Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATH 204
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrenciye Hava yolu endüstrisini tanıtmak ve ticari havayollarının nasıl yönetildiği hakkında temel bilgiler vermek

Dersin İçeriği: 

Havacılığın tarihçesi; Havacılık kuruluşları; Havayolu yönetimine mikro bakış; Güncel uygulamalar, metodlar, kavramlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Havacılık tarihçesi açıklanacaktır.
  1,2,3 A,C
  1. Havacılık uluslararası kurumları tanınacaktır.
  1,2,3, A,C
  1. Havayolunun nasıl yönetildiği anlaşılacaktır.
  1,2,3, A,C
  1. Dağıtım mekanizmaları hakkında fikir sahibi olunacaktır.
  1,2,3, A,C
  1. Tarife yapısı çeşitleri açıklanacaktır.
  1,2,3, A,C
  1. Gelir yönetimini analiz edilecektir.
  1,2,3, A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Havacılık Tarihçesi Yüz yıllık geçmiş
2 Havacılık Kuruluşları Uluslarası kuruluşlar
3 Çokuluslu Kuruluşlar Havayolları IATA Havayolları
4 IATA Tarihçesi ve Deregulation Cartel lerOligopoy ler
5 Hava Ulaştırma Anlaşmaları Trafik Hakları Uluslararası Anlaşmalar ICAO
6 Code Share ve SPA Anlaşmaları Pazar paylaşma
7 Alliances Sinerji
8 Dağıtım Kanalları, GDS’ler Dağıtım kavramı
9 Tarife Yapısı,  Hub & Spoke Network Tarife kavramı
10 Filo Planlaması Filo
11 Gelir Yönetimi Ücret çeşitlemesi rekabet ortamı
12 Müşteri Bağımlılık Programları Müşteri odağı
13 Bsp&Cass Ödeme sistemleri
14 Elektronik Ticaret Internet
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu The Airline Business Rigas Doganis Mc Graw Hill
Diğer Kaynaklar www.airporthaber.com gibi  havacılık siteleri 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Power Point Slide gosterisi
Ödevler Zorunlu okuma Bulutlarin Uzerine Tirmanirken  Dr. Cem Kozlu Remzi Kitabevi
Sınavlar Vize / Zorunlu okuma quiz / Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav  / Devam 2 20
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak         X
2 Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak         X
3 Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak         X
4 Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmelliyet standartlarını öğrenmek         X
5 Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak       X  
6 En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerelerine sahip olmak     X    
7 Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak       X  
8 Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak       X  
9 İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, agentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak       x  
10 Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek   x      
11 Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entellektüel ve kültürel donanıma sahip olmak     X    
12 Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek     X    
13 Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     167
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri