Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT215
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders temel olarak, e-ticaret, e-pazarlama ve diğer e-ticaret faaliyetlerini yürütmek için web araçları ve sosyal ağ siteleri dahil olmak üzere reklam teknolojilerini kullanan hızlı gelişen alanlar üzerinden dijital pazarlamayı algılamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders, alıcı davranışı, medya pazarlaması, dijital girişim, müşteri yolculuğu, sostac çerçevesi, reklam stratejisi, pazar araştırması ve analitiği ve diğer bazı kritik konuları kapsar. Ders yönetim odaklı olup pazarlama alanı üzerine birçok dijital medya görseli, simülasyonu ve ödevi içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Dijital pazarlamayı tanımlar ve önemini açıklar.
1,2,3 A
  1. Dijital pazarlama ve dijital medyadaki stratejik yaklaşımların özelliklerini açıklar.
1,2,3 A,C
  1. İyi ve kötü dijital medya örnekleri sunar ve neden iyi veya kötü olduklarını açıklar.
1,3,12 A,C
  1. Dijital pazarlamayı etkisiz hale getirebilecek faktörleri gösterir.
1,3,12 C
  1. Dijital pazarlamanın tanıtımında nasıl ürün markası olunacağını açıklar
1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi
2 DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSTAC MODELİ Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi
3 ÖLÜMSÜZ İÇERİK (EVERGREEN TOPIC ) Ders Notları
4 DİJİTAL ORTAMDA MARKA YÖNETİMİ Ders Notları
5 REKLAM TEKNOLOJİLERİ Ders Notları
6 MÜŞTERİ YOLCULUĞU Ders Notları
7 MIDTERM WEEK  
8 MARKA FARKINDALIĞI Ders Notları, Vaka Analizi
9 KATILIMIN ETKİSİ Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi
10 E-MAİL PAZARLAMASI Ders Notları
11 VİDEO REKLAMCILIĞI Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi
12 SOSYAL MEDYA Ders Notları
13 YAYINLAMA TEKNİKLERİ Ders Notları
14 SUNUMLAR Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi
15 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice Dave Chaffey & PR Smith, 5th Edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2012
Diğer Kaynaklar Ders web sitesi, ders notları, standart ders kitaplarında bilgisayar, vaka çalışmaları; ve güncel konularla ilgili çevrimiçi makalelerin analizi, referans kitapları, dönem ödevi için kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  

Ders Notları

 

Ödevler Ödevler ve Dönem Ödevi
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Dönem Videosu 2 10
Ödev 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 E-TİCARET ve Teknoloji YÖNETİMİ lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama     X    
2 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI  lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme       X  
3 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, javaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama         X
4 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama       X  
5 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI  lisans mezunu,  e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme       X  
6 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.         X
7 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X    
8 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.       X  
9 E-TİCARET ve Teknoloji YÖNETİMİ lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama       X  
10 E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI  lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ara Sınav için Bireysel Çalışma 1 8 8
Ödev 30 1,5 45
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri