Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 314
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin hava ve kara nakliye kuralları ve uygulamaları hakknda genel bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır.

Dersin İçeriği: 

Hava ve kara nakliyesi hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Havacılık ve kara nakliyesi endüstrisinin tüm dünyada nasıl çalıştığı açklanabilecektir.

1,2,3

A,C

Kurallar, hizmet ağları; bu ağda hizmet verenler hakkında bilgi sahibi olunabilecektir.

1,2,3

A,C

Farklı ülkelerin özel ve uluslararası kuralları ve bunların getirileri ortaya konabilecektir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

HAVA KARGO YÖNETİMİNE GİRİŞ

 

2

TANMLAMALAR

 

3

TANMLAMALAR

 

4

KARGO REZERVASYONU

 

5

HAVA KONŞİMENTO

 

6

DÖKÜMANLARIN KABULÜ

 

7

ÖZEL KARGOLAR

 

8

TEKRAR & VİZE SINAVI

 

9

HAVA KARGO EMNİYETİ

 

10

KAPIDAN KAPIYA KARGO / DHL – UPS - FEDEX

 

11

ULUSLARARASI KARA NAKLİYESİNE GİRİŞ

 

12

KARA NAKLİYE TARİHİ VE BUGÜNÜ

 

13

AVUSTURYA, ALMANYA, TRİESTE ÖZEL KOŞULLARI VE İŞLEYİŞİ

 

14

TEKRAR

 

15

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Air Transportation – Alexander T. Wells, John G. Wensveen

Diğer Kaynaklar

www.airporthaber.com ve havacılık siteleri, kargo firmaları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hava şirketleri el kitapları

Ödevler

Ders akışındaki konuların ön araştırmaları

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

50

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

X

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

X

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

X

 

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

X

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

X

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

X

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

X

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

 

X

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

 

X

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

X

 

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

X

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

X

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

X

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

 

X

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

X

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

X

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

 

X

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

2

4

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

20

40

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

147

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri