahvil ve Değerleme

Ders Kitabı 6. Bölüm

10

Piyasalar ve Hisse Senedi ve Değerleme

Ders Kitabı 7. Bölüm

11

Uzun Vadeli Yatırımlar

Ders Kitabı 8. Bölüm

12

Uzun Vadeli Yatırımlar

Ders Kitabı 9. Bölüm

13

Risk, Getiri ve Sermayenin Maliyeti

Ders Kitabı 10-12.Bölümler

14

Risk, Getiri ve Sermayenin Maliyeti

Ders Kitabı 10-12.Bölümler

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı              

Kurumsal Finansın Temel Unsurları (Essentials of Corporate Finance), Ross, Westerfield and Jordan, 7e, McGraw-Hill.

Diğer Kaynaklar

Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, sanal portföy yönetimi programı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve ev ödevleri için yönerge ve ekstra örnekler, sanal portföy yönetimi programı.

Ödevler

Ev Ödevleri

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Haftalık ev ödevleri ve ilgili kısa sunumlar 

14

66

Ara Sınavlar

1

34

Total

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Total

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

 

 

 

 X

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

 X

 

 

 

 

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

 

 

 

 X

 

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

 X

 

 

 

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

 X

 

 

 

 

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

 X

 

 

 

 

7

Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

 X

 

 

 

 

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

 X

 

 

 

 

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

 

 

 

 

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

 

 

 

 

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

 

 

 

 

12

Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

 

 

 

X

 

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

X

 

 

 

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

X

 

 

 

 

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

X

 

 

 

 

16

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

X

 

 

 

 

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

 

 

 

X

 

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

2

25

50

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

174

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

3