Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı öğrencilere tedarik zinciri içerisinde satın alma, depolama ve dağıtım konularında stratejik yönetim kararları alma konusunda bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: 

Satın alma stratejileri, tahmin teknikleri, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi ve uluslararası kurallar, depolama, dağıtım, envanter yönetimi, trafik yönetimi, dağıtım kanalları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ara Sınav, B: Sunum, C:Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler,  satın almnın temel altyapısını öğrenir. 1,2,12,16 1,3,5 A
Bu dersi alan öğrenciler stratejik depolama prosedürlerini öğrenirler. 1,2, 11,12

 

1,3,5 A
Bu dersi alan öğrenciler envanter yönetimi hakkında bilgi edinirler. 1,2,14 1,3,5 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Satın alma, depolama ve dağıtıma giriş  Sunum 1
2 Wal-mart : Başarı Hikayesi (Vaka Çalışması)- I Sunum 2
3 Wal-mart : Başarı Hikayesi (Vaka Çalışması)- II Sunum 3
4 Satın alma süreçleri ve teknikleri Sunum 4
5 Satın alma stratejisi ve tahmin teknikleri Sunum 5
6 Tedarik Seçimi ve değerlendirmesi  Sunum 6
7  Ara sınav  -
8 Uluslararası satın alma  Sunum 7
9 Stratejik Envanter Yönetimi I Sunum 8
10 Stratejik Envanter Yönetimi II Sunum 9
11 Depo Yönetimi Sunum 10
12 Ürün elleçleme ve paketleme Sunum 11
13 Intermodal Taşımacılık Hukuku Sunum 12
14 Taşıma ve trafik yönetimi Sunum 13
15 Final Sınavı -

 

Kaynaklar

Ders Notu Purchasing and the Management of Materials… (Gary J. Zenz)
Diğer Kaynaklar 1- Global Supply Management: A Guide to International Purchasing….(Dick Locke)

2- Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process…… (Donald J. Bowersox & David J. Closs)

3- Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Bülent Sezen

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Powerpoint sunumları
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, final sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    1 40
Kısa Sınav    2 60
Ödev   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek. x          
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.       x    
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         x  
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,       x    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x  
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x  
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x  
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x  
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek   x        
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,     x      
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     x      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek     x      
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,     x      
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.   x        
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme   x        
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme   x        
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 5 15
Ara Sınav  1 20 20 
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 3 7 21
Final  1 30 30 
Toplam İş Yükü           131
Toplam İş Yükü / 25 (s)             5,24
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2