Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı,tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını ve bunların temellerini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği; 21.yy tedarik zinciri, lojistik, tedarik ve üretim, envanter yönetimi, ulaşım altyapısı, taşımacılık operasyonları, müşteri odaklı tedariktir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5:Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Bu dersi alan öğrenci 21.yy lojistik tedarik zinciri ve lojistik kavramlarını açıklayabilir.

1,2,3

1,2,3

A, C

2.Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri yönetiminin temellerini değerlendirebilir.

1,2,3,4,8,9

1,2

A, C

3.Bu dersi alan öğrenci tedarik ve üretim çözümleri formüle edebilecek düzeye ulaşır

1,2,3,12,13

1,2,3

A, C

4.Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri operasyonları hedefleri analiz yeteneğine sahip olur

1,2,3,4,8,9,11

1,2

A, C

5.Bu dersi alan öğrenci, dersin sonunda envanter yönetiminin temellerini öğrenir

1,2,3,4

1,2

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

 Konular

Ön Hazırlık

1

21.yy Tedarik Zinciri

1 Saat

2

21.yy Tedarik Zinciri

1 Saat

3

Lojistik

1 Saat

4

Taşıma ve Sürdürülebilirlik

1 Saat

5

Taşıma ve Sürdürülebilirlik

1 Saat

6

Tedarik & Üretim

1 Saat

7

Tedarik & Üretim

1 Saat

8

Vize sınavı

1 Saat

9

Envanter Yönetimi

1 Saat

10

Envanter Yönetimi

1 Saat

11

Envanter Yönetimi

1 Saat

12

Tersine ve Sürdürülebilir Lojistik

1 Saat

13

  Tersine ve Sürdürülebilir Lojistik

 

1 Saat

14

Genel Tekrar

1 Saat

15

Final Sınavı

2 saat

Kaynaklar

Ders Notu

 -

Bowersox,  Closs, Copper, (Supply Chain Logistics Management), McGraw Hill 3 trd or 2 nd edition

Diğer Kaynaklar

 

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

 -

Sınavlar

Vize,quiz, final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

1

10

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

x

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 x

 

 

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak

 

x

 

 

 

 

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

x

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

 

7

Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

 

8

Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolleri yapabilmek

 

 

 

 

x

 

9

Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

x

 

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek

 

 

 

x

 

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

x

 

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

 

x

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

15

Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

  

 

x

 

 

 

 

16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Ödev

1

20

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
1