Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HTR301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar.

 

1,2,3

A

2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır.

 

1,2,3

A

3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar.

 

1,2,3

A

4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar.

 

1,2,3

A

5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.

 

1,2,3

A

6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir

 

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1.

Aydınlanma Çağı

 

2.

Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali

 

3.

XIX.Yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç

 

4.

Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

 

5.

Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler

 

6.

Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları

 

7.

Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke

 

8.

Vize Sınavı

 

9.

Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler,  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı

 

10.

Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

 

11.

Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

 

12.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

 

13.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

 

14.

Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması

 

15.

Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması

 

15.

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı              

Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Diğer Kaynaklar

     Nutuk

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

 40

Kısa Sınav/Ödev

1

 60

Dönem Ödevi

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

Toplam

 

100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Ödev

 

 

 

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2

3