Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 401
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı operasyon ve tedarik zinciri yönetiminde global bir bakış açısı sunmaktır.

Dersin İçeriği: 

Operasyon yönetimi, operasyon stratejileri, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, JIT, MRP I, MPR II, ERP.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ara Sınav, B: Sunum, C:Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktılarına Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Operasyon yönetimi hakkında global bir bakış açısı kazanmak. 

1,2,4,9,11,14,15,16

1,2,3

A

Tedarik zinciri içerisinde operasyon yönetiminin önemi anlatmak. 

1,2,4,9,11,14,15,16

1,2,3

A

Ürün ve üretim stratejileri hakkında bilgi kazandırmak. 

1,2,4,9,11, 14,15,16

1,2,3

A

Tedarik zincirinde yeni trendleri takip etme şansı bulmak.

1,2,4,9,11,14,15,16

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Operasyon Yönetimine Giriş 

Ders Notları

2

Operasyon ve Üretkenlik

Ders Notları

3

Operasyon Stratejileri

Ders Notları

4

Ürün ve Hizmet Dizaynı

Ders Notları

5

Süreç ve Ürün Stratejileri

Ders Notları

6

Yer ve Yerleşim Planlaması

Ders Notları

7

Lojistik ve Operasyon Yönetimi 

Ders Notları

8

Tedarik Zinciri Yönetimi 

Ders Notları

9

Envanter Yönetimi

Ders Notları

10

Toplam Planlama

Ders Notları

11

MRP I, MRP II ve ERP

Ders Notları

12

Just-in-time ve Yalın Lojistik Sistemleri 

Ders Notları

13

Global Tedarik Zinciri Yönetimi 

Ders Notları

14

Operasyon ve Tedarik Zincirinde Trendler

Derd Notları

15

Final Sınavı

-

 

Kaynaklar

Ders Notu

Operations Management, Heizer&Render, 2008, Prentice Hall

Operations & Process Management, Slack, Chambers & Johnson, 2008, Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

Designing & Managing The Supply Chain, David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi Levi, McGrawhill, 2007

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Notları

Ödevler

Tartışmalar

Sınavlar

Ara sınav, final sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

   1

40

Kısa Sınav

   1

40

Ödev

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

x

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

x

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

x

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

x

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

 

x

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

x

 

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

x

 

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

x

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

x

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

x

 

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

x

 

 

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

x

 

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

x

 

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

3

5

15

Ara Sınav

 1

20

20 

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

3

7

21

Final

 1

30

30 

Toplam İş Yükü

    

    

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

      

    

5,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri