Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı; ulaştırma sistemlerine ilişkin geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Taşıma modları ve modlar arası rekabet; intermodal taşımacılık, multimodal taşımacılık ve kombine taşımacılık kavramları ve aralarındaki farklar; taşıma terminalleri ve yerleşimde taşımanın önemi; taşımacılık ağlarının coğrafyası; ağ şebekeleri sınıflandırması ve şebeke bilgi modelleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program  öğrenim    çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1. Öğrenci, ulaştırma sistemlerinin yapısını kavrar. 2, 13, 14 1, 2, 3 A
2. Öğrenci, taşıma modlarını ve modlar arası rekabeti öğrenir. 2, 13, 14 1, 2, 3 A
3. Öğrenci, intermodal taşımacılık, multimodal taşımacılık ve kombine taşımacılık kavramlarını ve aralarındaki farkları bilir. 2, 13, 14 1, 2, 3 A
4. Öğrenci, taşıma terminallerini ve yerleşimde taşımanın önemini kavrar. 2, 13, 14 1, 2, 3 A
5. Öğrenci, ağ şebekeleri sınıflandırmasını ve şebeke bilgi modellerini öğrenir. 2, 13, 14 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşımacılık Kavramı ve Boyutları Ders Notu
2 Ulaştırma Sistemlerinin Karakteristikleri Ders Notu
3 Ulaştırma Sistemlerinde Ağ Yapıları Ders Notu
4 Taşıma Modları, Modlar Arası Rekabet Ders Notu
5 Intermodal Taşımacılık Ders Notu
6 Multimodal Taşımacılık Ders Notu
7 Kombine Taşımacılık Ders Notu
8 Ara Sınav Ders Notu
9 Terminaller ve Yerleşim, Hinterlant ve Foreland Kavramı Ders Notu
10 Yerleşimde Taşımanın Önemi, Erişilebilirlik Kavramı Ders Notu
11 Taşımacılık Ağlarının Coğrafyası Ders Notu
12 Ağ Şebekeleri Sınıflandırması Ders Notu
13 Şebeke Bilgi Modelleri Ders Notu
14 Genel Tekrar Ders Notu
15 Final Sınavı Ders Notu

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu                Ders Notları
Diğer Kaynaklar        -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, ekonomi, istatistik, Türk dili ve inkılap tarihi gibi temel derslerde yeterli bilgiye sahip olur; öğrendiği bilgileri ulaştırma alanında faaliyet gösteren işletmelerde uygulama yeteneği kazanır. X        
2 Yerli ve çok uluslu işletmelerde ulaştırma ile ilgili yapması gerekenleri bilir, organizasyonunu ve gerekli analizlerini yapabilir, plan ve stratejiler önerebilir.         X
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlilikte, seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olabilir.   X      
4 Ulaştırma süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olur. X        
5 Mesleki ve etik değerlere uygun ve toplumsal duyarlılığa sahip bir şekilde ulaştırma süreçlerini yönetir.       X  
6 Tedarik zincirinde ulaştırma süreçlerini organize ederek finansal yönetim hakkında bilgi sahibi olur. X        
7 Temel bilgi teknolojilerini kullanarak tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilgi sistemlerini ve teknolojilerini kullanır.   X      
8 Tedarik zinciri yönetiminde akıllı sistemler ve endüstri 4.0 yönetimi hakkında bilgi sahibidir.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6
1