Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 292
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı öğrencilere öğrendikleri teorik bilgilerin pratik hayatta nasıl uygulanacağını öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

Bir şirketin lojistik bölümünde 30 iş günü süresiyle fiilen çalışması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ara Sınav, B: Sunum, C:Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktılarına Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersi alan öğrenci, gerçek uygulamaları yerinde öğrenir.

             -

-

-

Bu dersi alan öğrenci,şirket kültürü bilgisi edinir

              -

-

-

Bu dersi alan öğrenci sektörün teknik ayrıntılarını öğrenir

              -

-

-

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Staj oryantasyon eğitimi

Staj formları

2

İş yeri stajı gözlem

Staj formları

3

İş yeri stajı – iş yerinde çalışma (30 gün) +günlük raporlar

Staj formları

4

İş yeri ile ilgili analizler ( swot analiz)

Staj formları

5

İş yeri ile ilgili analizler ( swot analiz)

Staj formları

6

Staj raporunun işverene onaylatılması

Staj formları

7

 İşveren değerlendirme raporunun alınması

Staj formları

8

Staj raporunun tamamlanması

Staj formları

9

Staj raporu sunumu

Staj formları

10

Staj raporu sunumu

Staj formları

11

Staj raporu sunumu

Staj formları

12

Staj raporu sunumu

Staj formları

13

Staj raporu sunumu

Staj formları

14

Staj raporu sunumu

Staj formları

15

Staj raporu sunumu

Staj formları

 

Kaynaklar

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Staj raporları+işyeri örnek dökümanı

 

 

Sınavlar

Staj raporu sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 

Kısa Sınav

  

 

Staj raporu

 

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

-

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

            Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

x

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

x

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

x

 

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

x

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

 

x

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

 

x

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

 

x

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

 

 

 

x

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

 

 

x

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

 

x

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

 

x

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

 

x

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

 

x

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

 

x

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

 

 

x

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

 

 

x

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

10

150

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

-

-

    -

Ara Sınav

-

-

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

 -

-

  -

Toplam İş Yükü

    

    

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

      

    

5,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3