Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD255
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Avrupa Birliğinin yakın tarihli genişleme planları ve AB’nin iletişimi bağlamında 1990 yılından bu yana orta ve doğu Avrupa ülkelerinin eknomilerindeki dönüşümleri anlamak

Dersin İçeriği: 

Ders anlatımı, sınıf içi testler, vize ve final sınavı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D:Project, E:Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Ortak pazarda ulusal ve uluslararası piyasaların ve tüketici etkilerinin öğrenilmesi

18

1

A

Bölgesel ve uluslararası politikalar bazında ülkelerin ekonomik politikalarının değerlendirilmesi

11

1

A

Dünyanın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve çok uluslu ve mali firmaların katma değerini ölçebilme yeteneği

8

1

A

Küresel düzeni ekonomik, politik ve coğrafi olarak analiz edebilme

6

1

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 1

Derse giriş;

 Ders kitabı

 2

AB’nin Genişleme Tarihçesi

 

 3

Doğu Genişlemesi

 

 4

Polonya

 

 5

 Orta Avrupa Devletleri

 

 6

Baltık Devletleri

 

 7

Romanya, Bulgaristan

 

 8

Rusya, Ukrayna, Belarus

 

 9

Tarım, Bölgesel Politika

 

 10

Göç; Avro

 

 11

Eğitim ve İçişleri; Güvenlik

 

 12

Eski Yugoslavya

 

 13

Güney doğu Avrupa

 

14

 Avrupa’nın sınırları

 

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

 Peter A. Poole   Europe Unites: The EU’s Eastern Enlargement   London: Praeger (2003) 

Diğer Kaynaklar

 Library of Congress Country Studies

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

 Vize

 1

 25

Kısa Sınav

 13

 75

Ödev

 

 

Toplam 

 

 100

Finalin Başarıya Oranı 

 

 50

Yıl içinin Başarıya Oranı 

 

 50

Toplam 

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

 

X

 

 

 

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

 

X

 

 

 

 

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

X

 

 

 

 

 

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

 

X

 

 

 

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

 

 

 

X

 

 

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

 

 

 

 

X

 

7

Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

 

X

 

 

 

 

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

 

 

 

 

X

 

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

X

 

 

 

 

 

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

X

 

 

 

 

 

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

 

 

 

 

X

 

12

Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

X

 

 

 

 

 

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

X

 

 

 

 

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

X

 

 

 

 

 

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

 

 

 

X

 

 

16

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

 

 

X

 

 

 

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

X

 

 

 

 

 

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi 
(Saat)

Toplam 
İş Yükü 
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

 15

 3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

 15

 7

100

Ara Sınav

 1

 

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

 1

 2

2

Toplam İş Yükü 

  

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s) 

  

 

6

Dersin AKTS Kredisi 

  

 

6

Hiçbiri