• Türkçe
  • English

Ekonomi Bölümü Hakkında

Yeditepe Ekonomi, TM-1 puan türüyle öğrenci kabul eden, eğitim dili İngilizce olan 4 yıllık bir programdır. Programın ilk yılında öğrencilere Sosyal Bilimlerin temeli olan dersler verilir. Bu derslerin başlıcaları Sosyoloji, Uygarlık Tarihi, Hukuk dersleridir. Bu derslere ek olarak Ekonomi eğitiminin ileri aşamalarına esas teşkil edecek İktisata Giriş ve Matematik dersleri de birinci sınıfta yer almaktadır. Programın 2. ve 3. yıllarında teorik Ekonomi dersleri ile birlikte Temel Muhasebe, İstatistik, Ekonometri ve öğrencilerin ilgi / uzmanlık alanlarına uygun şekilde alabilecekleri seçmeli dersler yer alır. Programın 4. yılı, öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre eğitimlerine yön verebilecekleri, çoğunlukla seçmeli derslerden oluşan bir eğitim programı içerir.

Bölüm mezunlarımızın gelişen küresel rekabet ortamında fark yaratan bireyler olabilmeleri amacıyla öğrencilerimizin ilgi / uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine yönelik  olanaklar sağlamaktayız. Bu çerçevede bölüm akademik programında 2 farklı grup seçmeli ders yer almaktadır. Bu dersler bölüm ders yükünün %20'sini oluşturmaktadır.  

- Serbest Seçmeli Dersler: Akademik programda 2 adet serbest seçmeli ders bulunmaktadır. Bu dersler Yeditepe Üniversitesinde herhangi bir bölümünden seçilebilecek derslerdir. Seçmek istediğiniz ders listede yoksa, dönem başlamadan 2 hafta öncesine kadar, bölüme yazılı bir şekilde yapılan başvuruların soncunda istediğiniz ders listeye eklenebilir.

- Alan Seçmeli Dersler: Akademik programda 5 adet alan seçmeli ders bulunmaktadır ve bu dersler Ekonomi Bölümü tarafından açılan seçmeli derslerden oluşur. Alan seçmeli ders listesindeki dersler serbest seçmeli ders olarak da seçilebilirler.

Yeditepe Ekonomi öğrencilerinin önlerinde, üniversitenin bir çok bölümüyle Çift Anadal ya da Yan Dal yapabilme imkanları bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, diledikleri taktirde, tercih ettikleri ikinci bölümü okuyarak iki diploma ile mezun olabilir, ya da tercih ettikleri bölümde Yan Dal yaparak diplomalarına ek bir sertifika  alabilirler.

Yeditepe Ekonomi'den mezun olan öğrenciler Devlet kurumlarında, Bankacılık / Finans sektörü başta olmak üzere özel sektörde, ve de girişimci olarak iş aleminde yer alabilmenin yanı sıra, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile ilerlemek istedikleri herhangi bir Sosyal Bilim dalında ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri edinmiş olacaklardır.

Ekonomi Bölümü Nedir?

Ekonomi; üretim, tüketim, ticaret, dağıtım, ithalat ve ihracat gibi insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri adına yaptıkları faaliyetlerin bütününü ifade eder. Ekonomi bölümü ise, öğrencilere ekonomi biliminin mantığını öğreterek Türkiye ve dünya ekonomisini geniş bir perspektiften analiz edebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ekonomi bölümü öğrencisi olabilmek için liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olunması ve üniversite tercihinin TM-1 puan türünden yapılması gerekmektedir. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ekonomi bölümü lisans derecesine sahip olmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü, hem akademik kariyer yapmak isteyen hem de özel ya da kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen öğrencilere alanında uzman akademik kadrosuyla verimli bir eğitim vermektedir.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri bilgi ve deneyim kazandırmaktadır. Ekonomi bölümünün dersleri öğrencilere analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İstatistik, matematik ve ekonometri gibi sayısal derslerin yanı sıra iktisadi düşünceler tarihi, Türkiye ekonomisi ve kamu maliyesi gibi derslerle öğrencilerin sistematik ve eleştirel düşünceyi tümüyle kavraması hedeflenmektedir. Ekonomi bölümü öğrencileri mezuniyet sonrasında, lisansüstü eğitimine devam ederek akademik kariyer yapabileceği gibi kamu ve özel sektörde profesyonel iş hayatına başlayabilmektedir. 

Ekonomi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

EA - Burslu

3

368,99389

45.958

EA - %50 Burslu

45

(Kontenjan Dolmamış)

 

Ekonomi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Ekonomi Bölümü Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Ekonomi Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Ekonomi Okumak

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi lisans programının en temel amacı, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin sosyokültürel sonuçlarını inceleyebilen, ekonomik sorunları analitik bir bakış açısıyla çözümleyebilen, eleştirel düşünceye ve etik değerlere sahip ekonomistler yetiştirmektir. Ekonomi bölümü ders programında, temel ekonomi bilgisinin yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarını destekleyen geniş ders yelpazesi ile öğrencilerin iyi birer ekonomist olarak gelişimi sağlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilere, ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri iki farklı alanda eğitim imkânı sunulmaktadır. Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü öğrencilerine en az 240 saat staj imkânı sağlamaktadır.

Öğrenciler profesyonel iş hayatına başlamadan önce, finansal kuruluşlarda çalışarak derslerde öğrendikleri bilgileri yakından deneyimleme fırsatı bulmasının yanı sıra profesyonel iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşarak kariyerlerine yön vermektedir. Ekonomi bölümü öğrencilerine yeni beceriler kazandırmak ve istihdam oranlarını arttırmak amacıyla, üniversite bünyesindeki diğer lisans programlarında çift anadal ve yandal yapma olanağı sunulmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler, Erasmus+ programı kapsamında eğitim hayatlarının bir dönemini dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlayabilmektedir. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Ekonomi Konferansları kapsamında öğrenciler, teorik konularda bilgilenmenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından davet edilen öğretim üyeleriyle tanışma ve onların uzmanlıklarından faydalanma fırsatı bulmaktadır.

Ekonomi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Ekonomi bölümü lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel sektörde oldukça geniş bir alanda iş imkânı bulunmaktadır. Özellikle ulusal ya da çok uluslu şirketler, ekonomik faaliyetlerini uygularken çoğunlukla ekonomistlerin uzmanlıklarından yararlanmaktadır. Şirketlerde ekonomi/finans danışmanı unvanıyla çalışabilecekleri gibi, satış ve pazarlama gibi departmanların farklı pozisyonlarında çalışabilirler. Mezunlar, özel ve kamu bankalarının genel merkezlerinde ve şubelerinde de istihdam olanağı bulabilirler.

Bankaların dışında bütün finans piyasası kurum ve kuruluşlarında uzman, uzman yardımcısı, müfettiş, mali müşavir, muhasebeci, yönetici ve yönetici adayı gibi pozisyonlarda görevlendirilebilirler. Mezuniyetlerinin ardından kamu kurum sınavlarında başarı gösteren mezunlar ekonomist unvanı ile, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. İleri seviyede yabancı dil becerisi gelişmiş mezunlar ise Dünya Bankası (WB), Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olurlar. Aynı zamanda ekonomi lisans programının ardından yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden mezunlar, akademik kariyer yapma olanağına sahiptir.

Vizyon Misyon ve Tarihçe

Vizyon

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün vizyonu eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen Ekonomi bölümlerinden biri olmaktır.

Misyon

Bölümümüz, sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde, eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma değer katmaya odaklanmıştır. Bu amaçla:

Yeditepe Ekonomi Bölümü, çağdaş, aydın ve evrensel değerleri özümsemiş, yerel ve küresel ekonomik gelişmeleri anlayabilecek ve yön verebilecek, liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirme kararlılığıyla, çağdaş uluslararası akademik standartlarda lisans ve lisansüstü programlar sunar.

Öğretim elemanlarının akademik ve profesyonel gelişimlerini, ulusal/uluslararası platformlarda bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını destekleyen bir çalışma ortamı sağlar.

Ulusal ve uluslararası her türlü özel işletme ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrencilerinin ve Fakülte elemanlarının bilgi/deneyimlerini paylaşmalarını desteklemek suretiyle topluma hizmet eder.

Bölüm içinde kişisel gelişimi destekleyen, hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler arasında çağdaş, saygın, hoşgörülü, yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir kültürü yaşatır ve yansıtır.

Ekonomi Bölümü, üniversitemizin kuruluşuyla birlikte 1996 yılında eğitim vermeye başladı. İlk mezunlarımız 2000 yılında çalışma hayatına katıldılar. 2001 yılında, 26 Ağustos yerleşkesine taşınmak üniversitemizin bütün fakültelerini ve bölümlerini bir ayaya getirdiğinden, bölümler arası işbirliği ve disiplinler arası çalışmalara imkan verdi. Böylece tam zamanlı öğretim üyesi sayısı yükselerek artan öğrenci sayısı ve istenen ders çeşitlendirmesine uygun duruma gelmiştir.

Tarihçe

Öğretim üyelerimiz bir yandan bilimsel çalışmalara ağırlık vermekte, diğer yandan yeni dersler geliştirerek iktisat eğitiminin değişen koşullara uygunluğunu sağlamaktadır. İktisat yüksek lisans ve doktora eğitimi “Genel İktisat” ve “Politik İktisat” programları ile yürütülmektedir. Bölümümüzden 2015 yılı sonuna kadar 756 lisans, 10 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencimiz mezun olmuştur.

Bölüm Başkanlarımız:

1996-2001     Prof. Dr. Önder Arı
2001-2007     Prof. Dr. F. Vural Savaş
2007-2013     Prof. Dr. M. Reşat Kayalı
2013-2015     Prof. Dr. Ferda Halıcıoğlu
2015-2017     Prof. Dr. V. Necla Geyikdağı
2017-            Prof. Dr. Ahmet Özçam

Öğrenci Değişim Programları

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Erasmus ve Diğer Değişim Programları

Yurtdışındaki 100'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir.Bu bağlamda İktisat Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir.  Bu anlaşmalar kapsamında, İktisat Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin, güncel listesi aşağıda yer almaktadır.

Uluslararası değişim program başvurusu yapmak ve detaylı bilgi edinmek için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz ya da bölüm Erasmus koordinatörümüz Dr. Ayşe SEVENCAN'a başvurabilirsiniz.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Gör. Ayşe SEVENCAN
e-posta: ayse.sevencan@yeditepe.edu.tr
Dahili: 3029
Ofis: İİBF - 506

                                                          Anlaşmamız olan kurumlar (PDF)

ÜLKE ŞEHİT KURUM Web
Almanya Mainz Johannes Gutenberg University http://www.uni-mainz.de/eng/
Almanya Ludwigshafen Ludwigshafen University Applied Sciences http://web.fh-lu.de/enindex.nsf/en/ludwigshafenun
Almanya Kassel Universität Kassel http://www.uni-kassel.de/uk/
Avusturya Graz University of Graz http://www.uni-graz.at/en/
Belçika Antwerpen University of Antwerp https://www.uantwerpen.be/en/
Danimarka Aarhus Business Academy Aarhus http://www.baaa.dk/
Fransa Nancy Université De Lorraine http://www.univ-lorraine.fr/
Hollanda Diemen Inholland University Applied Sciences http://www.inholland.nl/inhollandcom/
Hollanda Utrecht University Applied Sciences Utrecht http://www.international.hu.nl/
İspanya Madrid Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es/cs/ContentServer/en/home.htm
İtalya Benevento Università degli Studi del Sannio http://www.unisannio.it/
Letonya Riga Baltic Psychology And Management Higher School http://www.psy.lv/index.php
Litvanya Vilnius Mykolas Romeris University http://www.mruni.eu/en/current_students/erasmus/
Protekiz Lisbon Universidade Técnica De Lisboa http://www.ulisboa.pt/

Bologna Süreci

Bologna Süreci; pek çok uluslararası kuruluş tarafından sürdürülen Avrupa’da birbiriyle uyumlu yükseköğretim alanları oluşturmak, akademik alanda belli standartlar geliştirmek, bu standartları uygulamak ve eğitim sistemindeki ayrılıkları en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş bir reform sürecidir. Bologna Süreci’nin temel amaçları arasında eğitim kazanımı, şeffaflık, öğrenci ve akademik kadronun hareketliliği ve uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının birbirini tanıması bulunmaktadır. Öğrenci merkezli bir program olan Bologna Süreci, öğrencilerin çok daha aktif ve bilinçli bir şekilde eğitim hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını, ulusal ve uluslararası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Ekonomi Lisans Programı Bilgi Paketi'ne buradan ulaşabilirsiniz (PDF).

Çift Ana dal ve Yan dal Olanakları

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerine, üniversite bünyesinde bulunan pek çok bölümde çift ana dal ya da yan dal yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bu sayede öğrenciler, tercih etmeleri durumunda, ikinci bir diplomaya sahip olabilir ya da uzmanlaşmak istedikleri farklı bir alanda diplomalarına ek bir sertifika alabilirler. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin çift ana dal yapabilecekleri lisans programları: İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca), Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Uluslararası Finans, Psikoloji, Sosyoloji, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği’dir. Yan dal programlarında ise, ana lisans programlarında gerekli başarıyı gösteren öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

S1: Yeditepe Üniversitesi bölüm tercihi için bana yardımcı olabilir mi?

C1: Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki  www.gelecegiplanla.com  adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

S2: Ekonomi ne anlama gelir?

C2: Ekonomi,  kelime anlamı olarak  insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin, üretim,  tüketim ve ticaret faaliyetlerini inceleyen ve sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla en etkin şekilde nasıl karşılanması gerektiğini araştıran sosyal bir bilim dalıdır. O nedenle insanların, üretimden tüketime tüm faaliyetlerini davranışsal sosyal bir bakış açısıyla inceler. Genelde akıllara önce para ile olan ilişkiler gelir, ancak para sadece bir ödeme aracıdır.  İnsanların ve toplumların neredeyse her faaliyetinin özünde aslında bir kaynağı optimum (ETKİN) şekilde kullanması gerekliliği vardır.

S3: Ekonomi eğitimi almak neden önemlidir?

C3: Hayatımızın her alanında yer alan ekonomi doğal bir parçamız gibidir. Ekonomi okumak, içinde yaşadığımız dünyayı, çok çeşitli ülkelerin devlet politikalarını ve işletmelerini, toprak, emek ve fiziksel sermaye kaynak kullanımlarını ve verimliliğin önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ürün, hizmet, istihdam ve para piyasalarında fiyatların nasıl değiştiğini, ülkeler arasındaki gelir düzeyleri ve yaşam standartlarının neden farklı olduğuna kadar her şeyi ekonomi sayesinde öğrenebilirsiniz. Ekonominin hayatın her alanında ve her kesim insan üzerinde bir etkisi vardır. Bu nedenle ekonomistler kamu ekonomik politikalarından, yoksulluk ve gelir dağılımı, çevre ekonomisi gibi çok çeşitli sosyal konularda araştırma yapabilirler. Öte yandandan, toplumların sosyal alanda gerçekleştirdikleri reformların mutlaka ekonomik reformlar ile de desteklenmesi gerekir. Ekonomi eğitim almak, bu reformların nasıl, ne zaman yapılacağı ile ilgili konularda daha yetkin vatandaşlar olmamızı sağlar.

S4: Yeditepe Ekonomi Bölümünün Yurt dışındaki Üniversitelerle Çift Diploma anlaşması var mı? Yurt dışında öğrenci gönderiyor musunuz?

C4: Yeditepe Üniversitesi ile Huron University at Western (Kanada) arasında Ekonomi alanında Ortak Lisans Programı Protokolü (Çift Diploma) mevcuttur. 2020-2021 öğretim yılında ücretli 5 öğrenci programımızı seçmiş ve mevcut kontenjanı doldurmuştur. Bu programı seçen öğrencilerimiz ilk 2 seneyi Yeditepe Üniversitesinde ve 3üncü ve 4üncü senelerini de Kanada’da okurlar. Kanada’ya gelecek öğrencilerde burs icin aranan en az not ortalaması genelde %80 dir.

Ücretlerle ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://huronatwestern.ca/sites/default/files/Tuition%20%26%20Fees/20-21%20International%20Arts%20and%20Social%20Science%20(FASS).pdf

Yeditepe Üniversitesi ile Huron University at Western (Kanada) arasında Ekonomi alanında Ortak Lisans Programını seçen öğrencilerimizin çok dikkat etmesi gereken bir husus bu programın (Ortak Lisans programı) kodunun Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü (İngilizce) programı kodundan farklı olduğu, ve tercih aşamasında ortak lisans progragramının kodunun işlenmesi gerektiğidir.

S5: Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünün amacı nedir?

C5: Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü, öğrencilere ekonomi biliminin mantığını ve temel kavramlarını öğreterek Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve problemleri ve bu gelişmelerin sosyal sonuçlarını geniş bir perspektiften analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve analitik bir bakış açısıyla bağımsızca çözüm üretebilecek, bilgi ve deneyim kazanmış eleştirel düşünceye ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem özel ve hem de kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere alanında uzman akademik kadrosuyla kaliteli bir eğitim vermekteyiz.

S6: Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde hangi dersler sunulmaktadır?

C6:Ders programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeditepe Ekonomi bölümü, öğrencilere Uluslararası Politik İktisat, Küresel Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Türkiye Ekonomisi, Para ve Sermaye Piyasaları, Parasal İktisat, Kamu Maliyesi ve İktisadi Düşünceler Tarihi gibi temel ekonomi dersleriyle sistematik ve eleştirel düşünceyi tümüyle kavramasının yanı sıra analitik bir bakış açısı kazandırmayı da amaçlamaktadır. İstatistik, matematik, ekonometri ve istatistik paket programları ve veri derleme gibi sayısal derslerimiz bu kuramsal bakış açısının analitik altyapısını güçlendirmeyi hedefler.

Öte yandan programımız, öğrencilerimizin ister Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında, ister Ekonomi biliminin alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşmalarını, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için 6’sı Serbest, 7’si Ekonomi olmak üzere toplam 13 seçmeli ders ile desteklenmiştir.

S7: Neden Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü seçmeliyim? Bölümün farklılığı nedir?

C7: Yeditepe Üniversitesi Ekonomi bölümünde yurt dışı ve yurt içinde prestijli üniversitelerde öğrenim görmüş ve her biri kendi konusunda uzman tam zamanlı 3 profesör, 3 doçent ve 5 Dr. öğretim üyesi ile toplamda 11 akademisyen olarak uluslararası nitelikte kaliteli eğitim veren bir akademik kadroya sahip bulunmaktayız. Ekonomi eğitimi, temel bir bilim dalı olarak, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, finans, kamu yönetimi, işletme, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, gibi bilim dallarının kesişim noktası ve temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerimizde geliştirdikleri bireysel özellikleriyle, ekonomi bilimi ve bu kesişen alanlara giren güncel konuları akademik, bilimsel ve eleştirel bir bakış açısından analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme yetisine sahip olurlar. Programın son senesindeki Proje Dersinde öğrencilerimiz danışman öğretim üyeleri ile birlikte bir araştırma projesi çalışması hazırlayarak  dört yıllık eğitim ve öğrenim süreleri boyunca edinmiş oldukları birikimi bir araya getirmelerine ve bu birikimlerini titiz, özgün ve somut bir projeyle tamamlama fırsatı edinmektedirler. Çalışmalarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilme yetisi kazanmış olurlar ve  dönem sonunda 3 öğretim üyesinden oluşan bir jüri önünde tezlerini savunurlar.

Bölüm öğretim üyelerimizin akademik makale çalışmalarına ilaveten, Bölümümüz web sitesinde kısa sözel bir özet not niteleğinde teknik olmayacak bir şekilde, genelde Türkiye ve Dünya ekonomisini ilgilendiren konularda yayınladığımız EKONOMİ NOTLARI dizisinde enerji sektöründe ithalat’a bağımlılıktan, çevresel ekonomi ve maliyet/fayda analizi, kalkınma ve gelişme ekonomisinden, kadın girişimcilik ve TCMB para politikalarına kadar çeşitli güncel gelişmeler ile ilgili öğretim üyelerimizin düşüncelerini paylaşıyoruz.

S8: Ekonomi programında kayıtlı bir öğrencinin Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal yapma imkanı var mıdır?

C8: Evet. Ekonomi, pek çok bölümle ilişkilendirilebildiği için, Ekonomi bölümü öğrencilerine ekonomi uzmanlıklarına ilaveten diğer disiplinler hakkında da bilgi ve beceriler kazandırmak ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve istihdam olanaklarını arttırmak amacıyla, üniversitemizin bir çok bölümüyle Çift Anadal (ÇAP) veya Yan Dal yapabilme imkanları sunmaktayız. Bu sayede öğrenciler, diledikleri taktirde, tercih ettikleri ikinci bir bölüm okuyarak iki diploma ile mezun olabilir, ya da tercih ettikleri bölümde Yan Dal yaparak diplomalarına ek bir sertifika  alabilirler. Ayrıca, Yeditepe Ekonomi Bölümü öğrencilerini mevcut ÇAP Yandal anlaşmalarıyla sınırlamaz. Öğrencimiz, aşağıda listelenen bölümler dışında bir bölüm ile ÇAP / Yandal yapmak isterse bölüm kooridnatörüne başvurarak iki bölüm arasında ÇAP / Yandal anlaşması yapılmasını talep edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği gibi bölümlerle ÇAP / Yandal yapma imkanı bulunmamaktadır. Öte yandan, mevcut ÇAP anlaşması olmasa da Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi gibi fakültelerin bölümleriyle kolaylıkla ÇAP / Yandal anlaşması yapılabilmektedir.

Diğer Sorular