Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Staj, bölümümüzde “Bölüm Zorunlu Dersi” olarak sunulmaktadır. Bu dersi seçen öğrenciler, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatöründen alabilirler.

Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR
eposta: aaltinanahtar@yeditepe.edu.tr
Dahili: 1789
Ofis: İİBF 518

 

Staj Başvuru Süreci

Zorunlu stajın asgari süresi 40 iş günüdür. Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, “Staj Başvuru Formu””nu doldurur ve staj koordinatörüne gönderirler.

Staj koordinatörünün onayının ardından “Staj Başvuru Formu”, Dekan  imzası için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilir.

Öğrenciler, imzalanmış “Staj Başvuru Formu””nu İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden teslim alarak staj başvurusu yapacakları kuruma götürür.

Öğrenciler, staj yapacakları kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen “Staj Başvuru Formu””nun aslını daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler staja başlamadan en az 14 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak doldurarak İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.

  • Staj Başvuru Formu” 
  • SGK Taahhütnamesi
  • Devlet Katkı payı formu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
  • Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı (E-devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından, provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılan ekrandan belgeye PDF formatında erişilebilir).

*Henüz yüz yüze eğitim başlamadığı için öğrenciler yukarıda sayılan tüm işlemleri e posta yoluyla sadece staj koordinatörü ile muhatap olarak yapabilirler. 

 

Stajını tamamlayan öğrenciler,

Staj yaptıkları kurumdan, antetli, kaşeli, imzalı, stajın yapıldığı birim ve tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren Staj Devam Formu ve Stajyer Değerlendirme Formu'nu, stajı başarıyla tamamladıklarına dair bir yazıyı, Staj Tamamlama Formu'nu, kapalı zarf içerisinde staj yaptıkları kurumdan alarak staj koordinatörlerine teslim ederler.

Ayrıca, kendilerinin kurumu değerlendirdikleri Kurum Değerlendirme Formu' nu bölüm staj koordinatörüne teslim ederler. 

Öğrenciler, stajlarının tamamlanmasını takip eden güz döneminde, bölüm akademik programındaki Staj dersine kayıt olurlar. Öğrenciler, yazacakları “Staj Raporu” ile ilgili bilgiyi bölüm staj koordinatöründen edinebilirler.

Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi web sitesinde yayınlanmaktadır.