Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular: Ön Hazırlık
1 Erken Dönem Uygarlıkları I: Neolitik Devrim, Sümer, Elam, Dravid,  Mısır ve Akad; Erken Dönem Türk Uygarlığının Diğer Uygarlıklarla İlişkileri  
2 Erken Dönem Uygarlıkları II: Hindistan, Çin, Türk   
3 Akdeniz Kültür Havzası I: Grek ve Roma ve Türk izleri  
4 Akdeniz Kültür Havzası II  
5 Batı Avrupa ‘Orta’ Çağları: Krallar, Şövalyeler, Köylüler, Papazlar, Azizler, Tüccarlar, Yahudiler (500-1400) Ortaçağ Döneminde Türk Uygarlığı  
6 Doğu’ Kültür Dünyası: Halifelik, Sultanlık, İmparatorluk, Tüccarlık, Âlimler, Sanatçılar, Patrikler, Kentliler-Köylüler, Seyyahlar; İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe  (500-1400);  İlk Müslüman Türk Devletleri  uygarlıkları  
7 ARA SINAV  
8 Avrasya Dünyası 500-1400 (I)-Türk, Moğol ve Çin Uygarlıkları; Akhunlar  Göktürkler Uygurlar  Moğol İmparatorluğu ve Ardıllarında uygarlık Avrasya dünyası 500-1400 (II)-Türk, Moğol ve Çin uygarlıkları;Hazar İmparatorluğu Tuna Bulgarları İdil Bulgarları Deşt-i Kıpçak devletlerinde uygarlık; “Türk –Slav” Uygarlık Bağlantıları  
9 Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (I) 1400 -1800: Rönesans, Bilimsel Devrim, Avrupa Merkantilizmi, Okyanus Ötesi Sömürgeler, İlk Küreselleşme;Yeni İnsan Kavrayışı: Cemaat’ten Bireye;Rönesans’ın Temelinde Doğu Etkileri; Bilim: Evren’in Yasalarını Bulma;Hindistan’a Yelken Açma; Akdeniz’den Okyanuslara;Türk Uygarlığı: Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat alanlarında Yeni Oluşumlar  
10 Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (II) 1400 -1800: Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
11 Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri  
12 Yeni  Dünya Düzeni (Modernite) (I): Müteşebbisler, Sanayiciler, İşçiler, Sendikacılar, Sömürge Valileri; Kültürel Değişim  
13 Yeni Dünya Düzeni (Modernite) (II): Vatandaşlar, Seçmenler, Parlamenterler, İdeologlar;Parlamenter Düzene Doğru; 19. Yüzyıl Hâkim İdeolojileri ve uygarlık ilişkileri  
14 21inci yüzyılda ana temalarda uygarlık eğilimleri  

Kaynaklar

Dersin Temel Kaynakları
  1. Taşağıl, Ahmet. 2013. Kök Tengri’nin Çocukları. İstanbul. Bilge Kültür Sanat

(Kaynaklar Üniversitemiz kitabevinden edinilebilir)

Değerlendirme Sistemi

Ara Sınav 1 40
     
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Toplam   100
Sınav değerlendirmelerinde konferans içeriklerinin ağırlığı %25 olacaktır.

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Arasınav 1 1 1
Sunum 0 0 0
okuma notları 1 1 1
Son sınav 1 1 1
Dönem ödevi 0 0 0
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3
1