Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 244 Muhasebeye Giriş Zorunlu
ECON 104 İstatistik Paket Programları ve Veri Derleme Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 211 Mikroekonomi Zorunlu
ECON 311 Kamu Maliyesi Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
Free Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Free Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 222 Makroekonomi Zorunlu
ECON 232 Matematiksel İktisat Zorunlu
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
Free Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ATD 243 Uluslararası İktisat Zorunlu
ECON 321 Parasal İktisat Zorunlu
ECON 322 Büyüme Ekonomisi Zorunlu
ECON 351 Ekonometrinin Temelleri Zorunlu
ECON Bölüm Seçmeli 1 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 302 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu
ECON 352 Ekonometri Zorunlu
ECON 363 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Zorunlu
ECON 367 Uluslararası Politik İktisat Zorunlu
Free Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 2 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 401 Bitirme Projesi Zorunlu
ECON 481 Staj Zorunlu
Free Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 3 Alan Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 4 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 422 Türkiye Ekonomisi Zorunlu
Free Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 5 Alan Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 6 Alan Seçmeli
ECON Bölüm Seçmeli 7 Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SUST 301 Sürdürülebilir Kalkınma Serbest Seçmeli
ATD 316 Ekonomik Coğrafya Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
ECON 342 Küresel Ekonomi Alan Seçmeli
ECON 364 Sağlık İktisadı Alan Seçmeli
ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi Alan Seçmeli
ECON 370 Sinema ve İktisat Alan Seçmeli
ECON 371 Türkiye ve Dünya Ekonomisini Okumak Alan Seçmeli
ECON 412 Endüstriyel Organizasyon Alan Seçmeli
ECON 433 İşgücü İktisadı Alan Seçmeli
ECON 461 İktisadi Strateji Alan Seçmeli
ECON 462 Enerji Ekonomisi Alan Seçmeli
ECON 463 Ortodoks İktisadın Eleştirisi Alan Seçmeli
ECON 465 Gelir Dağılımı ve Mutluluk İktisadı Alan Seçmeli
ECON 477 Çevresel Ekonomisi Alan Seçmeli
ECON 291 İktisat
ECON 294 Mühendisler için Ekonomi
ECON 295 İktisata Giriş 1
ECON 296 İktisada Giriş 2