Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı öğrencilere tedarik zinciri içerisinde satın alma, depolama ve dağıtım konularında stratejik yönetim kararları alma konusunda bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: 

Satın alma stratejileri, tahmin teknikleri, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi ve uluslararası kurallar, depolama, dağıtım, envanter yönetimi, trafik yönetimi, dağıtım kanalları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bu dersi alan öğrenciler, satın almanın temel altyapısını öğrenir.

1,2,12,16

1,3,5

A

2) Bu dersi alan öğrenciler stratejik depolama prosedürlerini öğrenirler.

1,2,11,12

1,3,5

A

3) Bu dersi alan öğrenciler envanter yönetimi hakkında bilgi edinirler.

1,2,14

1,3,5

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1.

Satın alma, depolama ve dağıtıma giriş

Sunum 1

2.

Wal-mart : Başarı Hikayesi (Vaka Çalışması)- I

Sunum 2

3.

Wal-mart : Başarı Hikayesi (Vaka Çalışması)- II

Sunum 3

4.

Satın alma süreçleri ve teknikleri

Sunum 4

5.

Satın alma stratejisi ve tahmin teknikleri

Sunum 5

6.

Tedarik Seçimi ve değerlendirmesi

Sunum 6

7.

Ara sınav

 

8.

Uluslararası satın alma

Sunum 7

9.

Stratejik Envanter Yönetimi I

Sunum 8

10.

Stratejik Envanter Yönetimi II

Sunum 9

11.

Depo Yönetimi

Sunum 10

12.

Ürün elleçleme ve paketleme

Sunum 11

13.

Intermodal Taşımacılık Hukuku

Sunum 12

14.

Taşıma ve trafik yönetimi

Sunum 13

15.

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Purchasing and the Management of Materials… (Gary J. Zenz

Diğer Kaynaklar

  1. Global Supply Management: A Guide to International Purchasing….(Dick Locke)
  2. 2- Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process…… (Donald J. Bowersox & David J. Closs)
  3.  3- Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Bülent Sezen

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Powerpoint sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav/Ödev

2

60

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

X

 

 

 

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

X

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

x

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolleri yapabilmek,

 

 

 

x

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

 

 

 

 

X

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

 

 

 

 

X

7

Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

 

 

 

 

x

8

Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolleri yapabilmek

 

 

 

 

X

9

Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

x

 

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

X

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

X

 

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

X

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

X

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

X

 

 

15

Analitik karar verme yöntemleri ile sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek

 

X

 

 

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

 

X

 

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

X

 

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

3

5

15

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

3

7

21

Final

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

2