Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgi sistemleri hakkında bilgiler vererek, bilgi sistemlerinin tedarik zincirindeki uygulamalarını öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

IT sistemleri ve bileşenleri, Radyo frekansı teknolojileri, Kurumsal kaynak planlaması ve tasarımı, Barkodlama ve tarama, İleri planlama ve takvimlendirme, Taşıma bilgi sistemleri, Depolama bilgi sistemleri, Uydu yer belirleme ve takip sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri kavramları açıklayabilme.

1, 2

1, 2, 3

A

2) ERP modüllerini listeleyebilme.

2

1, 2, 3

A

3) IT sistemlerinin yeterliliğini ölçebilme.

1, 4

1, 2, 3

A

4) Temel ERP hesaplarını yapabilme.

3, 5, 6

1, 2, 3

A

5) Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri konseptlerinin tanımını yapabilme.

7, 8

1, 2, 3

A

6) ERP modülleri ile ilgili problemleri çözebilme.

9, 10, 11,

12, 13, 14

1, 2, 3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İşletmelerde IT sistemleri

Bilgi teknolojileri

2

IT sistemlerinin bileşenleri

Bilgi teknolojileri

3

Rekabet avantajı olarak IT sistemleri

Bilgi teknolojileri

4

IT sistemlerin işlevselliği

Yönetim bilişim sistemleri

5

Kapsamlı IT entegrasyonu

Yönetim bilişim sistemleri

6

İletişim Sistemleri ile Tedarik Zinciri Kurulumu

Yönetim bilişim sistemleri

7

Ara Sınav

 

8

Radyo frekansı teknolojileri

Elektronik ürün kodlama sistemleri

9

Barkodlama ve tarama

Elektronik ürün kodlama sistemleri

10

Kurumsal kaynak planlaması ve tasarımı

Elektronik ürün kodlama sistemleri

11

İleri planlama ve takvimlendirme

Kurumsal Kaynak Planlaması

12

Taşıma bilgi sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması

13

Depolama bilgi sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması

14

Uydu yer belirleme ve takip sistemleri

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Mc Clave- Sincich, “Statistics” Prentice Hall, 10th edition.

Diğer Kaynaklar

Ders notları.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

 Ev Ödevleri

Sınavlar

Vize Sınavı ve Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunum

1

100

Kısa Sınav/Ödev

-

-

Devam

-

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

x

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

x

 

 

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

x

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

x

 

 

 

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

x

 

 

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

x

 

 

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

x

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

x

 

 

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

 

 

x

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

x

 

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

 

x

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

 

x

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

x

 

 

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

x

 

 

 

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

x

 

 

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

x

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

     4

60

Ara Sınav

2

10

20

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

14

1

14

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

149

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3