Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 411
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin istatistiksel analizin ileri uygulamalarını gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Bu derste çıkarımsal istatistikler, hipotez testlerinin gözden geçirilmesi, bir ve iki örneklemli testler, çoklu regresyon ve korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, iki yönlü varyans analizi, post-hoc Anova( tek yönlü )testleri, örnekleme bu derste yer verilecektir.

Dersin İçeriği: 

Hipotez testleri, bir ve iki örneklemli testler, çoklu regresyon ve korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, iki yönlü varyans analizi, post-hoc Anova testleri, örnekleme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru,Cevap 3: Tartışma, 4: Simülasyon , 5: Case Study
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test etme B: Sunum yapmak, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar uygulamaları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Sonuçları Program Öğrenme Sonuçları Öğretim Yöntemleri Değerlendirme Yöntemleri
1)     Çıkarımsal istatistiğin temel kavramlarını açıklamak 1, 2 1, 2, 3 A
2)    hipotez testlerini öğrenme, bir ve iki örneklemli testler yapmak 2 1, 2, 3 A
3)    çoklu regresyon ve korelasyonları analiz etmek 1, 4 1, 2, 3 A
4)    Ki-kare normallik ve homojenlik testlerinin hesaplamasını yapmak 3, 5, 6 1, 2, 3 A
5)    varyans analizi kavramını açıklamak , post-hoc Anova testleri yapmak 7, 8 1, 2, 3 A
6)    normal dağılım ve standart normal dağılım ile ilgili problemleri çözmek 3, 5, 6 1, 2, 3 A
7)    örnekleme tekniklerini açıklamak 3, 5, 6 1, 2, 3 A

 

Dersin Akışı

Haftalık Konular Çalışma Materyalleri
1 Olasılık dağılımları incelemesi İstatistiğin temel kavramları
2 Merkezi Limit teoremi, güven aralıkları incelemesi Veri Toplama
3 Hipotez testi için ek konular Veri Toplama
4 Korelasyon ve regresyon analizi, bilgisayar uygulamaları  Varyans analizi
5 Tek yönlü, iki yönlü varyans analizi  Varyans analizi
6 ANOVA, bilgisayar uygulaması için post-hoc testleri Varyans analizi
7 Anova tablosunun değerlendirilmesi ve testler Varyans analizi
8 Ara Sınav  
9 Acil durum testleri  Chi-Kare Dağılımı
10 Parametrik olmayan İstatistikler, bilgisayar uygulamaları  İstatistiğin temel kavramları
11 Kruskal Wallis ve Wilcoxon testleri  Parametrik olmayan İstatistikler
12 Örnekleme, bilgisayar uygulaması Varyans
13 Simülasyon, bilgisayar uygulamaları.  Olasılık, istatistiğin temel kavramları
14 Tekrar İstatistiğin temel kavramları
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Kitaplar  Elemantary Statistics, Bluman, McGraw-Hill, 8th Edition
Ek Kaynaklar  Ders Notları, bilimsel hesap makinesi

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Ders konuları için kılavuzlar ve ek örnekler
Görevlendirmeler Ödev görevlendirmeleri
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI YÜZDE
Ara sınavlar 1 40
Quizler 2 10
Derse Katılım - 0
Final 1 50
Toplam   100
Final Sınavının genel notlara katkısı   50
Dönem içi sınıf çalışmalarının genel notlara katkısı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Program Öğrenme Sonuçları Katılım
1 2 3 4 5  
Bölüm tarafından mı tasarlanacak            
Bölüm tarafından mı tasarlanacak            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Miktar Süreli
(Saatlik)
Toplam

İş
(Saatlik)

Ders süresi (sınav haftası dahil: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Uygulama öncesi, dışı saatler-sınıf çalışması (-) 15      2 30
Ara Sınavlar 1 1 1
Ödev 3 14 42
Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (h)     4,8
Dersin ECTS Kredisi     5

 

2