Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Uluslararası iş bölümü ve dış ticaret yaratan nedenler, dış ticaret teorileri, dış ticarette fiyat oluşumu, dış ticaret hadleri, dış ticaretin milli gelir üzerindeki etkileri, ödemeler dengesi, dünyada tarımsal üretim, tarım ürünleri dış ticareti ve tarım ürünleri dış ticaretinde korumacılık, Türkiyede uygulanan tarımsal dış ticaret politikaları, tarım ürünleri dış satımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymak.

Dersin İçeriği: 

Dış ticarette makro göstergeler ve anlamları. Dış ticaret teorileri Dış ticaret ile milli gelir arasındaki ilişkiler. Ulusal ve uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkiler. Dünyada ekonomik ve politik gelişmeler. Dış ticaretin önemi ve temel kavramlar. Dış ticarette ulusal ve uluslararası ekonomik kuruluşlar gibi konular incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dış ticaret teorilerini açıklayabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Dış ticaret ile milli gelir arasındaki ilişkiyi kurabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Organizasyonları ve yönetim biçimlerini anlar ve eleştirebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Yönetsel problemleri tespit edebilir ve çözüm getirebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Rekabetçi koşullarda geliştirilebilecek stratejilerin anlaşılmasını sağlayabilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Karmaşık yapılı global kurumları anlayabilir ve işleyişi analiz edebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dış ticarette makro göstergeler ve anlamları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Dış ticaret teorileri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Dış ticaret ile milli gelir arasındaki ilişkiler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Ulusal ve uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkiler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Dünyada ekonomik ve politik gelişmeler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Dış ticaretin önemi ve temel kavramlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Dünya tarım ürünleri ticareti

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Ticareti yaratan nedenler, Dünya para sistemi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Ara Sınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Bölgesel birleşmelerin sınıflandırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Dış ticarette ulusal ve uluslararası ekonomik kuruluşlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Dış ticarette ihracat uygulamaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Dış ticarette ithalat uygulamaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

6

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
 
3