Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 333
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrenciye ulaştırmanın tarihçesi, değişik ulaşım modlarıhakkında bilgi vermek. Türkiyede ve dünyada ulaşımdaki gelişmeleri nlatmak, İş dünyasının dinamiklerini tanıtmak . İK nin önemi üzerinde durmak

Dersin İçeriği: 

Ulaştırmanın tarihçesi, Ulaştırma istemleri Hizmet zinciri, fiyatlandırma, Pazarlama, İK ve iş geliştirme metodları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktılarına Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Ulaştırmanın tarihçesini anlatır

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

A,C

2.Hizmet zinciri içinde ulaştırmanın önemini vurgular

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

A,C

3.Yeni uygulamalara dikkat çeker

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

A,C

4.Uzak doğudaki gelişmeleri açıklar

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

A,C

5.İnsan kaynaklarının verimli kullanılması gerekliliğini hatırlatıri

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

AC

6.Pazar şartlarını özetler

1,2,3,10,12,16,17,18        

1,2,3

AC

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ulaştırmanın tarihçesi

Giriş

2

Genel Bakış

Mod’lar

3

Türkiyede ulaştırma sistemleri

Tarih/Politikalar

4

Lojistik tanımlar

Genel bakış

5

Hizmet zinciri

Değer üretimi

6

Taşeron uygulamaları ve JIT

Verimlilik

7

Fiyatlandırma optimizasyon

Dengeleme

8

Kargo boyutu

Yan ürünler

9

Yeni Pazarlar

yaratıcılık

10

Kalite boyutu

Sıfır hata

11

Organizasyon şemaları

Konsolidasyon

12

Markalaşma

Sinerji

13

Uzak doğu pazarları

Yeni pazarlar /gelecek

14

Guest Speaker / Ödev

Tecrübe

 

Kaynaklar

Ders Notu

Kenneth Botton   Ulaştırma Ekonomisi   Heinemann   LOndon

Diğer Kaynaklar

www.airporthaber.com ve diğer ulaştırma siteleri

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Power Point Sunum

Ödevler

Güncel bir konunun incelenmesi

Sınavlar

Vize/Quiz/Final sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav/Ödev

1

20

Devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

x

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

x

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

x

 

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

x

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

x

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

 

 

x

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

 

x

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

x

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

x

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

x

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

x

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

x

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

 

x

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

 

x

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

15

15

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri