Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi bölüm tercihi için bana yardımcı olabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki  www.gelecegiplanla.com  adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Ekonomi ne anlama gelir?

Ekonomi,  kelime anlamı olarak  insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin, üretim,  tüketim ve ticaret faaliyetlerini inceleyen ve sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla en etkin şekilde nasıl karşılanması gerektiğini araştıran sosyal bir bilim dalıdır. O nedenle insanların, üretimden tüketime tüm faaliyetlerini davranışsal sosyal bir bakış açısıyla inceler. Genelde akıllara önce para ile olan ilişkiler gelir, ancak para sadece bir ödeme aracıdır.  İnsanların ve toplumların neredeyse her faaliyetinin özünde aslında bir kaynağı optimum (ETKİN) şekilde kullanması gerekliliği vardır.

Ekonomi eğitimi almak neden önemlidir?

Hayatımızın her alanında yer alan ekonomi doğal bir parçamız gibidir. Ekonomi okumak, içinde yaşadığımız dünyayı, çok çeşitli ülkelerin devlet politikalarını ve işletmelerini, toprak, emek ve fiziksel sermaye kaynak kullanımlarını ve verimliliğin önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ürün, hizmet, istihdam ve para piyasalarında fiyatların nasıl değiştiğini, ülkeler arasındaki gelir düzeyleri ve yaşam standartlarının neden farklı olduğuna kadar her şeyi ekonomi sayesinde öğrenebilirsiniz. Ekonominin hayatın her alanında ve her kesim insan üzerinde bir etkisi vardır. Bu nedenle ekonomistler kamu ekonomik politikalarından, yoksulluk ve gelir dağılımı, çevre ekonomisi gibi çok çeşitli sosyal konularda araştırma yapabilirler. Öte yandandan, toplumların sosyal alanda gerçekleştirdikleri reformların mutlaka ekonomik reformlar ile de desteklenmesi gerekir. Ekonomi eğitim almak, bu reformların nasıl, ne zaman yapılacağı ile ilgili konularda daha yetkin vatandaşlar olmamızı sağlar.

Yeditepe Ekonomi Bölümünün Yurt dışındaki Üniversitelerle Çift Diploma anlaşması var mı? Yurt dışında öğrenci gönderiyor musunuz?

Yeditepe Üniversitesi ile Huron University at Western (Kanada) arasında Ekonomi alanında Ortak Lisans Programı Protokolü (Çift Diploma) mevcuttur. 2020-2021 öğretim yılında ücretli 5 öğrenci programımızı seçmiş ve mevcut kontenjanı doldurmuştur. Bu programı seçen öğrencilerimiz ilk 2 seneyi Yeditepe Üniversitesinde ve 3üncü ve 4üncü senelerini de Kanada’da okurlar. Kanada’ya gelecek öğrencilerde burs icin aranan en az not ortalaması genelde %80 dir.

Ücretlerle ilgili güncel bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz

Yeditepe Üniversitesi ile Huron University at Western (Kanada) arasında Ekonomi alanında Ortak Lisans Programını seçen öğrencilerimizin çok dikkat etmesi gereken bir husus bu programın (Ortak Lisans programı) kodunun Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü (İngilizce) programı kodundan farklı olduğu, ve tercih aşamasında ortak lisans progragramının kodunun işlenmesi gerektiğidir.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünün amacı nedir?

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü, öğrencilere ekonomi biliminin mantığını ve temel kavramlarını öğreterek Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve problemleri ve bu gelişmelerin sosyal sonuçlarını geniş bir perspektiften analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve analitik bir bakış açısıyla bağımsızca çözüm üretebilecek, bilgi ve deneyim kazanmış eleştirel düşünceye ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem özel ve hem de kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere alanında uzman akademik kadrosuyla kaliteli bir eğitim vermekteyiz.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde hangi dersler sunulmaktadır?

Ders programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeditepe Ekonomi bölümü, öğrencilere Uluslararası Politik İktisat, Küresel Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Türkiye Ekonomisi, Para ve Sermaye Piyasaları, Parasal İktisat, Kamu Maliyesi ve İktisadi Düşünceler Tarihi gibi temel ekonomi dersleriyle sistematik ve eleştirel düşünceyi tümüyle kavramasının yanı sıra analitik bir bakış açısı kazandırmayı da amaçlamaktadır. İstatistik, matematik, ekonometri ve istatistik paket programları ve veri derleme gibi sayısal derslerimiz bu kuramsal bakış açısının analitik altyapısını güçlendirmeyi hedefler.

Öte yandan programımız, öğrencilerimizin ister Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında, ister Ekonomi biliminin alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşmalarını, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için 6’sı Serbest, 7’si Ekonomi olmak üzere toplam 13 seçmeli ders ile desteklenmiştir.

Neden Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü seçmeliyim? Bölümün farklılığı nedir?

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi bölümünde yurt dışı ve yurt içinde prestijli üniversitelerde öğrenim görmüş ve her biri kendi konusunda uzman tam zamanlı 3 profesör, 3 doçent ve 5 Dr. öğretim üyesi ile toplamda 11 akademisyen olarak uluslararası nitelikte kaliteli eğitim veren bir akademik kadroya sahip bulunmaktayız. Ekonomi eğitimi, temel bir bilim dalı olarak, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, finans, kamu yönetimi, işletme, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, gibi bilim dallarının kesişim noktası ve temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerimizde geliştirdikleri bireysel özellikleriyle, ekonomi bilimi ve bu kesişen alanlara giren güncel konuları akademik, bilimsel ve eleştirel bir bakış açısından analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme yetisine sahip olurlar. Programın son senesindeki Proje Dersinde öğrencilerimiz danışman öğretim üyeleri ile birlikte bir araştırma projesi çalışması hazırlayarak  dört yıllık eğitim ve öğrenim süreleri boyunca edinmiş oldukları birikimi bir araya getirmelerine ve bu birikimlerini titiz, özgün ve somut bir projeyle tamamlama fırsatı edinmektedirler. Çalışmalarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilme yetisi kazanmış olurlar ve  dönem sonunda 3 öğretim üyesinden oluşan bir jüri önünde tezlerini savunurlar.

Bölüm öğretim üyelerimizin akademik makale çalışmalarına ilaveten, Bölümümüz web sitesinde kısa sözel bir özet not niteleğinde teknik olmayacak bir şekilde, genelde Türkiye ve Dünya ekonomisini ilgilendiren konularda yayınladığımız EKONOMİ NOTLARI dizisinde enerji sektöründe ithalat’a bağımlılıktan, çevresel ekonomi ve maliyet/fayda analizi, kalkınma ve gelişme ekonomisinden, kadın girişimcilik ve TCMB para politikalarına kadar çeşitli güncel gelişmeler ile ilgili öğretim üyelerimizin düşüncelerini paylaşıyoruz.

Ekonomi programında kayıtlı bir öğrencinin Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal yapma imkanı var mıdır?

Evet. Ekonomi, pek çok bölümle ilişkilendirilebildiği için, Ekonomi bölümü öğrencilerine ekonomi uzmanlıklarına ilaveten diğer disiplinler hakkında da bilgi ve beceriler kazandırmak ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve istihdam olanaklarını arttırmak amacıyla, üniversitemizin bir çok bölümüyle Çift Anadal (ÇAP) veya Yan Dal yapabilme imkanları sunmaktayız. Bu sayede öğrenciler, diledikleri taktirde, tercih ettikleri ikinci bir bölüm okuyarak iki diploma ile mezun olabilir, ya da tercih ettikleri bölümde Yan Dal yaparak diplomalarına ek bir sertifika  alabilirler. Ayrıca, Yeditepe Ekonomi Bölümü öğrencilerini mevcut ÇAP Yandal anlaşmalarıyla sınırlamaz. Öğrencimiz, aşağıda listelenen bölümler dışında bir bölüm ile ÇAP / Yandal yapmak isterse bölüm kooridnatörüne başvurarak iki bölüm arasında ÇAP / Yandal anlaşması yapılmasını talep edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği gibi bölümlerle ÇAP / Yandal yapma imkanı bulunmamaktadır. Öte yandan, mevcut ÇAP anlaşması olmasa da Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi gibi fakültelerin bölümleriyle kolaylıkla ÇAP / Yandal anlaşması yapılabilmektedir.

Bölümümüzde şu an 17 farklı bölüm ile ÇAP anlaşması vardır.

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)

İşletme

Kamu Yönetimi

 

 

 

Ticari Bilimler Fakültesi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Uluslararası Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

 

Fen-Edebiya Fakültesi

Psikoloji

Sosyoloji

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Moda ve Tekstil Tasarımı

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Uygulamalı bilimler Yüksek Okulu

Gayrımenkul Geliştirme ve Yönetimi

 

Yeditepe Ekonomi Bölümünde sadece ücretli mi okuyabilirim, burs imkanları nelerdir?

2020-2021 eğitim öğretim yılında 5 adet %100 burslu ve 28 adet %50 burslu kontenjanlarımız bulunmaktaydı. Burs imkanı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık süresini de kapsayacak şekilde bölümündeki normal öğrenim süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. İlaveten her senenin bölüm birincilerine (%75), ikincilerine (%50) ve üçüncülerine de (%25) Başarı Bursu imkanları mevcuttur. Başarı Bursu ilgili öğretim yılı sonu itibariyle sona erer. Burs imkanı belirli not ortalamasını tutturmak şartıyla Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal eğitimlerinde de geçerlidir ve normal öğrenim süresine (9 yarıyıl) bir yarıyıl eklenir.

Yeditepe Ekonomi Bölümünde okumak için ne tür niteliklere sahip olmam gerekir? Ekonomi bölümünü okumam için ileri seviye matematik bilmem şart mı?

Ekonomi bölümü, öğrencilere birçok farklı alternatifler sunan bir bölümdür. Arzu ederseniz tamamen sayısal modellemelere, istatistiklere ve ekonometriye, finansal ekonometri alanına yönelebilirsiniz, ya da isterseniz tamamen sözel, sosyal bilimlerle ilişkili alanlara da (politika, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji ve tarih gibi)  odaklanabilirsiniz. Bölüm genel olarak sayısal bilgiyi, bireylerin ve toplumların davranışlarıyla birleştirmeye dayanıyor diyebiliriz. Öğrencilerin iki tarafa da ilgi duyuyor olmaları, onların bölümü okurken zevk almalarını sağlayacaktır. Bu noktada öğrencilerimizin Bölüm Akademik Programını, ve bölümün önerdiği Serbest ve Ekonomi seçmeli derslerini incelemelerini tavsiye ederiz.

Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra hangi sektörler/firmalarda iş bulabilirim?

Ekonomi bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler, özel ya da kamu sektörlerinde oldukça geniş bir alanda iş imkânı bulmaktadırlar. Ekonomi eğitimi belli bir mesleğe yönelik eğitim vermektense, mezunlarının farklı mesleklere yönelmelerini sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırır.

Üretim sektöründeki firmalara ilaveten, hizmet sektörleri olan Bankacılık ve bütün finans piyasası kurum ve kuruluşlarında (örneğin: borsa ve menkul kıymetler şirketlerinde), sigorta şirketlerinde ve dış ticaret (ithalat/ihracat) şirketlerinde, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş, mali müşavir, muhasebeci, satış ve pazarlamacı ve kariyerlerinde daha sonra yönetici adayı ve yönetici olarak yükselebilirler. Özel sektör ve kamu bankalarının genel merkezlerinde hazine bölümlerinde veya şubelerinde iş imkanı bulabilirler. İlaveten, çok uluslu şirketler, ekonomik faaliyetlerini uygularken çoğunlukla ekonomistlerin uzmanlıklarından yararlanmaktadır.

Bir diğer imkan uluslararası kurum ve kuruluşlarında (Dünya Bankası, Uluslararası Para fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomi, Kalkınma ve İşbirliği Örgütünde de (OECD) çalışabilirler. Özel sektördeki profesyonel iş hayatına ilaveten master ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra akademisyenlik mezunlarımızın tercih edebileceği bir diğer seçenektir. Öğrencilerimiz Mezuniyet sonrası hemen işe başlayabilirler, Sertifika ve sınav gerekmemektedir. İlaveten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye, Ekonomi (Ticaret) ve Kalkınma Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilebileceklerdir.

Ekonomi bölümünde okumak için en önemli özellikler nelerdir?

Ekonomi bölümde okumak için gereken en önemli nitelikler sosyal olaylara ve bireylerin davranışlarına ilgi duymak ve analitik düşünceyi sevmektir. Eğer bireylerin, şirketlerin ve devletlerin verdikleri kararlara ve bunların sonuçlarına dair bir “neden” sorusu öğrencinin aklında var ise ve bu soruya cevap ararken buna analitik bir çerçeve ile yanıt vermenin gücünü hissetmek istiyorsa o zaman Ekonomi bölümünde okumaktan hem zevk alacak ve hem de çalışmalarında başarılı olacaklardır. Ekonomi öğrencilerinin, öğrenme zamanlarını hem takım çalışması ve hem de bağımsız çalışmaya ayırmaları onları gerçek hayata hazırlar. Kendi gelişimleri için sorumluluk almayı öğrenirler ve bu durum onlara iş hayatlarında oldukça büyük bir katkı sağlar.

Sadece bölüm derslerini mi almak zorundayım, farklı bölümlerden dersler seçebilir miyim? Bölüm seçmeli dersleri nelerdir?

Programımızı esnek ve yeniliklere açık olacak şekilde tasarladık. Zorunlu derslerimizi minimum düzeyde tutarak, Bölümümüz müfredatında 6 adet Serbest Seçmeli ve 7 adet bölüm seçmeli ders oluşturduk. Üniversite genelindeki Serbest seçmeli derslerimizde öğrencilerimiz yönetim bilimleri (işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) şemsiyesi altındaki tüm disiplinlere ilaveten üniversitemizin Güzel Sanatlar, İletişim, Fen Edebiyat, Ticari Bilimler gibi diğer fakültelerinden de ilgileri doğrultusunda diledikleri dersleri tercih edebilmektedirler. Ekonomi Bölüm Seçmeli derslerimizde de ekonominin farklı konularında açtığımız derslerle programımızı sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Örneğin, Bölüm seçmeli Sinema ve Ekonomi dersinde öğrenciler zorunlu derslerinde gördükleri soyut ekonomik teori ve modelleri, örneğin küresel kriz gibi somut gerçek yaşanmış iktisadi olaylarla ilişkilendirilir. Ekonomik konular, işlenilen filimlerdeki yönetmen ve oyuncuların gözünden sunulduktan sonra, konuyla ilgili akademik kitap ve makaleler ve ekonomi bilgisi kullanılarak tartışılır ve sosyal çözümler üretilir.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü ne gibi etkinlikler yapmaktadır?

Öğrenciler, derslerindeki teorik konularda bilgilenmenin yanı sıra, her dönem düzenlediğimiz Geleneksel Ekonomi Sohbetleri konferansları kapsamında yurt içi ve yurt dışından misafir konuşmacı olarak davet edilen iş adamı, girişimci veya öğretim üyeleriyle tanışma ve onların tecrübe, bilgi ve uzmanlıklarından faydalanma fırsatı bulmaktadır

Bunun yanısıra, hem aktif öğrencilerimizle hem de mezunlarımızla her dönem birçok sosyal etkinlik düzenlemekteyiz.

Etkinliklerimizi sosyal medyadan takip etmek için,

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okuyan öğrenciler zorunlu Staj yaparlar mı?

Ekonomi Bölümü müfredatımızda Staj dersi 7’nci yarıyıldadır ve öğrencilerimiz Staj yaparak sektör deneyimi kazanarak kariyerlerine başlarlar. Öğrencilerimiz stajlarını 6. dönemlerini takip eden yaz aylarında uzun dönem olarak yaparlar. Stajlarını tamamlamalarının ardından takip eden Güz döneminde alacakları staj dersinde staj raporlarını teslim ederek staj yükümlülüklerini yerine getirirler. Arzu eden öğrencilerimiz mecburi stajlarının yanı sıra, sektörel deneyimlerini artırmak amacıyla, gönüllü staj da yapabilirler. Staj koordinatörümüz, staj öncesi, staj süresi ve staj sonrasında öğrencilerimize danışmanlık yapmaktadır.

Bölüm Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR
e-posta:  aaltinanahtar@yeditepe.edu.tr
Dahili: 1789
Ofis: İİBF 518

Ekonomi bölümü uluslararası eğitim olanakları nelerdir?

Ekonomi bölümünün hem Erasmus hem Exchange anlaşmaları ile her dönem birçok yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmakta  ve aynı şekilde birçok öğrencimiz Avrupa başta olmak üzere değişim programlarına katılmaktadır. Bölümümüz öğrenci sayısına oranla en fazla değişim öğrencisi gönderen ve değişim öğrencisi kabul eden bölümler arasındadır. Bu sayede öğrencilerimiz hem farklı ülkelerde eğitim görme imkanına ulaşmakta, hem de bölümümüzdeki yabancı öğrenciler ile farklı kültürleri tanıyarak vizyonlarını geliştirmektedirler. Erasmus / Exchange Koordinatörümüz öğrencilerimize sürecin her aşamasında yardımcı olmaktadır.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Gör. Ayşe SEVENCAN
e-posta: ayse.sevencan@yeditepe.edu.tr
Dahili: 3029
Ofis: İİBF - 506

Anlaşmamız olan kurumlar (PDF)

ÜLKE

ŞEHİR

KURUM

Web

Almanya

Mainz

Johannes Gutenberg University

http://www.uni-mainz.de/eng/

Almanya

Ludwigshafen

Ludwigshafen University Applied Sciences

http://web.fh-lu.de/enindex.nsf/en/ludwigshafenun

Almanya

Kassel

Universität Kassel

http://www.uni-kassel.de/uk/

Avusturya

Graz

University of Graz

http://www.uni-graz.at/en/

Belçika

Antwerpen

University of Antwerp

https://www.uantwerpen.be/en/

Danimarka

Aarhus

Business Academy Aarhus

http://www.baaa.dk/

Fransa

Nancy

Université De Lorraine

http://www.univ-lorraine.fr/

Hollanda

Diemen

Inholland University Applied Sciences

http://www.inholland.nl/inhollandcom/

Hollanda

Utrecht

University Applied Sciences Utrecht

http://www.international.hu.nl/

İspanya

Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

http://www.uam.es/cs/ContentServer/en/home.htm

İtalya

Benevento

Università degli Studi del Sannio

http://www.unisannio.it/

Letonya

Riga

Baltic Psychology And Management Higher School

http://www.psy.lv/index.php

Litvanya

Vilnius

Mykolas Romeris University

http://www.mruni.eu/en/current_students/erasmus/

Protekiz

Lisbon

Universidade Técnica De Lisboa

http://www.ulisboa.pt/

Süreçler, şartlar ve diğer tüm sorularınız için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofisten de destek alabilirsiniz.

Uluslararası Ofis

Girişimciliğe en uygun üniversite bölümü hangisidir?

Ekonomi bölümü, Yeditepe Üniversitesi’nde girişimciliğe en uygun bölümlerin başında gelmektedir. Çünkü Ekonomi bölümü devletlerinin, şirketlerin, kurum ya da kuruluşların ekonomik açıdan gerçekleştirdiği faaliyetleri takip etme ve yorumlama becerisini kazandırır. Ayrıca, Ekonomi Bölümü, temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğreterek, girişimci olmak isteyen öğrencilerimizin Türkiye ve Dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip edebilme, girişimcilik faaliyetleri sürecinde gerekli olan araştırma, çözümleme ve sonuçları değerlendirme yeteneklerini geliştirebilmektedir. Bu bilgi ve beceri girişimcilik faaliyetlerden verimli sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır.

Girişimcilik Kulübü

Girişimciliğin okulla ilgisi/bağlantısı var mıdır?

Evet, Girişimciliğin okulla ilgisi ve bağlantısı vardır. Çünkü girişimcilik öğrenilen, geliştirilebilen ve çalışılarak kazanılan bir faaliyettir. Üniversitemizde verilen girişimcilik dersleri ile öğrencilerimize girişimcilik ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi Global Entrepreneurship Monitor (GEM ) - Küresel Girişimcilik İzleme Projesi 2006 Yeditepe Üniversitesi – Ekonomi Bölümünün önderliğinde ilk defa başlatılmış ve adı geçen yıldan beri proje KOSGEB’in liderliğinde, Yeditepe Üniversitesinin teknik desteğiyle yürütmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünün katkılarıyla ilk defa:

  • Türkiye’nin girişimcilik profili belirlenmiş
  • Türkiye’nin girişimcilik profili, diğer katılımcı ülkeler ile karşılaştırılmış,
  • Türkiye’deki girişimcilik potansiyelinin arttırılması için önerilerde bulunma imkânı sağlanmış,
  • Uluslararası bir projede bulunarak, diğer ülkelerin girişimcilik konusundaki tecrübelerinden yararlanılmıştır.

Girişimcilik belgesi nedir?

Ekonomi Bölümü seçimlik ders listesinde olan” BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB)” dersi

KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” konularına uygun ve paralel olarak “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” olarak verilmektedir. Ders sonunda öğrenciler e-devlet üzerinden KOSGEB’in sınavına girerek sertifika (girişimcilik belgesi) alma hakkına sahip olacaktır. Bu sertifika sahibi öğrenciler, işlerini kurdukları takdirde KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Ekonomi bölümünde okumak KPSS sınavı düşünüldüğünde avantajlı bir bölüm müdür?

Evet, Ekonomi soruları KPSS’de mevcut 120 farklı puan türünden 116’sına katkı yapmaktadır. Bu açıdan, Ekonomi mezunu olmak, diğer sosyal bilim alanlarıyla kıyaslandığında Ekonomi mezunlarına ciddi avantaj sağlamaktadır.

Ekonomi eğitimi almak başka bir alanda Yüksek Lisans yapmamı engeller mi?

Hayır, bilakis lisansta Ekonomi eğitimi almak, Yüksek Lisansta Sosyoloji’den Finans’a, Antropoloji’den Gazeteciliğe, Siyaset Biliminden İşletme’ye Sosyal bilimlerin tüm alanlarında mezunlarına avantaj sağlar. Ekonomi, Sosyal Bilimlerin temelidir. Nasıl matematik müspet bilimlerde temel ise, Ekonomi de sosyal bilimlerde temel bilimdir.

Tüm dünyada multidisipliner eğitimin önemi ve talebi artmaktadır. Dolayısıyla biz de Yeditepe Ekonomi bölümünde öğrencilerimizi ister lisans eğitimi sırasında ÇAP ve Yandal yaparak, isterlerse de Yüksek Lisanslarını diğer alanlarda yaparak çağın gerekliliği olan “vizyoner, multidisipliner, yenilikçi” bireyler olmaları için cesaretlendirmekteyiz.