Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 134
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Uygulamaları ile doğrusal ve karesel denklemler. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşimleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve karesel fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler ve matrislerle işlemler. Bir matrisin determinant ve tersi. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri.

Dersin İçeriği: 

Limitler, bileşik faiz, süreklilik. Türev ve türev alma kuralları. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Ekstrem değerler, eğilimler, talep esnekliği. Doğrusal programlama ve çoklu optimum çözümler. Simpleks yöntemi ve optimizasyonu. Bileşik faiz, bugünkü değer, yıllık gelir, kredi amortismanı uygulamaları. Ekonomi ve işletme modellemesine uygulamalar. Olasılık ve istatistiğe giriş.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Kalkülüsün temel kavramlarını öğrenir: limit ve süreklilik. 1 bir
2) Türev kavramını limit yoluyla öğrenir, türev özelliklerini ve zincir kuralını öğrenir. 1 bir
3) Örtük farklılaşmayı öğrenir. 1 bir
4) Kartezyen koordinatlarda eğrilerin çizilmesini öğrenir, ekstremum hesaplamaları yapabilir. Konkavlık kavramını öğrenir. 1. türev testi, 2. türev testi ve maxima ve minima kavramlarının uygulamalarını öğrenir 1 bir
5) Bileşik faiz sorularını çözer ve bugünkü değer kavramını öğrenir. 1 bir
6) Temel sayma tekniklerini öğrenir ve temel olasılık ve istatistiksel hesaplamalar yapabilir. 1 bir

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma materyalleri
1  Bölüm 10: Sınır ve Süreklilik
  Sınırları
10.1, 10.2
2   süreklilik 10.3
3  Bölüm 11: Farklılaşma
  Türev, Türev Alma Kuralları
11.1, 11.2
4   Ürün kuralı ve Quetient kuralı, Zincir kuralı 11.4, 11.5
5  Bölüm 4: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar
4.1, 4.2
6   Logaritmaların Özellikleri, Logaritmik ve Üstel Denklemler 4.3, 4.4
7   Bölüm 12: Ek Farklılaşma Konuları
  Logaritmik Fonksiyonların Türevi, Üstel Fonksiyonların Türevi
12.1, 12.2
8  Örtük Farklılaşma, Logaritmik Farklılaşma 12.4, 12.5
9  Bölüm 13: Eğri Çizimi
  Kapalı Aralıkta Göreli Aşırı Mutlak Ekstrem, Konkavlık         
13.1, 13.2, 13.3
10  İkinci Türev Testi, Asimptotlar, Uygulamalı Maxima ve Minima 13.4, 13.5, 13.6
11   Bölüm 5: Finans Matematiği
  Bileşik Faiz, Bugünkü Değer
5.1, 5.2, 5.4
12  Sürekli Bileşik Faiz 5.3
 
13  Bölüm 8: Olasılık ve İstatistiğe Giriş
  Temel Sayma İlkesi ve Permütasyonlar, Kombinasyonlar ve Diğer Sayma İlkeleri
8.1, 8.2
14   Örneklem Uzayları ve Olayları, Olasılık 8.3, 8.4

Kaynaklar

ders kitabı Matematiksel Giriş
Analiz, 13. Baskı by Ernest Haeussler, Richard S. Paul, Richard Wood, Pearson Prentice Hall
Ek kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

evraklar  
Ödevler  
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 100
Sınavlar    
Ödevler    
Toplam   100
GENEL SINIFA NİHAİ İNCELEME KATKISI   60
DÖNEM ARAŞTIRMALARININ GENEL SINIFA KATKISI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları katkı
1 2 3 4 5  
1 Matematiğin temel araştırma alanlarına temel oluşturan limit, türev, integral, mantık, doğrusal cebir ve ayrık matematik gibi matematiğin temel konuları üzerinde hesaplama yapabilme (yani, analiz, cebir, diferansiyel denklemler ve geometri)            
2 Matematikte temel araştırma alanları hakkında temel bilgi edinme            
3 Matematikte araştırma konuları arasındaki ilişkiyi kurabilme ve yorumlayabilme            
4 Matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi            
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci            
6 Aktif iletişim kurabilme            
7 İlgi alanlarında kendini geliştirme becerisi            
8 Gerekli bilgi teknolojilerini öğrenme, seçme ve kullanma becerisi            
9 Hayatboyu Eğitim

AKTS İş Yükü Tablosu

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Kurs Süresi (14x Toplam kurs saati) 14 3 42
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 4 56
Ara sınav (Bireysel çalışma dahil) 1 12 12
Final sınavı (Bireysel çalışma dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5
1