Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin finansal tabloları ve muhasebenin temel kavramlarını, finansal işlemlerin muhasebeleştirme mantığını ve temel bazı değerleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve temel kavramları; Temel Mali Tablolar ve Temel Muasebe Eşitliği ;Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve muhasebe kayıtları; Genel ve Geçici Mizanın hazırlanması; Dönem Sonu İşlemleri; Kapanış İşlemleri; Mal alış,satış,iade ve indirimlerinin muhasebeleştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri

1) İşletmeleri etkileyen ekonomik olayları analiz eder.

1,2,7,8,10

1,2,3,

A,C

2)Temel işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapar.

2

1,2,3,

A,C

3) ) Muhasebenin temel prensiplerini, varsayımlarını ve uluslararası muhasebe standartlarını tanımlayıp ve açıklar.

1,2

1,2,3

A,C

4) Bilanço ve gelir tablosunu hazırlar

2           

1,2,3,

A,C

5) Temel mali tabloları analiz eder.

3,5,6,7,8,10

1,2,3

A,C

6) Temel mali tabloları yorumlar.

3,5,6,7,8,10

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1.

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramları ve uluslararası muhasebe standartları

 

2.

Temel Mali Tablolar ve Temel Muhasebe Eşitliği

 

3.

Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve işleyişleri

 

4.

Tutulması zorunlu muhasebe defterleri ve belgeleri

 

5.

İşlemlerin muhasebe defterlerine kayıt edilmesi

 

6.

Geçici mizanın hazırlanması

 

7.

Ara sınav

 

8.

Dönem sonu işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

 

9.

Kesin mizanın hazırlanması

 

10.

Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

 

11.

Devir ve kapanış işlemlerinin yapılma

 

12.

Ara sınav - Ödev

 

13.

Mal alış, satış, iade ve indirimlerinin muhasebeleştirilmesi

 

14.

Ticaret işletmelerinin gelir tablosunun hazırlanması

 

 

Kaynaklar

Ders Notu              

Financial Accounting, Weygandt, Kimmel, Kieso, IFRS Edition, John Wiley&Sons 2011.

Diğer Kaynaklar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Kısa Sınav

2

80

Ödev

4

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

 

x

 

 

2

Uluslararası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

 

 

x

 

3

Uluslararası finans mezunu sanal laboratuvar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

x

 

 

 

4

Uluslararası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de ampirik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

x

 

5

Uluslararası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

 

x

 

6

Uluslararası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

 

x

 

7

Uluslararası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

x

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

 

x

 

9

Uluslararası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

x

 

 

 

10

Uluslararası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

 

x

 

11

Uluslararası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir..

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5
1