Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Blok zincir teknolojisi, altyapısı ve var olan uygulamaları ile ilgili bilgileri aktarabilmek, geleceğin ekonomisindeki ve tarımdaki yerini incelemektir

Dersin İçeriği: 

Blok zincirdeki uygulamalar, oyun teorisi, dağıtık sistem mimarileri, alım-satım işleri, tarımda bloklar ve bloktan oluşan zincir, uzlaşma kurulumu, madencilik detayları, blok zincir güvenliği, tarımda blok zinciri problemleri, akıllı anlaşmalar, tarımda blok zincir uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Testing, B: Presentation C: Homework, D: Project, E: Lab.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dağıtık sistem yapılarının neler olduğunu tanımlayabilir.

5

1,2,3

A,B,C

Blok zincir yapısını ifade edebilir.

5

1,2,3

A,B,C

Blok zincir uygulamalarına dair fikir sahibi olabilir.

5

1,2,3

A,B,C

Akıllı kontrat sistemleri konusunda bilgi sahibi olabilir.

5

1,2,3

A,B,C

Kriptoloji ve hashing mekanizmalarını tanımlayabilir.

5

1,2,3

A,B,C

Dijital para ve dijital ekonomi kavramlarını tanımlayabilir.

5

1,2,3

A,B,C

Merkeziyetiz güven ve takas sistemleri vb. programlayabilir.

5

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Blok zinciri teknolojisine giriş

 

Ders notları

2

Blok zinciri sürecinin tanımlanması, işletilmesi, yeni dijital platformların oluşturulması

Ders notları

3

Oyun teorisi, dağıtık sistem mimarileri, madencilik detayları,

 

Ders notları

4

Alım-satım işleri, blok zincirinde paydaşlar ve şeffaflık

Ders notları

5

Uzlaşma kurulumu

Ders notları

6

Akıllı kontrat sistemleri ve uygulamaları

Ders notları

7

Ara sınav

Ders notları

8

Blok zincirinde güvenlik

Ders notları

9

Tarımda bloklar ve bloktan oluşan zincir

Ders notları

10

Tarımda blok zinciri problemleri

Ders notları

11

Tarımda blok zinciri uygulamaları

Ders notları

12

Tarımda blok zinciri uygulamaları

Ders notları

13

Blok zinciri teknolojisinin geleceği

Ders notları

14

Öğrenci sunumları

Ders notları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

6

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

X

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

2

20

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

6

15

90

Sunum

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

167

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
4